Skip to content

Jak korzystać z funkcji formatowania odsłonięcia w programie Word 2010?

19 de lipiec de 2021
00 reveal formatting pane 1024x469 1

Czy jesteś przyzwyczajony do funkcji ujawniania kodów w programie WordPerfect? Te kody pokazują tekst ze zintegrowanymi kodami formatowania, które wyglądają podobnie do formatowania HTML. Jeśli jednak używasz programu Word, nie ma porównywalnej funkcji.

WordPerfect traktuje tekst i kody formatowania tak samo, umieszczając kody początkowe i końcowe wokół tekstu podczas jego formatowania. Gdy wyświetlisz okno Kody odsłonięcia, zobaczysz znaczniki kodu formatowania zintegrowane z tekstem. Możesz wybrać znaczniki kodu, a nawet wstawić i usunąć je ręcznie. Na przykład, jeśli ręcznie usuniesz kod końcowy, reszta dokumentu zostanie sformatowana zgodnie z kodem początkowym, który teraz nie ma odpowiadającego kodu końcowego.

1626683273 647 Jak korzystac z funkcji formatowania odsloniecia w programie Word 2010

W programie Word tekst i formatowanie są traktowane całkowicie niezależnie. Program Word przechowuje formatowanie tekstu w innej części pliku niż tekst, którego dotyczy formatowanie. Nie jest wstawiany do strumienia tekstowego. Zamiast tego program Word śledzi formatowanie znaków i akapitów, które stosujesz w całym dokumencie, i zajmuje się kodami początkowymi i końcowymi.

Podczas gdy WordPerfect ma oba tryby, WYSIWYG („otrzymujesz to, co widzisz”) i kody ujawniania, Word ma tylko tryb WYSIWYG. Stosujesz pogrubienie do jakiegoś tekstu i widzisz ten tekst jako tekst pogrubiony. Nie widać pogrubionych kodów wokół tekstu.

Istnieje jednak sposób, aby zobaczyć, jak formatowany jest zaznaczony tekst. Program Word nie wyświetla kodów początkowych i końcowych, takich jak WordPerfect, ponieważ ich nie używa. Ale po zaznaczeniu tekstu w programie Word i naciśnięciu Shift + F1 zostanie wyświetlony panel Formatowanie odsłonięcia. Program Word pokazuje w formacie listy, jak zaznaczony tekst jest formatowany w odniesieniu do czcionki, akapitu i sekcji.

1626683274 552 Jak korzystac z funkcji formatowania odsloniecia w programie Word 2010


Jeśli chcesz zmienić formatowanie zaznaczonego tekstu, możesz to zrobić za pomocą panelu Formatowanie odsłonięcia. Na przykład, jeśli chcesz, aby zaznaczony tekst nie był pogrubiony, ale kursywą, kliknij łącze Czcionka w okienku Formatowanie odsłonięcia.

1626683274 585 Jak korzystac z funkcji formatowania odsloniecia w programie Word 2010

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Czcionka. Wprowadź dowolne zmiany i kliknij OK. Tekst odzwierciedla zmianę, podobnie jak okienko Formatowanie odsłonięcia.

1626683274 820 Jak korzystac z funkcji formatowania odsloniecia w programie Word 2010

Nie należy mylić okienka Formatowanie odsłonięcia z funkcją programu Word, która pokazuje ukryte symbole formatowania. Kliknięcie symbolu akapitu w sekcji Akapit na karcie Strona główna powoduje wyświetlenie ukrytych symboli, takich jak spacje, tabulatory i znaczniki akapitu. Różnią się one od formatowania wymienionego w okienku Formatowanie odsłonięcia.

UWAGA: Możesz także nacisnąć Ctrl + *, aby wyświetlić i ukryć symbole formatowania.

1626683274 866 Jak korzystac z funkcji formatowania odsloniecia w programie Word 2010

Możesz chcieć pokazać zarówno panel Formatowanie odsłonięcia, jak i ukryte symbole formatowania, aby łatwo śledzić formatowanie i odstępy między słowami, akapitami i tabulatorami.

Czy ten post był pomocny?