Skip to content

Jak udostępniać pliki między systemami Windows i Linux?

13 de sierpień de 2021
whitson header

Wcześniej omawialiśmy różne sposoby udostępniania plików między pobliskimi komputerami, ale udostępnianie między systemami Windows i Linux może być nieco bardziej złożone. W tym artykule dowiesz się, jak mapować udziały w obu systemach operacyjnych w celu bezproblemowego udostępniania plików.

Ten przewodnik składa się z dwóch części. W pierwszej części utworzymy folder udostępniony w systemie Windows, a następnie skonfigurujemy dostęp do tego udziału w Linuksie. W drugiej części utworzymy folder udostępniony w systemie Linux i skonfigurujemy system Windows, aby uzyskać dostęp do udziału. W zależności od sytuacji będziesz chciał postępować zgodnie z odpowiednim zestawem instrukcji. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz skonfigurować foldery współdzielone w obu systemach, możesz to zrobić. W naszych przykładach używamy systemu Windows 10 i Ubuntu, ale sprawiliśmy, że instrukcje można dostosować do prawie każdej wersji systemu Windows lub Linux.

Opcja pierwsza: utwórz udział w systemie Windows i uzyskaj do niego dostęp z systemu Linux

Aby to zadziałało, zrobimy trzy kroki. Najpierw upewnimy się, że udostępnianie jest włączone w systemie Windows. Gdy to nastąpi, udostępnimy rzeczywisty folder. A potem przyjrzymy się, jak uzyskać dostęp do tego folderu z systemu Linux.

Krok pierwszy: Upewnij się, że udostępnianie jest włączone w systemie Windows

Aby skonfigurować folder współdzielony w systemie Windows dla systemu Linux, aby uzyskać dostęp, zacznij od upewnienia się, że ustawienia sieciowe są skonfigurowane tak, aby zezwalać na połączenie z innego komputera, otwierając Centrum sieci i udostępniania. Najłatwiej to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę sieci na pasku zadań i wybierając „Otwórz centrum sieci i udostępniania”.

1628831833 19 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

W oknie Centrum sieci i udostępniania kliknij „Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania”.

Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i


W bieżącym profilu upewnij się, że następujące dwa ustawienia są włączone:

  • Włącz wykrywanie sieci
  • Włącz udostępnianie plików i drukarek

1628831833 634 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

Po zakończeniu kliknij „Zapisz zmiany”.

Krok drugi: udostępnij folder

Teraz, gdy udostępnianie jest włączone, możemy utworzyć folder współdzielony, który będzie widoczny dla komputera z systemem Linux. Nie ma ograniczeń co do tego, co możesz udostępniać (teoretycznie możesz udostępnić cały dysk twardy), ale tutaj udostępnimy tylko folder o nazwie „Udostępnij”, który znajduje się na naszym Pulpicie.

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz udostępnić w sieci, a następnie kliknij „Właściwości”. Na karcie „Udostępnianie” w oknie właściwości kliknij przycisk „Zaawansowane udostępnianie”.

1628831833 862 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

W otwartym oknie „Zaawansowane udostępnianie” włącz opcję „Udostępnij ten folder”, a następnie kliknij przycisk „Uprawnienia”.

1628831833 711 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

W oknie uprawnień możesz ograniczyć dostęp do folderu do niektórych kont. Aby każdy użytkownik miał dostęp do Twojego folderu, po prostu nadaj uprawnienie „Pełna kontrola” użytkownikowi „Wszyscy”. Dzięki temu każdy może czytać i zapisywać zmiany w plikach w folderze udostępnionym. Jeśli wolisz ograniczyć dostęp do niektórych kont, po prostu usuń użytkownika Wszyscy, dodaj żądanych użytkowników, a następnie przypisz im odpowiednie uprawnienia.

Uwaga: te konta użytkowników znajdują się na komputerze z systemem Windows, a nie na systemie Linux.


Po zakończeniu konfigurowania użytkowników i uprawnień kliknij „OK”, aby zamknąć okno uprawnień, a następnie ponownie kliknij „OK”, aby zamknąć okno „Zaawansowane udostępnianie”.

1628831834 852 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

Wróć do głównego okna właściwości, przejdź do zakładki „Bezpieczeństwo”.

1628831834 796 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

Aby użytkownik systemu Linux miał dostęp do folderu współdzielonego, musisz skonfigurować tutaj te same uprawnienia, które zostały skonfigurowane w ustawieniach udostępniania. Jeśli te dwa ustawienia nie pasują do siebie, zostaną zastosowane najbardziej restrykcyjne ustawienia. Jeśli żądany użytkownik ma już skonfigurowane uprawnienia bezpieczeństwa (takie jak użytkownik geek w naszym przykładzie), możesz zacząć. Możesz zamknąć okno i przejść do następnego kroku.

Jeśli musisz dodać użytkownika, na przykład „Wszyscy”, kliknij przycisk „Edytuj”.

1628831834 41 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

W oknie uprawnień, które zostanie otwarte, kliknij przycisk „Dodaj”, aby wprowadzić dane nowego użytkownika.

1628831834 425 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

Kliknij „OK” we wszystkich otwartych oknach, a twój folder powinien być teraz udostępniony w sieci.

Krok trzeci: Uzyskaj dostęp do udziału Windows z systemu Linux

Powinieneś być w stanie zamontować folder współdzielony za pomocą GUI w systemie Linux, ale jest to również bardzo łatwe do zrobienia za pomocą wiersza poleceń. W naszych przykładach użyjemy terminala nie tylko dlatego, że jest szybszy, ale dlatego, że będzie działał w wielu różnych dystrybucjach.


Najpierw potrzebujesz pakietu cifs-utils, aby zamontować udziały SMB. Wystarczy wpisać w terminalu następujące polecenie:

sudo apt-get install cifs-utils

Następnie po prostu stwórz katalog, a następnie zamontuj do niego udział. W tym przykładzie utworzymy folder na naszym Pulpicie dla łatwego dostępu. Użyj tych poleceń, aby utworzyć i zamontować folder:

mkdir ~/Desktop/Windows-Share sudo mount.cifs //WindowsPC/Share /home/geek/Desktop/Windows-Share -o user=geek

1628831834 37 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

Jak widać na zrzucie ekranu, zostaliśmy poproszeni o hasło roota komputera z systemem Linux, a następnie o hasło do konta „geek” w systemie Windows. Po uruchomieniu tego polecenia możemy teraz zobaczyć zawartość udziału Windows i dodać do niego dane.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu polecenia mount, oto podział:

  • sudo mount.cifs:To jest tylko polecenie mount, ustawione na montowanie udziału CIFS (SMB).
  • Komputer z systemem Windows:To jest nazwa komputera z systemem Windows. Wpisz „Ten komputer” w menu Start w systemie Windows, kliknij go prawym przyciskiem myszy i przejdź do Właściwości, aby wyświetlić nazwę komputera.
  • //PC z systemem Windows/Udostępnij:To jest pełna ścieżka do udostępnionego folderu.
  • /home/geek/Pulpit/Windows-Share:W tym miejscu chcielibyśmy, aby udział był zamontowany w systemie Linux.
  • -o użytkownik=geek:To jest nazwa użytkownika systemu Windows, której używamy, aby uzyskać dostęp do udostępnionego folderu.

Opcja druga: utwórz udział w systemie Linux i uzyskaj do niego dostęp z systemu Windows

Tworzenie udziału w systemie Linux, a następnie uzyskiwanie do niego dostępu z systemu Windows jest w rzeczywistości nieco łatwiejsze niż na odwrót. Najpierw utworzymy folder współdzielony w systemie Linux. Następnie przyjrzymy się, jak uzyskać do niego dostęp z komputera z systemem Windows.

Krok pierwszy: utwórz udział w systemie Linux

Aby skonfigurować folder współdzielony w systemie Linux, do którego ma mieć dostęp system Windows, zacznij od zainstalowania Samby (oprogramowania zapewniającego dostęp do protokołów SMB/CIFS używanych przez system Windows). Na terminalu użyj następującego polecenia:

sudo apt-get install samba


Po zainstalowaniu Samby skonfiguruj nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do uzyskiwania dostępu do udziału:

smbpasswd -a geek

Uwaga: w tym przykładzie używamy „geek”, ponieważ mamy już użytkownika Linuksa o tej nazwie, ale możesz wybrać dowolną nazwę.

1628831834 240 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

Utwórz katalog, który chcesz udostępnić na komputerze z systemem Windows. Po prostu umieścimy folder na naszym Pulpicie.

mkdir ~/Desktop/Share

Teraz użyj swojego ulubionego edytora, aby skonfigurować plik smb.conf. Używamy tutaj Vi.

sudo vi /etc/samba/smb.conf

Przewiń w dół do końca pliku i dodaj te wiersze:

[<folder_name>] path = /home/<user_name>/<folder_name> available = yes valid users = <user_name> read only = no browsable = yes public = yes writable = yes


Oczywiście będziesz musiał zastąpić niektóre wartości własnymi ustawieniami. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

1628831834 416 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

Zapisz plik i zamknij edytor. Teraz wystarczy ponownie uruchomić usługę SMB, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

sudo service smbd restart

Twój udostępniony folder powinien być teraz dostępny z komputera z systemem Windows.

Krok drugi: Uzyskaj dostęp do udziału Linuksa z systemu Windows

Teraz dodajmy udział Linux do naszego pulpitu Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy gdzieś na pulpicie i wybierz Nowy> Skrót.

1628831835 842 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

Wpisz lokalizację sieciową folderu udostępnionego w następującej składni:

IP-ADDRESSSHARE-NAME

1628831835 904 Jak udostepniac pliki miedzy systemami Windows i

Uwaga: jeśli potrzebujesz adresu IP komputera z systemem Linux, użyj ifconfig polecenie w terminalu.


W kreatorze skrótów na komputerze z systemem Windows kliknij przycisk Dalej, wybierz nazwę skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Powinieneś otrzymać skrót na pulpicie, który przechodzi bezpośrednio do udziału Linuksa.

Czy ten post był pomocny?