Skip to content

Jak przekonwertować plik WMA na MP3?

27 de lipiec de 2021
Untitled 2

Pliki Windows Media Audio (WMA) używają zastrzeżonego formatu opracowanego przez firmę Microsoft i używanego przez odtwarzacze multimedialne wbudowane w system Windows, takie jak Windows Media Player. Wiele innych, lepszych odtwarzaczy nie obsługuje plików WMA, ale można je łatwo przekonwertować na coś innego.

Ze względu na zastrzeżony charakter formatu WMA nie ma powodu, aby nie konwertować go na powszechnie używany format, taki jak MP3. Nawet jeśli używasz Windows Media Player, nadal może odtwarzać pliki MP3. A posiadanie plików w formacie MP3 oznacza, że ​​masz o wiele więcej opcji ich odtwarzania, w tym różne aplikacje i platformy.

Konwertuj pliki WMA na MP3 za pomocą odtwarzacza VLC

VLCto darmowy odtwarzacz multimedialny o otwartym kodzie źródłowym, który otwiera prawie każdy format plików i ma opcję konwersji plików audio. Jest to jeden z naszych ulubionych w How-to Geek, ponieważ jest nie tylko darmowy, ale także wieloplatformowy (Windows, macOS, Linux, Android i iOS) i bardzo wydajny.

Po zainstalowaniu VLC otwórz go, kliknij menu „Media”, a następnie kliknij polecenie „Konwertuj / zapisz”.

1627405745 25 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Kliknij przycisk „Dodaj”, aby rozpocząć ładowanie plików, które chcesz przekonwertować.

1627405746 520 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3


Znajdź i wybierz plik lub pliki, które chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk „Otwórz”.

1627405746 623 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Kliknij „Konwertuj / Zapisz”, aby otworzyć następne okno.

1627405746 105 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Z rozwijanej listy „Profil” wybierz „MP3”, a następnie kliknij przycisk „Przeglądaj”, aby wybrać folder, w którym chcesz zapisać przekonwertowane pliki.

1627405746 591 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Po wybraniu folderu do zapisania pliku użyj menu „Zapisz jako typ”, aby wybrać opcję MP3, a następnie kliknij „Zapisz”.

1627405746 60 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Jeśli chcesz mieć nieco większą kontrolę nad kodowaniem, które ma miejsce podczas konwersji, kliknij przycisk klucza.

1627405746 617 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Spowoduje to wyświetlenie kolejnego menu z kilkoma bardziej zaawansowanymi opcjami, przy których możesz majstrować. Na przykład zakładka „Kodek audio” pozwala zmienić takie rzeczy, jak szybkość transmisji, kanały i częstotliwość próbkowania.

1627405746 285 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Na koniec kliknij „Start”, aby rozpocząć proces konwersji.

1627405746 998 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

W zależności od wybranej szybkości transmisji bitów i rozmiaru plików zakończenie konwersji może zająć trochę czasu. Po zakończeniu znajdziesz nowe pliki MP3 w wybranym folderze wyjściowym.

Korzystanie z rozwiązań online do konwersji plików

Istnieje wiele stron internetowych, które umożliwiają konwersję plików za darmo, ale naszą ulubioną jestZamzar. Możesz przekonwertować do 10 plików na raz, a oni nie przechowują żadnych Twoich plików na swoich serwerach dłużej niż 24 godziny.


Po uruchomieniu witryny Zamzar kliknij przycisk „Wybierz pliki” i przejdź do plików, które chcesz przekonwertować. Możesz także przeciągnąć i upuścić pliki do okna przeglądarki, aby przesłać je do witryny.

1627405746 855 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Następnie z menu rozwijanego wybierz „MP3” jako typ pliku wyjściowego.

1627405747 25 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Na koniec wprowadź prawidłowy adres e-mail i kliknij przycisk „Konwertuj”.

1627405747 398 Jak przekonwertowac plik WMA na MP3

Po zakończeniu konwersji (co nie trwa zbyt długo, chyba że konwertujesz dużo dużych plików), otrzymasz wiadomość e-mail z plikami gotowymi do pobrania.

Czy ten post był pomocny?