Skip to content

Jak odinstalować oprogramowanie za pomocą wiersza poleceń w systemie Linux?

1 de sierpień de 2021
00 lead image uninstalling software in linux

Linux udostępnia różne metody instalowania oprogramowania. Możesz zainstalować oprogramowanie ze standardowych repozytoriów oprogramowania Ubuntu za pomocą Centrum oprogramowania Ubuntu, spoza standardowych repozytoriów oprogramowania Ubuntu lub kompilując kod źródłowy. Co jednak zrobić, jeśli musisz odinstalować program?

Jeśli zainstalowałeś oprogramowanie z repozytoriów oprogramowania Ubuntu za pomocą Centrum oprogramowania Ubuntu, możesz również użyć Centrum oprogramowania Ubuntu do odinstalowania tego oprogramowania. Jeśli jednak wygodniej będzie Ci używać wiersza poleceń, pokażemy Ci prosty sposób sprawdzenia, co jest zainstalowane w Twoim systemie, i odinstalowania programów.

Jeśli masz pomysł na to, co chcesz odinstalować, ale nie znasz dokładnej nazwy, zapoznaj się z naszym artykułem o znajdowaniu dokładnych nazw pakietów w systemie Linux. Możesz także użyć polecenia „dpkg”, aby wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych pakietów na komputerze, naciśnij „Ctrl + Alt + T”, aby otworzyć okno Terminal. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij „Enter”.

dpkg --lista

UWAGA: Przed „listą” znajdują się dwie myślniki.

1627805762 724 Jak odinstalowac oprogramowanie za pomoca wiersza polecen w systemie

Przewiń listę zainstalowanych pakietów w oknie Terminala, aby znaleźć ten, który chcesz odinstalować. Zanotuj pełną nazwę pakietu.

1627805762 641 Jak odinstalowac oprogramowanie za pomoca wiersza polecen w systemie

Aby odinstalować program, użyj polecenia „apt-get”, które jest ogólnym poleceniem do instalowania programów i manipulowania zainstalowanymi programami. Na przykład następujące polecenie odinstalowuje gimp i usuwa wszystkie pliki konfiguracyjne, używając „--oczyść” (przed poleceniem „oczyść” znajdują się dwie myślniki).

sudo apt-get --oczyść usuń gimp

Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło i naciśnij „Enter”.


UWAGA: Hasło nie jest wyświetlane podczas wpisywania. Możesz jednak wybrać wyświetlanie gwiazdek podczas wpisywania hasła.

1627805762 756 Jak odinstalowac oprogramowanie za pomoca wiersza polecen w systemie

Rozpocznie się proces dezinstalacji i wyświetlone zostanie podsumowanie działań, które należy podjąć. Na pytanie, czy chcesz kontynuować, wpisz „y” i naciśnij „Enter”.

1627805762 276 Jak odinstalowac oprogramowanie za pomoca wiersza polecen w systemie

Proces instalacji trwa. Po zakończeniu wpisz „exit” w monicie i naciśnij „Enter”, aby zamknąć okno terminala, lub kliknij przycisk „X” w lewym górnym rogu okna.

1627805763 188 Jak odinstalowac oprogramowanie za pomoca wiersza polecen w systemie

Jeśli nie chcesz usuwać plików konfiguracyjnych, po prostu pomiń „--czyść”, jak pokazano w poniższym poleceniu.

sudo apt-get usuń gimp

1627805763 142 Jak odinstalowac oprogramowanie za pomoca wiersza polecen w systemie

Jak omówiono w tym artykule, działanie programów zainstalowanych w systemie Linux zależy od innych pakietów. Podczas odinstalowywania programu mogą istnieć pakiety, od których zależał odinstalowany program, które nie są już używane. Aby usunąć wszelkie nieużywane pakiety, użyj polecenia „autoremove”, jak pokazano w poniższym poleceniu.

sudo apt-get autoremove

1627805763 455 Jak odinstalowac oprogramowanie za pomoca wiersza polecen w systemie

Możesz połączyć dwa polecenia usuwania programu i usuwania zależności, które nie są już używane, w jedno, jak pokazano poniżej (ponownie, dwie kreski przed „automatycznym usuwaniem”).

sudo apt-get purge --automatyczne usuwanie gimp

1627805763 694 Jak odinstalowac oprogramowanie za pomoca wiersza polecen w systemie


Jeśli brakuje Ci miejsca, możesz użyć polecenia „wyczyść”, aby usunąć pobrane pliki archiwum, jak pokazano poniżej.

sudo apt-get clean

To polecenie usuwa pamięć podręczną aptitude w „/var/cache/apt/archives”. Podczas instalowania programu plik pakietu jest pobierany i przechowywany w tym katalogu. Nie musisz przechowywać plików w tym katalogu. Jednak jedyną wadą ich usunięcia jest to, że jeśli zdecydujesz się ponownie zainstalować którykolwiek z tych programów, pakiety będą musiały zostać pobrane ponownie.

1627805763 926 Jak odinstalowac oprogramowanie za pomoca wiersza polecen w systemie

„apt-get” to poręczne narzędzie, które umożliwia szybkie i łatwe pobieranie, instalowanie i odinstalowywanie programów. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania polecenia „apt-get”, wpisz „apt-get” w monicie i naciśnij „Enter”.

Czy ten post był pomocny?