Skip to content

Jak skonfigurować serwer VPN za pomocą routera DD-WRT

3 de sierpień de 2021
image thumb2

Wcześniej omówiliśmy jak skonfigurować serwer VPN PPTP przy użyciu systemu Debian Linux tutaj na Sysadmin Geek, jednak jeśli już korzystasz z routera opartego na oprogramowaniu DD-WRT w swojej sieci, możesz łatwo skonfigurować router, aby działał jako serwer VPN PPTP.

Konfiguracja DD-WRT

Przed skonfigurowaniem serwera VPN należy najpierw upewnić się, że zainstalowana kompilacja DD-WRT zawiera funkcje PPTP VPN. Lista funkcji DD-WRT pokazuje to jako „Klient PPTP / PPTP” na ich wykresie. Porównaj wersję zainstalowaną na routerze (którą możesz zobaczyć w prawym górnym rogu na stronach konfiguracyjnych) z tabelą. Jeśli ta funkcja nie jest zawarta w twojej kompilacji, musisz sflashować router za pomocą wersji DD-WRT, która zawiera „Klienta PPTP / PPTP”.

Aby włączyć serwer PPTP VPN, przejdź do zakładki Usługi, a następnie do podzakładki VPN i wybierz opcję włączenia Serwera PPTP.

1627984132 273 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT

Po włączeniu pojawi się kilka wcześniej ukrytych opcji. Skonfiguruj je w następujący sposób:

  • IP serwera: publiczny adres IP routera
  • IP klienta: Lista lokalnych adresów IP (odpowiednio dla sieci VPN) używanych podczas przypisywania adresów IP klientom łączącym się przez VPN. W naszym przykładzie odkładamy 5 adresów IP (192.168.16.5, .6, .7, .8, .9) do użytku przez klientów VPN.
  • Tajemnice CHAP: Nazwa użytkownika i hasła do uwierzytelniania VPN. Format to „użytkownik * hasło *” (użytkownik[space]*[space]hasło[space]*), z każdym wpisem w osobnym wierszu. W naszym przykładzie jest tylko jedna akceptowana nazwa użytkownika (jfaulkner) i hasło (SecretPassword1).

Możesz wyświetlić szczegółową dokumentację na temat wszystkich tych opcji, klikając link „Pomoc więcej …” na tej stronie po prawej stronie konfiguracji DD-WRT.

1627984132 13 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT


Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj ustawienia, aby przekazać konfigurację do routera DD-WRT i gotowe.

1627984132 837 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT

Łączenie się z serwerem VPN PPTP

Po skonfigurowaniu routera DD-WRT wystarczy po prostu podłączyć komputery klienckie do sieci VPN. W naszym przykładzie pokażemy, jak to się robi w systemie Windows 7 Professional.

W Centrum sieci i udostępniania Panelu sterowania kliknij opcję, aby skonfigurować nowe połączenie sieciowe.

1627984132 762 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT

Wybierz opcję połączenia z siecią VPN w miejscu pracy.

1627984132 824 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT

Jeśli masz istniejące połączenia, zostaną one tutaj wyświetlone. W naszym przykładzie chcemy utworzyć nowe połączenie.

1627984132 264 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT

Wybierz opcję korzystania z połączenia internetowego do łączenia się z VPN.

1627984132 763 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT

Wprowadź domenę lub adres IP swojego serwera VPN (publiczny adres IP routera DD-WRT skonfigurowanego powyżej) i nadaj nazwę połączeniu VPN.

1627984133 471 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT


Wprowadź dane logowania do logowania VPN, które zostało skonfigurowane w ustawieniach routera DD-WRT. Kliknij Połącz.

1627984133 402 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT

Po kilku chwilach, jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, powinieneś połączyć się z serwerem VPN PPTP na routerze DD-WRT.

1627984133 544 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT

Uruchomienie „ipconfig” na komputerze lokalnym powinno pokazać, że masz połączenie zarówno z VPN, jak i z istniejącym połączeniem internetowym.

1627984133 637 Jak skonfigurowac serwer VPN za pomoca routera DD WRT

Po połączeniu możesz teraz uzyskać dostęp do wszystkich zasobów sieci VPN, tak jakbyś był podłączony lokalnie do sieci.

Schemat funkcji kompilacji DD-WRT

Czy ten post był pomocny?