Skip to content

Jak korzystać z Cortany z lokalnym kontem użytkownika w systemie Windows 10?

2 de sierpień de 2021
00 lead image cortana with local account

Utworzyłeś konto lokalne w systemie Windows i chcesz korzystać z Cortany. Jednak do aktywacji i używania Cortany potrzebne jest konto Microsoft, ale nie chcesz konwertować konta lokalnego na konto Microsoft. Co za dylemat.

Cortana używa i przechowuje informacje o Tobie za pośrednictwem Twojego konta Microsoft. A dzięki ostatniej aktualizacji systemu Windows 10 w listopadzie istnieje sposób na zalogowanie się na konto Microsoft tylko dla Cortany, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego konta Windows 10. Nie musisz konwertować swojego lokalnego konta Windows na konto Microsoft.

Oznacza to, że nadal będziesz musiał używać konta Microsoft, ale nie będziesz musiał używać go w całym systemie. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale wystarczy.

Aby zalogować się na swoje konto Microsoft tylko dla Cortany, kliknij w polu wyszukiwania Cortana na pasku zadań.

1627910598 680 Jak korzystac z Cortany z lokalnym kontem uzytkownika w systemie

Kliknij pole „Cortana może zrobić znacznie więcej” u dołu panelu wyszukiwania Cortany.

1627910598 523 Jak korzystac z Cortany z lokalnym kontem uzytkownika w systemie


Cortana poinformuje Cię, jakiego rodzaju informacje o Tobie będą gromadzone i wykorzystywane. Kliknij „Oczywiście”, jeśli nadal chcesz, aby Cortana używała Twojego konta Microsoft do dostosowywania wyszukiwania.

1627910598 90 Jak korzystac z Cortany z lokalnym kontem uzytkownika w systemie

Następnie kliknij „Zaloguj się”.

1627910598 683 Jak korzystac z Cortany z lokalnym kontem uzytkownika w systemie

Jeśli pierwotnie utworzyłeś konto Windows jako konto Microsoft, a następnie przywróciłeś konto lokalne, zobaczysz następujące okno dialogowe z wymienionym kontem e-mail Microsoft. Kliknij swoje konto, aby automatycznie zalogować się do Cortany. Nie spowoduje to przekształcenia konta lokalnego z powrotem w konto Microsoft.

1627910599 191 Jak korzystac z Cortany z lokalnym kontem uzytkownika w systemie

Jeśli pierwotnie utworzono konto systemu Windows 10 jako konto lokalne, zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj konto Microsoft. Jeśli nie masz konta Microsoft, kliknij „Utwórz je” i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym. W przeciwnym razie wprowadź swój adres e-mail Microsoft i hasło w polach i kliknij „Zaloguj się”.

1627910599 789 Jak korzystac z Cortany z lokalnym kontem uzytkownika w systemie

Microsoft spróbuje przekonać Cię do przekonwertowania lokalnego konta Windows 10 na konto Microsoft. Nie musisz tego robić, aby korzystać z Cortany. Zamiast wpisywać swoje aktualne hasło do systemu Windows, kliknij link „Zaloguj się tylko do tej aplikacji” pod polem. To okno dialogowe zostanie automatycznie zamknięte i zostaniesz zalogowany na swoje konto Microsoft tylko dla Cortany. Twoje konto Microsoft nie będzie używane przez żadną inną aplikację ani funkcję, a Twoje konto lokalne pozostanie lokalne.

1627910599 530 Jak korzystac z Cortany z lokalnym kontem uzytkownika w systemie

Po zalogowaniu Cortana może próbować przekonać Cię do zainstalowania Cortany na telefonie. Jeśli nie chcesz tego teraz robić, kliknij „Nie teraz” u dołu okienka Cortana.

1627910599 811 Jak korzystac z Cortany z lokalnym kontem uzytkownika w systemie


Teraz możesz używać Cortany nie tylko do przeszukiwania aplikacji i plików na komputerze, ale także do przeszukiwania Internetu, tworzenia przypomnień i wydarzeń, śledzenia lotów i nie tylko.

1627910599 539 Jak korzystac z Cortany z lokalnym kontem uzytkownika w systemie

Cortana może być przydatna, ale jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe pozostały przechowywane na Twoim komputerze lub koncie Bing, możesz je wyczyścić. Jeśli w ogóle nie chcesz używać Cortany, możesz ją wyłączyć.

Czy ten post był pomocny?