Skip to content

Jak otworzyć określony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przeglądarki?

24 de lipiec de 2021
00 lead image open specific tabs in browser 1024x469 1

Jeśli masz określone strony internetowe, które odwiedzasz za każdym razem, gdy otwierasz przeglądarkę, możesz zaoszczędzić czas, automatycznie otwierając je po uruchomieniu przeglądarki. Pokażemy Ci, jak to skonfigurować w pięciu najpopularniejszych przeglądarkach.

Na przykład chcemy odwiedzać How-To Geek i stronę zaawansowanego wyszukiwania Google za każdym razem, gdy otwieramy naszą przeglądarkę, więc skonfigurujemy każdą przeglądarkę, aby automatycznie otwierała te dwie witryny.

Chrom

Otwórz Chrome i na osobnych kartach odwiedź strony internetowe, które chcesz otwierać automatycznie po otwarciu przeglądarki. Następnie kliknij przycisk menu Chrome (trzy poziome paski) w prawym górnym rogu okna i wybierz „Ustawienia” z menu rozwijanego.

1627119646 179 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Ekran Ustawienia otworzy się na nowej karcie, chyba że wybrałeś opcję Ustawienia otwarte w osobnym oknie. W sekcji Podczas uruchamiania wybierz opcję „Otwórz określoną stronę lub zestaw stron”, a następnie kliknij link „Ustaw strony”.

1627119646 15 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

W oknie dialogowym Strony startowe kliknij „Użyj bieżących stron”.

1627119646 276 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki


Wszystkie strony internetowe, które aktualnie masz otwarte na kartach w przeglądarce (z wyjątkiem karty Ustawienia) są wymienione w oknie dialogowym Strony startowe. Jeśli chcesz dodać inną stronę internetową, która nie jest obecnie otwarta, wpisz adres URL tej strony w polu „Dodaj nową stronę” i naciśnij Enter. Kliknij „OK”, gdy masz już listę stron internetowych.

1627119646 767 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

UWAGA: Aby usunąć stronę internetową z listy, przesuń mysz nad stronę internetową i kliknij przycisk „X” po prawej stronie.

1627119646 491 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Aby zamknąć kartę Ustawienia, kliknij przycisk X” po prawej stronie karty lub naciśnij Ctrl + W na klawiaturze.

1627119646 44 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Firefox

Otwórz Firefoksa i na osobnych kartach odwiedź strony internetowe, które chcesz otwierać automatycznie po otwarciu przeglądarki. Następnie kliknij przycisk menu Firefox (trzy poziome paski) w prawym górnym rogu okna i kliknij „Opcje” w menu rozwijanym.

1627119647 373 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Upewnij się, że ekran Ogólne jest aktywny, a następnie wybierz „Pokaż moją stronę główną” z listy rozwijanej Kiedy Firefox uruchamia, jeśli nie jest to jeszcze wybrana opcja.

1627119647 61 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

W polu Strona główna kliknij „Użyj bieżących stron”.

1627119647 397 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Adresy URL wszystkich otwartych kart (z wyjątkiem karty Opcje) są dodawane do pola Strona główna rozdzielone pionowymi kreskami. Aby zamknąć kartę Opcje, kliknij przycisk „X” po prawej stronie karty lub naciśnij Ctrl + W na klawiaturze.

1627119647 52 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki


Aby usunąć stronę internetową z pola Strona główna, wybierz adres URL strony internetowej oraz pionowy pasek po prawej lub lewej stronie tego adresu URL i usuń zaznaczenie. Możesz jednak ponownie wykonać powyższe kroki, aby skonfigurować różne adresy URL strony głównej.

Opera

Otwórz Operę i na osobnych kartach odwiedzaj strony internetowe, które chcesz otwierać automatycznie po otwarciu przeglądarki. Następnie kliknij przycisk Menu Opery w lewym górnym rogu okna i wybierz „Ustawienia” z menu rozwijanego. Możesz także po prostu nacisnąć Alt + P, aby otworzyć Ustawienia.

1627119647 392 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Ekran Ustawienia otworzy się w nowej karcie. Upewnij się, że ekran podstawowy jest aktywny. Wybierz opcję „Otwórz określoną stronę lub zestaw stron”, a następnie kliknij link „Ustaw strony”.

1627119647 188 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

W oknie dialogowym Strony startowe kliknij „Użyj bieżących stron”.

1627119647 982 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Wszystkie strony internetowe, które aktualnie masz otwarte na kartach w przeglądarce (z wyjątkiem karty Ustawienia) są wymienione w oknie dialogowym Strony startowe. Jeśli chcesz dodać inną stronę internetową, która nie jest obecnie otwarta, wpisz adres URL tej strony w polu „Dodaj nową stronę” i naciśnij Enter. Kliknij „OK”, gdy masz już listę stron internetowych.

1627119647 675 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

UWAGA: Aby usunąć stronę internetową z listy, przesuń mysz nad stronę internetową i kliknij przycisk „X” po prawej stronie.

1627119647 288 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki


Aby zamknąć kartę Ustawienia, kliknij przycisk „X” po prawej stronie karty lub naciśnij Ctrl + W na klawiaturze.

1627119648 454 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Internet Explorer

Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i na osobnych kartach odwiedź strony internetowe, które chcesz otwierać automatycznie po otwarciu przeglądarki. Następnie kliknij przycisk koła zębatego w prawym górnym rogu okna i wybierz „Opcje internetowe” z menu rozwijanego.

1627119648 873 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

W oknie dialogowym Opcje internetowe upewnij się, że w sekcji Uruchamianie wybrano opcję „Rozpocznij od strony głównej”. Następnie kliknij „Użyj bieżącego” w sekcji Strona główna.

1627119648 993 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Każdy adres URL jest umieszczony w osobnym wierszu w polu Strona główna. Kliknij „OK”, aby zaakceptować zmianę i zamknąć okno dialogowe.

1627119648 392 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Aby usunąć stronę internetową z pola Strona główna, wybierz adres URL strony internetowej i usuń go. Możesz również ponownie wykonać powyższe kroki, aby skonfigurować różne adresy URL strony głównej.

Microsoft Edge

Microsoft Edge różni się od innych przeglądarek, a strony internetowe, które chcesz otwierać automatycznie po otwarciu przeglądarki, muszą być skonfigurowane ręcznie. Otwórz Microsoft Edge i kliknij przycisk menu (trzy kropki w rzędzie) w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Następnie wybierz „Ustawienia” z menu rozwijanego.

1627119648 778 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki


W okienku Ustawienia wybierz opcję „Określona strona lub strony” w obszarze Otwórz za pomocą (1) i wybierz „Niestandardowe” z listy rozwijanej poniżej opcji (2). Następnie wprowadź jeden z adresów URL, które chcesz otworzyć automatycznie w polu poniżej listy rozwijanej (3) i kliknij przycisk „Dodaj” (4). Powtórz czynności (3) i (4) dla każdej strony internetowej, którą chcesz otwierać automatycznie po otwarciu przeglądarki.

1627119648 659 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Aby usunąć stronę internetową z listy, kliknij przycisk „X” po prawej stronie adresu URL. Kliknij w dowolnym miejscu po prawej stronie poza okienkiem Ustawienia, aby je zamknąć.

1627119648 853 Jak otworzyc okreslony zestaw stron internetowych po uruchomieniu przegladarki

Możesz wybrać, aby automatycznie otwierać dowolną liczbę stron internetowych po otwarciu przeglądarki.

Czy ten post był pomocny?