Skip to content

Jak utworzyć skrót wyszukiwania na pulpicie w systemie Windows 8.1?

4 de sierpień de 2021
00 lead image search

Czy dużo wyszukujesz w Eksploratorze Windows? Możesz to przyspieszyć i ułatwić sobie dzięki niestandardowemu skrótowi na pulpicie. Pokażemy Ci, jak utworzyć skrót otwierający Eksploratora Windows, gotowy do rozpoczęcia wyszukiwania.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym pustym miejscu na pulpicie i wybierz Nowy | Skrót z menu podręcznego.

1628096067 123 Jak utworzyc skrot wyszukiwania na pulpicie w systemie Windows 81

W oknie dialogowym Utwórz skrót wprowadź następujące informacje w polu edycji Wpisz lokalizację elementu.

%windir%explorer.exe search-ms:

Kliknij Następny.

1628096067 484 Jak utworzyc skrot wyszukiwania na pulpicie w systemie Windows 81

Wprowadź nazwę skrótu, na przykład Wyszukaj, w polu edycji Wpisz nazwę tego skrótu. Kliknij Zakończ.

1628096067 449 Jak utworzyc skrot wyszukiwania na pulpicie w systemie Windows 81

Skrót jest tworzony w miejscu, w którym pierwotnie wybrałeś Nowy | Skrót. Możesz przenieść go tam, gdzie chcesz na pulpicie.

1628096067 874 Jak utworzyc skrot wyszukiwania na pulpicie w systemie Windows 81


Wystarczy dwukrotnie kliknąć skrót, aby otworzyć okno Eksploratora Windows gotowe na wyszukiwane hasło, jak pokazano na początku tego artykułu. Możesz także kliknąć skrót prawym przyciskiem myszy i przypiąć go do paska zadań lub przypiąć do ekranu startowego.

Czy ten post był pomocny?