Skip to content

Jak utworzyć listę numerowaną w programie Word za pomocą klawiatury?

31 de lipiec de 2021
00 lead image create numbered list with keyboard

Tworzenie i usuwanie numerowanych list w programie Word jest łatwe za pomocą polecenia „Numerowanie” na wstążce. Jeśli jednak wolisz używać klawiatury, istnieje sposób na szybkie utworzenie listy numerowanej za pomocą skrótu klawiaturowego.

Do polecenia tworzenia list numerowanych dodamy skrót klawiaturowy. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu wstążki i wybierz „Dostosuj wstążkę” z menu podręcznego.

1627743793 64 Jak utworzyc liste numerowana w programie Word za pomoca klawiatury

Ekran „Dostosuj wstążkę i skróty klawiaturowe” wyświetla się w oknie dialogowym „Opcje słów”.

1627743793 425 Jak utworzyc liste numerowana w programie Word za pomoca klawiatury

W oknie dialogowym „Dostosuj klawiaturę” wybierz „Wszystkie polecenia” na liście „Kategorie”.

1627743793 290 Jak utworzyc liste numerowana w programie Word za pomoca klawiatury

Przewiń w dół listę „Polecenia” i wybierz „FormatNumberDefault”.

1627743793 898 Jak utworzyc liste numerowana w programie Word za pomoca klawiatury

Umieść kursor w polu edycji „Naciśnij nowy klawisz skrótu” i naciśnij kombinację klawiszy skrótu, której chcesz użyć do utworzenia listy numerowanej. Użyliśmy „Alt + N”, ponieważ nie jest przypisany do niczego innego w programie Word. Kliknij „Przypisz”.

1627743794 366 Jak utworzyc liste numerowana w programie Word za pomoca klawiatury


Nowy skrót klawiaturowy zostanie dodany do listy „Bieżące klawisze”.

1627743794 17 Jak utworzyc liste numerowana w programie Word za pomoca klawiatury

Jeśli wprowadziłeś inne zmiany w oknie dialogowym „Opcje słów” (nie w podoknie), kliknij „OK”, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe. W przeciwnym razie kliknij „Anuluj”.

1627743794 828 Jak utworzyc liste numerowana w programie Word za pomoca klawiatury

Aby usunąć numer z pozycji listy numerowanej, wystarczy ponownie nacisnąć skrót klawiaturowy. Numer i wcięcie akapitu są usuwane. Możesz także nacisnąć „Ctrl + Q”, aby usunąć numerację akapitów, ale spowoduje to wcięcie akapitu.

Program Word może również automatycznie tworzyć listę numerowaną, ale możesz wyłączyć tę funkcję.

Czy ten post był pomocny?