Skip to content

Jak ustawić niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plików Windows Windows

7 de lipiec de 2021
00 lead image opening explorer to custom folder 1024x469 1

Eksplorator plików systemu Windows 10 otwiera się domyślnie w trybie szybkiego dostępu, a Eksplorator systemu Windows 7 otwiera się w bibliotekach. Jeśli jednak wolisz, aby ikona paska zadań była otwarta w wybranym folderze, oto jak to zrobić.

Eksplorator plików w systemie Windows 10

Aby zmienić domyślny folder startowy w Eksploratorze plików systemu Windows 10, otwórz Eksplorator plików i przejdź do folderu, który chcesz otworzyć domyślnie — ale nie otwieraj go. Zamiast tego kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz „Utwórz skrót” z menu podręcznego.

1625682654 133 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Skrót do tego folderu jest tworzony w tej samej lokalizacji co folder. Wybierz skrót i naciśnij F2, aby zmienić nazwę skrótu na Eksplorator plików.

1625682654 102 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Ponieważ zmieniasz skrót Eksploratora plików na pasku zadań na taki z niestandardowym folderem, prawdopodobnie chceszzmienić go ze standardowej ikony folderu używanej w Eksploratorze plików. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy nowy skrót i wybierz „Właściwości” z menu podręcznego.

1625682654 104 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Upewnij się, że karta „Skrót” jest aktywna w oknie dialogowym Właściwości, a następnie kliknij przycisk „Zmień ikonę”.

1625682654 291 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows


Zamierzamy pobrać ikonę Eksploratora plików z samego pliku explorer.exe. W oknie dialogowym Zmień ikonę wpisz następujące informacje w polu „Szukaj ikon w tym pliku” i naciśnij Enter.

%windir%explorer.exe

Następnie kliknij standardową ikonę Eksploratora plików w lewym górnym rogu pola „Wybierz ikonę z poniższej listy” i kliknij „OK”.

1625682654 639 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Kliknij „OK”, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości.

1625682655 835 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Wybierz nowy skrót w Eksploratorze plików i naciśnij Ctrl + C, aby go skopiować. Następnie przejdź do następującego folderu.

C:UsersLoriAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBar

Przed wklejeniem niestandardowego skrótu Eksploratora plików do tego folderu zalecamy skopiowanie i wklejenie oryginalnego skrótu do innej lokalizacji, aby mieć kopię zapasową skrótu. Możesz wrócić do korzystania z domyślnego folderu startowego, w którym to przypadku możesz po prostu skopiować i wkleić oryginalny skrót do powyższego folderu.

1625682655 17 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Naciśnij Ctrl + V, aby wkleić nowy skrót w folderze paska zadań. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe, aby upewnić się, że chcesz zastąpić plik znajdujący się już w folderze. Kliknij „Zamień plik w miejscu docelowym”, aby kontynuować.

1625682655 689 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Teraz, gdy klikniesz ikonę Eksploratora plików na pasku zadań, Eksplorator plików otworzy się w wybranym folderze.

1625682655 136 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows


Zauważ, że jeśli usuniesz folder użyty do utworzenia niestandardowego skrótu, po kliknięciu ikony Eksploratora plików na pasku zadań zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe. Aby przywrócić folder, kliknij przycisk „Przywróć”. Folder zostanie przeniesiony z Kosza z powrotem do jego pierwotnej lokalizacji.

1625682655 903 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Eksplorator Windows w Windows 7

Po kliknięciu ikony Eksploratora Windows na pasku zadań systemu Windows 7 domyślnie otwiera się widok Biblioteki. Być może nie korzystasz z funkcji Biblioteki, a może chcesz ustawić ją w innej lokalizacji, z której korzystasz częściej.

Aby zmienić folder startowy Eksploratora Windows na pasku zadań, zmodyfikujemy skrót na pasku zadań. Otwórz Eksploratora Windows, przejdź do folderu, którego chcesz użyć, a następnie wybierz i skopiuj ścieżkę z pola ścieżki. Ułatwia to dodanie prawidłowej ścieżki do skrótu.

1625682655 827 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Teraz zmienimy właściwości skrótu Eksploratora Windows na pasku zadań. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy skrót Eksploratora Windows na pasku zadań. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję „Eksplorator Windows” w menu podręcznym i wybierz „Właściwości” z menu podręcznego.

1625682655 287 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Upewnij się, że karta „Skrót” jest aktywna w oknie dialogowym Właściwości. Umieść kursor na końcu tekstu w polu „Cel” i naciśnij Ctrl + V, aby wkleić skopiowaną ścieżkę.

UWAGA: Jeśli skopiowana ścieżka zawiera spacje, ujmij całą ścieżkę w podwójne cudzysłowy.

1625682655 895 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows


Teraz, gdy klikniesz ikonę Eksploratora Windows na pasku zadań, Eksplorator plików otworzy się w wybranym folderze.

1625682655 793 Jak ustawic niestandardowy folder startowy w Eksploratorze plikow Windows Windows

Jeśli folder dodany do ikony Eksploratora Windows na pasku zadań w systemie Windows 7 nie istnieje (być może został przeniesiony lub usunięty), domyślnym folderem startowym jest Moje dokumenty.

Aby przywrócić ikonę Eksploratora plików systemu Windows 10 do domyślnego folderu startowego, po prostu skopiuj oryginalny skrót, którego kopię zapasową utworzono z powrotem do to C:UsersLoriAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBar teczka. W systemie Windows 7 można przywrócić domyślny folder startowy w Eksploratorze Windows, otwierając ponownie właściwości skrótu na pasku zadań i usuwając ścieżkę dodaną w polu Cel.

Czy ten post był pomocny?