Skip to content

Jak otwierać wiele dokumentów Word jednocześnie?

1 de sierpień de 2021
00 lead image multiple documents

Jeśli pracujesz nad kilkoma różnymi dokumentami jednocześnie, program Word ułatwia jednoczesne otwieranie wielu dokumentów w różnych oknach. To tak proste, jak wybieranie wielu plików, tak jak w Eksploratorze Windows.

Po pierwszym otwarciu programu Word lista „Ostatnie” wyświetla się na ekranie za kulisami. U dołu listy „Ostatnie” kliknij link „Otwórz inne dokumenty”.

UWAGA: Jeśli masz już otwarty nowy lub istniejący dokument i chcesz otworzyć dodatkowe dokumenty, kliknij kartę „Plik”, a następnie kliknij „Otwórz” na ekranie backstage. Szybkim sposobem uzyskania dostępu do ekranu „Otwórz” za kulisami jest naciśnięcie „Ctrl + O”.

1627830113 714 Jak otwierac wiele dokumentow Word jednoczesnie

Na ekranie „Otwórz” kliknij „Komputer”, aby uzyskać dostęp do plików na komputerze.

UWAGA: Możesz również użyć tej metody, aby otworzyć wiele plików z konta OneDrive. Aby to zrobić, kliknij „OneDrive” na ekranie „Otwórz”.

1627830113 412 Jak otwierac wiele dokumentow Word jednoczesnie


Po prawej stronie ekranu „Otwórz”, poniżej listy „Ostatnie foldery”, kliknij przycisk „Przeglądaj”.

1627830114 283 Jak otwierac wiele dokumentow Word jednoczesnie

Wyświetlone zostanie okno dialogowe „Otwórz”. Zamiast dwukrotnego kliknięcia nazwy pliku, aby otworzyć plik, utwórz „zestaw wyboru”. Wybieranie plików w oknie dialogowym „Otwórz” jest takie samo, jak wybieranie plików w Eksploratorze Windows. Użyj „Shift”, aby wybrać pliki sekwencyjne lub „Ctrl”, aby wybrać pliki niesekwencyjne, jak pokazano na poniższym obrazku. Aby zmienić wybrane pliki, użyj klawisza „Ctrl” podczas klikania plików, aby je zaznaczyć lub odznaczyć.

Gdy jesteś zadowolony z wybranych plików, kliknij „Otwórz”.

1627830114 677 Jak otwierac wiele dokumentow Word jednoczesnie

Każdy wybrany plik jest otwierany w osobnym oknie. Po prostu aktywuj każde okno dla każdego pliku, gdy chcesz nad nim pracować.

Ta metoda otwierania wielu dokumentów działa również w programach Excel i PowerPoint.

Czy ten post był pomocny?