Skip to content

Jak dodawać aplikacje do listy ulubionych Eksploratora Windows 7?

18 de lipiec de 2021
00 custom favorites list thumb

Spędzasz dużo czasu w Eksploratorze Windows? Czy nie byłoby przydatne, gdybyś mógł uruchomić swój ulubiony program bezpośrednio z okna Eksploratora? Istnieje prosty sposób dodawania aplikacji do listy ulubionych w Eksploratorze.

Wcześniej pokazaliśmy, jak dodawać własne foldery do listy Ulubionych, aby uzyskać szybki dostęp do często używanych plików. Jeśli jednak spróbujesz przeciągnąć aplikację na listę Ulubionych, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że łącza nie można umieścić w Ulubionych. Możesz jednak obejść to ograniczenie.

Aby dodać program do listy Ulubione, otwórz Eksploratora Windows i wpisz %userprofile%Links lub C:Users[user name]Links w pasku adresu i naciśnij Enter. Zastąpić „[user name]” z nazwą użytkownika konta, jak pokazano poniżej.

1626600267 376 Jak dodawac aplikacje do listy ulubionych Eksploratora Windows 7

Przeciągnij skrót programu z menu Start, pulpitu lub innej lokalizacji do folderu Łącza. Możesz także skopiować skróty i wkleić je do folderu Łącza.

1626600267 588 Jak dodawac aplikacje do listy ulubionych Eksploratora Windows 7

Łącza do programów są natychmiast dostępne na liście Ulubione w lewym panelu okna Eksploratora. Po prostu kliknij łącze na liście, aby uruchomić ten program.

1626600267 712 Jak dodawac aplikacje do listy ulubionych Eksploratora Windows 7


Możesz przeciągać i upuszczać łącza na liście Ulubione w lewym okienku (nie w folderze Łącza w prawym okienku), aby zmienić ich kolejność.

1626600267 940 Jak dodawac aplikacje do listy ulubionych Eksploratora Windows 7

Listę Ulubionych można również posortować alfabetycznie według nazwy. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy Ulubione w lewym okienku i wybierz Sortuj według nazwy z menu podręcznego.

1626600268 40 Jak dodawac aplikacje do listy ulubionych Eksploratora Windows 7

Aby usunąć niestandardowe łącza do programów z listy Ulubionych, po prostu usuń odpowiednie skróty z folderu Łącza. Jeśli przypadkowo usuniesz skróty Pulpit, Pobrane lub Ostatnie miejsca, możesz je łatwo przywrócić, ponownie klikając prawym przyciskiem myszy nagłówek Ulubione i wybierając Przywróć ulubione łącza.

Czy ten post był pomocny?