Skip to content

Jak uzyskać menu Start w stylu Windows 10 w systemie Windows 8.1?

10 de sierpień de 2021
00 lead image windows10 start menu

21 stycznia Microsoft oficjalnie ogłoszone nowe funkcje, które będą zawarte w systemie Windows 10. Chociaż będziesz musiał poczekać na wydanie, aby korzystać z większości nowych funkcji, już dziś możesz skorzystać z nowego menu Start systemu Windows 10.

AKTUALIZACJA

Wygląda na to, że wiele programów antywirusowych wyświetla to jako adware. W naszych testach nie znaleźliśmy reklam… ale na wszelki wypadek wyciągniemy artykuł z biuletynu.

I tak nie jest to aplikacja bardzo wysokiej jakości, więc niewiele Ci brakuje. Przede wszystkim nie powinniśmy pisać tego artykułu.

Wcześniej pokazaliśmy, jak przywrócić klasyczne menu Start w systemie Windows 8, w tym skorzystać z bezpłatnego narzędzia o nazwie ViStart. W tym artykule będziemy używać ViStart z kilkoma dodatkowymi skórkami, aby utworzyć menu Start podobne do systemu Windows 10. Pobierz ViStart i uruchom program. Nie instaluje się jak inne programy. Pobierany plik wykonywalny jest również plikiem używanym do uruchamiania programu. Przy pierwszym uruchomieniu programu tworzy on katalog „ViStart” w folderze „AppData”, do którego uzyskamy dostęp później, aby zainstalować skórki menu Start systemu Windows 10.

Jeśli otworzyłeś ViStart po jego zainstalowaniu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ViStart, która została dodana do zasobnika systemowego i wybierz „Wyjdź”, aby zamknąć program.

1628598841 649 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie


UWAGA: Możesz zauważyć, że po wyjściu z ViStart kula Start na pasku zadań zniknęła. To wydaje się być drobnym błędem. Nadal możesz uzyskać dostęp do ekranu Start, naciskając klawisz Windows. Kulę Start można odzyskać, wylogowując się i ponownie logując lub ponownie uruchamiając komputer.

1628598841 651 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Pobierać skórki menu Start systemu Windows 10 (plik .rar) do tego samego katalogu, co plik wykonywalny. Możesz go zapisać w dowolnym miejscu; po prostu łatwiej jest śledzić, czy znajduje się w tym samym katalogu, co plik wykonywalny.

1628598841 394 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Rozpakuj plik .rar za pomocą programu do rozpakowywania, który obsługuje pliki .rar, takiego jak 7-Zip.

1628598842 799 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Otwórz wyodrębniony katalog „Windows10 startmenu”.

1628598842 993 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Wybierz cztery katalogi w katalogu „Windows10 startmenu” i skopiuj je.

1628598842 866 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe „Uruchom”. Wpisz następujący wiersz w polu edycji „Otwórz” i kliknij „OK”.

%apdata%ViStart_skins

1628598842 224 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Wklej cztery katalogi, które skopiowałeś do katalogu „_skins”.

1628598842 835 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie


Wróć do katalogu zawierającego pobrane skórki, które wcześniej skopiowałeś i skopiuj plik „English.xml”.

1628598842 236 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Otwórz katalog „Języki”, naciskając klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe „Uruchom”. Wpisz następujący wiersz w polu edycji „Otwórz” i kliknij „OK”.

%apdata%ViStartJęzyki

1628598843 791 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Zalecamy zmianę nazwy oryginalnej wersji pliku „English.xml” przed skopiowaniem nowego pliku do tego katalogu. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie powoli (nie szybkie dwukrotne kliknięcie) nazwę pliku, umożliwiając jego edycję, i zmień nazwę pliku.

UWAGA: Możesz także nacisnąć F2, aby zmienić nazwę pliku.

1628598843 713 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Po zmianie nazwy oryginalnego pliku skopiuj nowy do katalogu.

1628598843 843 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Aby menu Start wyglądało jak Windows 10, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ViStart na pasku zadań i wybierz „Opcje” z menu podręcznego.

1628598843 795 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie


Wyświetlone zostanie okno dialogowe „Panel sterowania”. Na ekranie „Styl” wybierz styl z „Którego menu startowego chcesz?” Lista rozwijana. Opcje „Windows10” są oznaczone jako takie.

1628598843 398 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Możesz także wybrać styl kuli startowej, którą chcesz z „Jaką kulę startową chcesz?” Lista rozwijana.

1628598843 338 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Kliknij „Konfiguruj”, aby uzyskać dostęp do ekranu umożliwiającego określenie, co chcesz zobaczyć w menu Start.

1628598843 765 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Ekran „Pulpit” pozwala określić, jak zachowuje się przycisk Start i klawisz Windows, czy wyświetlać ViStart na pasku zadań i uruchamiać ViStart podczas uruchamiania systemu Windows. Możesz także zmienić sposób działania funkcji systemu Windows 8. Zauważ, że jeśli zmienisz coś w sekcji „Jak powinny działać funkcje systemu Windows 8”, musisz ponownie uruchomić system Windows, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

1628598844 148 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Ekran „O programie” mówi trochę o ViStart i wyświetla listę aktualnie wybranej skórki. Możesz także sprawdzić aktualizacje aktualnej skórki.

1628598844 159 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Aby zamknąć okno dialogowe „Panel sterowania”, kliknij przycisk „X” w prawym górnym rogu.

1628598844 339 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie


Teraz masz menu Start podobne do systemu Windows 10, łączące elementy klasycznego menu Start i ekranu Start systemu Windows 8.

1628598844 953 Jak uzyskac menu Start w stylu Windows 10 w systemie

Możesz także zainstalować ViStart i te skórki Windows 10 w Windows 7, a nawet XP.

Czy ten post był pomocny?