Skip to content

Jak ulepszyć swój ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje?

21 de lipiec de 2021
00 dolphin menu in notepad 1024x469 1

Czy Twojemu ulubionemu edytorowi tekstu brakuje kilku funkcji? Może chcesz łatwo uzyskać liczbę słów lub zmienić wielkość liter w wybranym tekście. Istnieje prosty sposób na wzbogacenie edytora o te i dodatkowe funkcje.

Dolphin Text Editor Menu to darmowy program, który dodaje funkcje do dowolnego programu, w którym można wpisywać zdania lub akapity, takie jak Notatnik, Word, OpenOffice, Wordpad, a nawet środowiska programistyczne, takie jak Visual Studio.

Kliknij dwukrotnie pobrany plik .exe (patrz link na dole tego artykułu), aby zainstalować menu Dolphin Text Editor. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w kreatorze instalacji, klikając przycisk Tak w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika, jeśli się wyświetla (w zależności od ustawień Kontroli konta użytkownika).

1626846071 413 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

Ekran Wybierz dodatkowe zadania w kreatorze konfiguracji pozwala wybrać, czy chcesz utworzyć ikonę pulpitu i umożliwia automatyczne uruchomienie menu Dolphin Text Editor na [Windows] Uruchomienie.

1626846071 449 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

Ostatni ekran kreatora konfiguracji pozwala wybrać opcję Uruchom menu Dolphin Text Editor i Wyświetl historię wersji. Te opcje są domyślnie wybrane. Zalecamy pozostawienie zaznaczonego menu Uruchom Dolphin Text Editor, aby program uruchamiał się automatycznie po kliknięciu przycisku Zakończ w celu zamknięcia kreatora instalacji.

1626846071 893 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje


Przed uruchomieniem menu Dolphin Text Editor, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz język. Kliknij żądany język, a następnie kliknij OK.

1626846071 993 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

Zostanie wyświetlony przewodnik Szybki start, zawierający podstawowe kroki korzystania z menu Dolphin Text Editor, w tym domyślną kombinację klawiszy do aktywacji menu (Ctrl + NumPad0).

UWAGA: Aby początkowo użyć menu Dolphin Text Editor, upewnij się, że włączona jest funkcja Num Lock. Jest to wymagane, aby użyć domyślnej kombinacji klawiszy.

Kliknij przycisk X, aby zamknąć okno dialogowe Szybki start.

1626846072 448 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

Otwórz dokument w edytorze tekstu lub edytorze tekstu. W tym przykładzie użyjemy Notatnika.

Podkreśliliśmy pierwszy akapit z tego artykułu, który wpisaliśmy w Notatniku. Naciśnij Ctrl + NumPad0, aby uzyskać dostęp do menu edytora tekstu Dolphin. Aby uzyskać liczbę słów dla podświetlonego tekstu, wybierz opcję Inne z głównego menu podręcznego, a następnie wybierz opcję Liczba słów z podmenu.

1626846072 212 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje


Okno dialogowe Liczba słów wyświetla informacje o liczbie słów, znaków, akapitów, wierszy i inne informacje o zaznaczonym tekście.

1626846072 186 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

Możesz także łatwo zmienić wielkość liter w wybranym tekście. Naciśnij Ctrl + NumPad0 po wybraniu żądanego tekstu i wybierz Zmień wielkość liter, a następnie żądaną opcję wielkości liter z podmenu.

1626846072 938 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

Zmieniliśmy zaznaczony tekst na wielkość liter.

1626846072 206 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

W menu Dolphin Text Editor można ustawić różne opcje. Aby uzyskać dostęp do opcji, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dolphin w zasobniku systemowym i wybierz Opcje z menu podręcznego.

UWAGA: Możesz łatwo przenieść ikonę menu Dolphin Text Editor do widocznego obszaru zasobnika systemowego, aby był bardziej dostępny. ???

1626846072 615 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Opcje. Możesz wybrać programy, które mają być ignorowane w Dolphin Text Editor Menu, a menu podręczne nie będzie dostępne w wybranych programach.

1626846072 864 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

W oknie dialogowym Ignorowane programy wybierz programy, w których nie chcesz, aby menu Dolphin Text Editor było dostępne. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk X w prawym górnym rogu okna dialogowego, aby je zamknąć.

1626846073 738 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje


Po zamknięciu okna dialogowego Ignorowane programy NIE powracasz do okna dialogowego Opcje. Jeśli chcesz zmienić więcej opcji, musisz je ponownie otworzyć, jak wspomniano wcześniej.

Jeśli w menu Dolphin Text Editor są opcje, których nie używasz, możesz je usunąć z menu, wyświetlając tylko te opcje, których będziesz używać. Aby to zrobić, kliknij Ukryj / pokaż elementy menu w oknie dialogowym Opcje.

1626846073 45 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

W oknie dialogowym Wybierz elementy menu zaznacz pole wyboru dla każdego elementu, którego nie chcesz wyświetlać w menu, aby w polu NIE było zaznaczenia. Po zakończeniu dostosowywania menu kliknij przycisk X w prawym górnym rogu, aby zamknąć okno dialogowe.

1626846073 748 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

Menu Dolphin Text Editor można zabrać ze sobą jako przenośny program na dysku flash USB lub dysku zewnętrznym. Aby uczynić go przenośnym, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dolphin w zasobniku systemowym i wybierz Zainstaluj na karcie pamięci z menu podręcznego.

1626846073 931 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu folderu przejdź do dysku flash USB lub dysku zewnętrznego, na którym chcesz zainstalować menu Dolphin Text Editor, i wybierz je. Jeśli chcesz zainstalować program w określonym katalogu, przejdź do żądanego katalogu na tym dysku. Kliknij OK.

1626846073 676 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje

Nie powinno trwać długo, zanim Dolphin Text Editor Menu zostanie zainstalowany we własnym katalogu na dysku flash USB lub dysku zewnętrznym. Kliknij dwukrotnie plik DolphinTextEditorMenu.exe, aby uruchomić program. Jest dodawany do zasobnika systemowego i jest dostępny do użytku tak samo jak zainstalowana wersja.

1626846074 743 Jak ulepszyc swoj ulubiony edytor tekstu o dodatkowe opcje


Dolphin Text Editor Menu to poręczne narzędzie, którego możesz użyć w dowolnym miejscu, aby dodać wiele przydatnych opcji do dowolnego edytora tekstu, edytora tekstu, edytora kodu lub dowolnego programu, w którym możesz pisać tekst. Jest bezpłatny do użytku niekomercyjnego.

Pobierz menu Dolphin Text Editor z http://www.animal-software.com/dolphin-text-editor-menu.php.

Czy ten post był pomocny?