Skip to content

Jak automatycznie konwertować cytaty na inteligentne cytaty w programie Word 2013

3 de sierpień de 2021
00 lead image smart quotes

Podczas pisania w niektórych edytorach tekstu cudzysłowy mogą zostać automatycznie przekonwertowane z cudzysłowów prostych na „inteligentne cudzysłowy”, które są typograficznie poprawnymi cudzysłowami, które są zakrzywione w jedną stronę na początku cytatu, a w drugą na końcu cytatu .

Możesz ręcznie wpisać otwierający inteligentny cytat, przytrzymując klawisz Alt i wpisując 0147 na klawiaturze numerycznej. Zamykający inteligentny cytat jest również tworzony przez przytrzymanie klawisza Alt i wpisanie 0148 na klawiaturze numerycznej. Może to być nużące. Jednak program Word umożliwia automatyczną konwersję prostych cytatów na inteligentne cytaty za pomocą opcji Autoformatowania. To ustawienie powinno być domyślnie włączone, ale pokażemy Ci, gdzie ono jest, abyś mógł je łatwo włączać i wyłączać.

Aby uzyskać dostęp do ustawień inteligentnych cytatów, kliknij kartę „Plik”.

1627994038 404 Jak automatycznie konwertowac cytaty na inteligentne cytaty w programie Word

Na ekranie startowym programu Word kliknij „Opcje” na liście po lewej stronie.

1627994038 608 Jak automatycznie konwertowac cytaty na inteligentne cytaty w programie Word

Wyświetlone zostanie okno dialogowe „Opcje słów”. Kliknij „Sprawdzanie” na liście po lewej stronie.

1627994038 653 Jak automatycznie konwertowac cytaty na inteligentne cytaty w programie Word


Na ekranie „Sprawdzanie” kliknij „Opcje autokorekty …” u góry po prawej stronie okna dialogowego.

1627994038 490 Jak automatycznie konwertowac cytaty na inteligentne cytaty w programie Word

W oknie dialogowym „Autokorekta” kliknij kartę „Autoformatowanie podczas pisania”.

1627994038 584 Jak automatycznie konwertowac cytaty na inteligentne cytaty w programie Word

Aby włączyć automatyczną konwersję cudzysłowów prostych na cudzysłowy inteligentne, upewnij się, że w sekcji „Zamień w trakcie pisania” zaznaczone jest pole wyboru „Cystory proste na cudzysłowy inteligentne” (w polu powinien znajdować się znacznik wyboru). Kliknij „OK”, aby zapisać zmianę i zamknąć okno dialogowe „Autokorekta”.

1627994038 982 Jak automatycznie konwertowac cytaty na inteligentne cytaty w programie Word

Kliknij „OK” w oknie dialogowym „Opcje słów”, aby je zamknąć.

1627994039 528 Jak automatycznie konwertowac cytaty na inteligentne cytaty w programie Word

To ustawienie jest również dostępne w tej samej lokalizacji w programach Microsoft PowerPoint i Publisher.

UWAGA: Jeśli tworzysz dokument zawierający tekst, który może być kopiowany i wklejany do innych aplikacji, wiersza poleceń lub do plików skryptów, możesz wyłączyć to ustawienie, aby domyślnie wpisywać proste cudzysłowy. Inteligentne cytaty mogą łamać polecenia lub powodować niepożądane funkcje.

Czy ten post był pomocny?