Skip to content

Jak utworzyć skrót do Windows Update w Windows 10?

1 de sierpień de 2021
header image2

W systemie Windows 10 firma Microsoft powoli odchodzi od Panelu sterowania na rzecz nowej aplikacji Ustawienia, która zapewnia bardziej ujednolicone i spójne miejsce do konfigurowania klasycznych i zaawansowanych ustawień. Ale jak łatwo otworzyć konkretną stronę ze skrótu?

Prawie każda strona Ustawienia ma swój własny identyfikator URI (Uniform Resource Identifier), który umożliwia bezpośrednie otwarcie dowolnej strony Ustawienia za pomocą specjalnego polecenia. Chociaż możesz przypiąć ustawienia do menu Start, nie możesz mieć bezpośredniego dostępu do określonych ustawień z pulpitu. Ale jeśli znasz URI, możesz łatwo tworzyć skróty na pulpicie, aby uzyskać dostęp do ulubionych ustawień.

Otwórz stronę ustawień bezpośrednio

Naciśnij „Klawisz Win + R”, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom. Wpisz lub skopiuj i wklej odpowiednie polecenie w polu Uruchom. Lista poleceń jest dostępna z Witryna winero. Na przykład użyj polecenia;

ms-settings:windowsupdate

aby bezpośrednio otworzyć stronę ustawień „Windows Update”. Użyj

ms-settings:notifications

polecenie, aby bezpośrednio otworzyć stronę ustawień „Powiadomienia i działania”.

Utwórz skrót na pulpicie

Wybierz ustawienia, do których chcesz uzyskać dostęp i skopiuj jedną ze ścieżek ustawień. Na przykład – ms-settings:windowsupdate aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony ustawień Windows Update. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pulpicie, wybierz „Nowy” i kliknij „Skrót”. Otworzy się nowe okno. Teraz wklej URI dla Windows Update i kliknij „Dalej”.

1627813286 241 Jak utworzyc skrot do Windows Update w Windows 10


Wybierz nazwę skrótu, w tym przypadku „Windows Update” i kliknij „Zakończ”.

1627813286 377 Jak utworzyc skrot do Windows Update w Windows 10

Kliknij dwukrotnie skrót, a Ustawienia powinny otworzyć się na określonej stronie. Kliknij prawym przyciskiem myszy i przytrzymaj nowy skrót Windows Update, a następnie kliknij „Właściwości”. Kliknij kartę „Dokument internetowy”, a następnie kliknij przycisk „Zmień ikonę”.

1627813286 179 Jak utworzyc skrot do Windows Update w Windows 10

Wybierz swoją ikonę i kliknij „OK”. Teraz możesz uzyskać dostęp do Windows Update bezpośrednio z pulpitu. Jeśli chcesz, możesz przypiąć do paska zadań, przypiąć do początku, dodać do wszystkich aplikacji lub przenieść ten skrót w wybrane miejsce, aby ułatwić korzystanie.

Czy ten post był pomocny?