Skip to content

Jak używać Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie Microsoft Word

2 de sierpień de 2021
00 lead image paper spike

Program Word zawiera mało znaną funkcję, zwaną Spike, która umożliwia zbieranie bloków tekstu i/lub obrazów z różnych lokalizacji w dokumencie programu Word, a następnie wklejanie całej tej zawartości do innej lokalizacji w tym dokumencie lub do innego pliku programu Word lub innego programu.

Spike inWordis nazwany na cześć staroświeckiego uchwytu na papier, w który ludzie wkładali papiery, gdy z nimi robili. W niektórych firmach nadal może być używana oryginalna wersja Spike’a.

Spike różni się od schowka, który pozwala pracować tylko z jednym skopiowanym blokiem tekstu na raz. Spike zbiera wiele niesąsiadujących ze sobą bloków tekstu, gdy je kopiujesz, dopóki nie wkleisz wszystkich zebranych bloków tekstu w innym miejscu.

Aby zebrać informacje w Spike in Word, zaznacz tekst i/lub obrazy, które chcesz dodać i naciśnij „Ctrl + F3”. To wycina informacje z twojego dokumentu i umieszcza je w Spike. Możesz kontynuować wycinanie części dokumentu, a Word będzie kontynuował dodawanie wyciętego tekstu do Spike’a.

Jak uzywac Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie

W tym momencie prawdopodobnie myślisz: „Cięcie?! Nie chcę wycinać tekstu!” Bez obaw. Kiedy używasz Spike, wycinasz lub usuwasz tekst z jego oryginalnej lokalizacji, a NIE kopiujesz tekstu. Jeśli jednak nie chcesz usuwać tekstu z oryginalnej lokalizacji, po prostu naciśnij „Ctrl + Z” po przycięciu tekstu do Spike’a, aby cofnąć cięcie. Tekst, który pierwotnie skróciłeś, pozostaje w Spike.

1627928122 392 Jak uzywac Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie


Skopiowaliśmy dwa bloki tekstu, które teraz wkleimy do nowego dokumentu. Kliknij zakładkę „Plik”.

1627928122 897 Jak uzywac Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie

Kliknij „Nowy” na liście elementów po lewej stronie.

1627928122 725 Jak uzywac Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie

Na ekranie Nowy kliknij ikonę „Pusty dokument”.

1627928122 449 Jak uzywac Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie

Aby wkleić tekst zebrany w Spike, naciśnij „Ctrl + Shift + F3”.

UWAGA: Naciśnięcie „Ctrl + Shift + F3” również usuwa wszystkie informacje w Spike. Jeśli nie chcesz usuwać informacji z theSpike po wklejeniu jej zawartości, wpisz „spike” (bez cudzysłowów) i naciśnij „Enter”.

1627928122 27 Jak uzywac Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie

Wszystkie informacje w Spike (nie tylko ostatni dodany do niego blok tekstu) są wklejane do dokumentu w punkcie wstawiania.

1627928122 638 Jak uzywac Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie

Możesz także przeglądać zawartość Spike bez wklejania zawartości lub opróżniania Spike. Kliknij kartę „Wstaw” na wstążce.

1627928123 483 Jak uzywac Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie


Kliknij przycisk „Szybkie części” w sekcji „Tekst” i wybierz „Autotekst”.

UWAGA: Może być konieczne rozwinięcie okna Word, aby wyświetlić etykietę na przycisku „Szybkie części”. Jeśli okno jest za małe, etykiety tekstowe niektórych przycisków na wstążce nie są wyświetlane.

Informacje w Spike są wyświetlane jako pozycja Autotekstu w podmenu. Możesz kliknąć pozycję „Spike” w podmenu, aby wstawić zawartość Spike w punkcie wstawiania. Ta metoda wklejania zawartości Spike również pozostawia zawartość w Spike.

1627928123 793 Jak uzywac Spike do kopiowania i wklejania tekstu w programie

Spike to przydatna funkcja, jeśli chcesz szybko i łatwo zmienić układ dokumentu, przesuwając nieciągły tekst i obrazy lub utworzyć nowy dokument z fragmentów innego dokumentu.

Czy ten post był pomocny?