Skip to content

Jak sprawdzać pisownię w arkuszach kalkulacyjnych w programie Excel

28 de lipiec de 2021
00 lead image spell check excel

Funkcja sprawdzania pisowni w programie Excel nie ma wszystkich dzwonków i gwizdów, które ma program Word, ale zapewnia podstawową funkcjonalność sprawdzania pisowni. Możesz sprawdzać pisownię słów w komórkach arkusza i dodawać słowa do słownika.

Niestety, Excel nie sprawdza pisowni podczas pisania (podkreślając je na czerwono), tak jak robi to Word. Gdy uruchomisz sprawdzanie pisowni, otrzymasz powiadomienie, że słowo jest błędnie napisane.

Jak sprawdzić pisownię w bieżącym arkuszu?

Aby sprawdzić pisownię w arkuszu, kliknij kartę u dołu ekranu dla arkusza, w którym chcesz uruchomić sprawdzanie pisowni.

1627481813 990 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Po uruchomieniu sprawdzania pisowni rozpoczyna się od aktualnie zaznaczonej komórki, więc jeśli chcesz rozpocząć sprawdzanie pisowni na „początku” arkusza roboczego, umieść kursor na komórce „A1” przed rozpoczęciem.

Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia sprawdzania pisowni, kliknij kartę „Przejrzyj”.

1627481813 718 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie


Kliknij „Pisownia” w sekcji „Sprawdzanie”. Możesz także nacisnąć „F7” przy aktywnej dowolnej karcie na wstążce, aby rozpocząć sprawdzanie pisowni.

1627481814 13 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Komórka zawierająca pierwsze słowo, którego nie znaleziono w słowniku, jest podświetlona i wyświetla się okno dialogowe „Pisownia”. Wątpliwe słowo wyświetla się w polu edycji „Nie w słowniku”. Możesz wybrać „Ignoruj ​​raz” lub „Ignoruj ​​wszystkie” wystąpienia błędnie napisanego słowa, jeśli słowo jest rzeczywiście poprawne dla twoich celów. W takim przypadku możesz wybrać opcję „Dodaj do słownika”, jeśli słowo jest tym, którego często używasz.

1627481814 9 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Jeśli rzeczywiście popełniłeś błąd pisowni, możesz wybrać poprawnie napisane słowo z listy „Sugestie” lub wprowadzić poprawną pisownię w polu edycji „Nie w słowniku” (jeśli nie ma go na liście „Sugestie”) . Następnie kliknij „Zmień”. Aby zmienić wszystkie wystąpienia tego błędu z tą samą zmianą, kliknij „Zmień wszystko”.

Jeśli wątpliwe słowo to takie, które często popełniasz błędnie, możesz szybko ustawić dla niego wpis Autokorekty, aby został automatycznie poprawiony następnym razem, gdy popełnisz błąd. Aby to zrobić, wprowadź poprawne słowo w polu edycji „Nie w słowniku” lub wybierz je z listy „Sugestie” i kliknij „Autokorekta” w oknie dialogowym „Pisownia”. Oprócz poprawiania wyrazu w arkuszu automatycznie tworzony jest wpis Autokorekty. Następnym razem, gdy wpiszesz nieprawidłowe słowo w ten sam sposób, zostanie ono automatycznie zastąpione określonym przez Ciebie słowem zastępczym. Mówimy o wpisach Autokorekty i sposobach ich tworzenia w naszym artykule na temat przypisywania skrótów klawiaturowych do symboli w programie Excel.

Po zakończeniu sprawdzania pisowni pojawi się okno dialogowe z informacją o tym. Kliknij „OK”, aby go zamknąć.

1627481814 647 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Zauważ, że słowo „Lodówka” w arkuszu „Faktura” nie zostało znalezione podczas sprawdzania pisowni tego arkusza roboczego. Dzieje się tak, ponieważ jest to wynik formuły w tej komórce, która pobrała słowo z komórki w arkuszu „Baza danych produktów” na podstawie „Kodu pozycji” wprowadzonego w arkuszu „Faktura”. Aby poprawić „Refridgerator”, musimy uruchomić sprawdzanie pisowni w arkuszu „Baza danych produktów”, co zrobimy w następnej sekcji.


Pamiętasz, kiedy mówiliśmy, że powinieneś wybrać pierwszą komórkę arkusza roboczego („A1”) przed rozpoczęciem sprawdzania pisowni? Jeśli zapomniałeś i zacząłeś sprawdzanie pisowni z dowolnej komórki innej niż „A1”, w tym momencie pojawi się pytanie, czy chcesz kontynuować sprawdzanie pisowni na początku arkusza roboczego przed zakończeniem sprawdzania pisowni. Kliknij „Tak”, aby sprawdzić pozostałą część arkusza roboczego, który nie został jeszcze sprawdzony, a następnie zobaczysz okno dialogowe „Sprawdzanie pisowni zakończone” przedstawione powyżej.

1627481814 686 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Jak sprawdzić pisownię wszystkich arkuszy roboczych w skoroszycie naraz?

Domyślnie Excelspell sprawdza bieżący arkusz. Ale co, jeśli masz dużo arkuszy w swoim skoroszycie i chcesz je wszystkie sprawdzić? Bez obaw. Możesz to łatwo zrobić za jednym razem.

W naszym przykładzie w naszym skoroszycie znajdują się dwa arkusze robocze: „Faktura” i „Baza danych produktów”. W poprzedniej sekcji sprawdziliśmy tylko arkusz „Faktura”. Teraz wybierzemy oba arkusze w naszym skoroszycie, aby oba były sprawdzane pisownią bez konieczności robienia każdego osobno.

Aby sprawdzić pisownię we wszystkich arkuszach roboczych w skoroszycie, kliknij prawym przyciskiem myszy bieżącą kartę arkusza roboczego u dołu okna programu Excel i wybierz „Wybierz wszystkie arkusze” z menu podręcznego.

1627481814 980 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Zauważ na powyższym obrazku, że aktualnie wybrana karta arkusza roboczego jest wyświetlana na biało, a nieaktywna karta wyświetla się na szaro. Po wybraniu wszystkich kart arkusza roboczego wszystkie są wyświetlane na białym tle, jak pokazano poniżej.

1627481814 624 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Teraz po rozpoczęciu sprawdzania pisowni sprawdzi wszystkie arkusze w skoroszycie. W naszym przypadku, gdy sprawdzanie pisowni trafia do drugiego arkusza roboczego lub arkusza „Baza danych produktów”, znajduje błąd pisowni. Aby poprawić błąd, wybieramy prawidłowe słowo w polu listy „Sugestie” i klikamy „Zmień”. Jak wspomnieliśmy wcześniej w tym artykule, jeśli uważamy, że błędnie napisaliśmy to samo słowo w ten sam sposób w innych komórkach w naszym skoroszycie, możemy kliknąć „Zmień wszystko”, aby poprawić je wszystkie naraz za pomocą tego samego poprawionego słowa.


Pamiętaj, że możesz również wpisać poprawne słowo w polu edycji „Nie w słowniku” i kliknąć „Zmień”, aby poprawić błąd.

1627481814 126 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Po zakończeniu sprawdzania pisowni i wyświetleniu okna dialogowego „Sprawdzanie pisowni zakończone” możesz zauważyć, że ostatni poprawiony błąd nie został poprawiony w komórce w arkuszu.

1627481815 150 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Nie martw się. Po kliknięciu „OK”, aby zamknąć okno dialogowe, w komórce zostanie wyświetlone poprawione słowo.

1627481815 619 Jak sprawdzac pisownie w arkuszach kalkulacyjnych w programie

Możesz użyć niestandardowych słowników, aby dodać często używane słowa do słownika, które nie znajdują się jeszcze w domyślnym słowniku wbudowanym, a także usuwać słowa dodane za pomocą przycisku „Dodaj do słownika” w oknie dialogowym „Pisownia”. Możesz nawet tworzyć dodatkowe niestandardowe słowniki. Sprawdzanie pisowni można również ograniczyć do korzystania tylko ze słownika głównego, nawet jeśli dostępne są słowniki niestandardowe.

Czy ten post był pomocny?