Skip to content

Jak dodać otwarte hasło do dokumentu Word

1 de sierpień de 2021
00 lead image open password

Jeśli tworzysz dokument programu Word zawierający poufne informacje tylko do przeglądania przez określone osoby, możesz dodać hasło do dokumentu, aby nie mógł go otworzyć nikt, kto nie zna hasła. Pokażemy ci dwa sposoby na zrobienie tego.

Pierwsza metoda dotyczy ekranu za kulisami. Otwórz dokument, do którego chcesz dodać otwarte hasło, i kliknij kartę „Plik”.

1627832756 547 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word

Na ekranie „Informacje” za kulisami kliknij przycisk „Chroń dokument” i wybierz „Szyfruj za pomocą hasła” z menu rozwijanego.

1627832756 512 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word

Wyświetlone zostanie okno dialogowe „Zaszyfruj dokument”. Wprowadź hasło w polu edycji „Hasło” i kliknij „OK”.

1627832757 778 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word

W wyświetlonym oknie dialogowym „Potwierdź hasło” wprowadź ponownie to samo hasło w polu edycji „Wprowadź ponownie hasło” i kliknij „OK”.

1627832757 107 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word


Sekcja „Chroń dokument” na ekranie „Informacje” jest podświetlona na żółto i wyświetlany jest komunikat z informacją, że do otwarcia tego dokumentu wymagane jest hasło.

1627832757 976 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word

Druga metoda zastosowania otwartego hasła do dokumentu Word obejmuje okno dialogowe „Zapisz jako”. Ponownie upewnij się, że dokument, do którego chcesz dodać otwarte hasło, jest otwarty i kliknij kartę „Plik”. Na ekranie backstage kliknij „Zapisz jako” na liście elementów po lewej stronie.

1627832757 579 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word

Wybierz folder, w którym chcesz zapisać dokument chroniony hasłem. Wybierz „Bieżący folder”, folder w „Ostatnich folderach” lub kliknij „Przeglądaj”, aby wybrać folder, którego nie ma na liście.

1627832757 431 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word

W razie potrzeby przejdź do żądanego folderu. Następnie kliknij „Narzędzia” obok przycisku „Zapisz” i wybierz „Opcje ogólne” z menu rozwijanego.

1627832757 600 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word

W oknie dialogowym „Opcje ogólne” wprowadź hasło w polu edycji „Hasło do otwarcia” i kliknij „OK”.

1627832757 101 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word

W wyświetlonym oknie dialogowym „Potwierdź hasło” wprowadź hasło ponownie w polu edycji „Wprowadź ponownie hasło, aby otworzyć” i kliknij „OK”.

1627832758 780 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word


Kliknij „Zapisz”, aby zapisać dokument z hasłem. Następnym razem, gdy otworzysz dokument, Word poprosi Cię o hasło przed otwarciem dokumentu.

1627832758 246 Jak dodac otwarte haslo do dokumentu Word

Po wprowadzeniu otwartego hasła przy użyciu dowolnej metody hasło jest wprowadzane również w drugiej lokalizacji. Jeśli więc chcesz usunąć hasło z dokumentu Word, otwórz dokument, uzyskaj dostęp do okna dialogowego „Zaszyfruj dokument” lub okna dialogowego „Opcje ogólne”, jak opisano powyżej i usuń hasło. Następnie ponownie zapisz dokument.

Czy ten post był pomocny?