Skip to content

Jak uruchomić komputer z dysku lub dysku USB

11 de sierpień de 2021
bios boot order header

Zwykle uruchamiasz komputer z głównego dysku twardego, który zawiera system operacyjny (np. Windows). Ale czasami może być konieczne uruchomienie komputera z dysku CD, DVD lub USB — powiedzmy, jeśli używasz programu do odzyskiwania lub testujesz nowy system operacyjny, taki jak Linux.

Aby to zrobić, musisz powiedzieć BIOSowi komputera, aby załadować system operacyjny z innego miejsca niż zwykle. Możesz to zrobić na dwa sposoby: Zmieniając kolejność rozruchu w BIOS-ie lub oprogramowaniu UEFI (aby próbował uruchomić się z dysku CD lub USB za każdym razem) lub poprzez dostęp do menu startowego podczas uruchamiania (więc uruchomi się tylko raz z dysku CD lub USB). W tym przewodniku pokażemy Ci obie metody. Pierwszy jest stały, dopóki nie zmienisz go ponownie, ale powinien istnieć na każdym komputerze. Ta druga metoda jest szybsza, ale może nie istnieć na każdym komputerze.

NOTATKA:Ten proces będzie wyglądał inaczej na każdym komputerze. Poniższe instrukcje poprowadzą Cię przez ten proces, ale zrzuty ekranu nie będą wyglądać dokładnie tak samo.

Jak zmienić kolejność rozruchu komputera?

Kolejność rozruchu jest kontrolowana w systemie BIOS komputera lub oprogramowaniu UEFI, w zależności od tego, jak nowy jest komputer.


Aby uzyskać dostęp do BIOS-u, musisz ponownie uruchomić komputer i nacisnąć określony klawisz na początku procesu uruchamiania. Ten klucz jest zwykle wyświetlany na ekranie podczas procesu uruchamiania. Na przykład możesz zobaczyć komunikat „Naciśnij , aby wejść do konfiguracji” lub „Naciśnij F2, aby uzyskać dostęp do BIOS-u”. Naciśnij odpowiedni klawisz we właściwym czasie, a pojawi się BIOS komputera.

Chociaż Delete i F2 są prawdopodobnie najczęstszymi klawiszami, komputer może wymagać innego klucza, takiego jak F1, Escape lub Ctrl + Alt + Escape. Jeśli nie widzisz wymaganego klucza na ekranie, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub wyszukaj nazwę modelu komputera i „klucz bios” w Google. (Jeśli zbudowałeś własny komputer, zamiast tego zapoznaj się z instrukcją płyty głównej.)

1628692086 82 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB

Na komputerze z oprogramowaniem układowym UEFI – które będzie mieć większość nowszych komputerów z systemem Windows 8 lub 10 – możesz nie być w stanie nacisnąć klawisza podczas rozruchu, aby uzyskać dostęp do tego menu. Zamiast tego musisz najpierw uruchomić system Windows. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „Shift”, klikając opcję „Uruchom ponownie” w menu Start lub na ekranie logowania. Windows uruchomi się ponownie w specjalnym menu opcji rozruchu.

Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB

Kliknij Rozwiązywanie problemów> Opcje zaawansowane> Ustawienia oprogramowania układowego UEFI na tym ekranie menu, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień UEFI komputera.

To menu rozruchowe pojawi się również automatycznie, jeśli komputer ma problemy z prawidłowym uruchomieniem, więc powinieneś mieć do niego dostęp, nawet jeśli komputer nie może uruchomić systemu Windows.

1628692086 182 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB

Po przejściu do menu oprogramowania układowego BIOS lub UEFI poszukaj menu opcji „Rozruch”. Jeśli masz szczęście, na górze ekranu pojawi się zakładka o nazwie Boot. Jeśli nie, ta opcja może znajdować się pod inną zakładką.

1628692087 900 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB

Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po systemie BIOS. Aby coś zaznaczyć, naciśnij Enter. Zazwyczaj w prawym dolnym rogu ekranu zobaczysz listę klawiszy, których możesz użyć. Niektóre nowsze komputery z oprogramowaniem układowym UEFI mogą również umożliwiać korzystanie z myszy na tym ekranie.

1628692087 584 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB


Znajdź ekran kolejności rozruchu z listą urządzeń rozruchowych. Może to być na samej karcie Rozruch lub pod opcją Kolejność rozruchu.

1628692087 917 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB

Wybierz opcję i naciśnij klawisz Enter, aby ją zmienić, wyłączyć ją lub określić inne urządzenie rozruchowe. Możesz także użyć klawiszy + i –, aby przesunąć urządzenia w górę lub w dół na liście priorytetów. (Te kroki mogą się nieznacznie różnić na niektórych komputerach; sprawdź listę skrótów klawiaturowych na ekranie).

1628692087 483 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB

Zwróć uwagę, że „dysk USB” nie pojawia się jako opcja na liście, mimo że nasz komputer ma porty USB. Jeśli podłączyliśmy urządzenie USB do komputera przed uruchomieniem naszego komputera i uzyskaniem dostępu do tego ekranu, zobaczylibyśmy opcję dysku USB na liście. Niektóre komputery wyświetlają opcję dysku USB, nawet jeśli dysk nie jest podłączony, a inne nie.

Kolejność rozruchu to lista priorytetów. Na przykład, jeśli „dysk USB” jest powyżej „dysku twardego” w kolejności rozruchu, komputer spróbuje użyć dysku USB, a jeśli nie jest podłączony lub nie ma systemu operacyjnego, uruchomi się z dysku twardego.

Aby zapisać ustawienia, znajdź ekran Zapisz i wyjdź. Wybierz opcję „Zapisz zmiany i zresetuj” lub „Zapisz zmiany i wyjdź” i naciśnij Enter, aby zapisać zmiany i ponownie uruchomić komputer.

Możesz także nacisnąć określony klawisz, aby zapisać ustawienia i zresetować komputer. Upewnij się, że wybrałeś opcję „zapisz i wyjdź”, a nie opcję „odrzuć zmiany i wyjdź”.

1628692087 42 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB


Po ponownym uruchomieniu komputera uruchomi się on z nowym priorytetem kolejności rozruchu.

Jak uzyskać dostęp do menu rozruchowego komputera (jeśli je ma)

Aby zmniejszyć potrzebę zmiany kolejności rozruchu, niektóre komputery mają opcję menu rozruchu.

1628692086 82 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB

Naciśnij odpowiedni klawisz — często F11 lub F12 — aby uzyskać dostęp do menu rozruchowego podczas uruchamiania komputera. Pozwala to na jednorazowy rozruch z określonego urządzenia sprzętowego bez trwałej zmiany kolejności rozruchu.

1628692087 968 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB

Na komputerze z systemem UEFI — ponownie większość komputerów dostarczanych z systemem Windows 8 lub 10 korzysta z UEFI — można wybrać urządzenie rozruchowe z menu zaawansowanych opcji rozruchu.

W systemie Windows naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij opcję „Uruchom ponownie” w menu Start lub na ekranie logowania. Twój komputer uruchomi się ponownie w menu opcji rozruchu.

Wybierz opcję „Użyj urządzenia” na tym ekranie i możesz wybrać urządzenie, z którego chcesz uruchomić komputer, takie jak dysk USB, DVD lub rozruch sieciowy.

1628692087 948 Jak uruchomic komputer z dysku lub dysku USB

Czy ten post był pomocny?