Skip to content

Jak używać symboli w programie Word 2013

7 de lipiec de 2021
00 lead image insert symbol 1024x469 1

Setki symboli, które nie są dostępne na klawiaturze, są dostępne w programie Microsoft Word do wykorzystania w dokumentach. Na przykład możesz wstawić ułamki zwykłe (½), symbol stopnia (°), pi (π) lub symbole waluty, takie jak symbol funta brytyjskiego (£).

Dla każdego zestawu czcionek istnieje zestaw symboli i znaków.

Aby wstawić symbol, umieść kursor w dokumencie programu Word w miejscu, w którym chcesz umieścić symbol, i kliknij kartę Wstaw na Wstążce.

1625667881 693 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Kliknij przycisk Symbol w sekcji Symbole na karcie Wstaw i wybierz Więcej symboli.

1625667881 456 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

W oknie dialogowym Symbol wybierz czcionkę, z której chcesz wybrać symbol z listy rozwijanej Czcionka.

1625667882 589 Jak uzywac symboli w programie Word 2013


Możesz przejść do grupy symboli, wybierając opcję z listy rozwijanej Podzbiór.

1625667882 549 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Wybierz żądany symbol, klikając go, a następnie kliknij Wstaw.

1625667882 30 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

UWAGA: Okno dialogowe Symbol nie zamyka się automatycznie po wstawieniu symbolu. Pozwala to na jednoczesne wstawienie więcej niż jednego symbolu. Po zakończeniu wstawiania symboli kliknij Zamknij.

1625667882 515 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Symbole, które ostatnio wstawiłeś do dokumentu Word, są wymienione w obszarze Ostatnio używane symbole. Jest to przydatne, jeśli często wstawiasz te same symbole.

Każdy symbol ma wbudowany kod klawisza skrótu przypisany przez firmę Microsoft. Jednak nie są one łatwe do zapamiętania, chyba że zrobisz sobie ściągawkę. Do często wstawianych symboli można przypisać łatwe do zapamiętania klawisze skrótów, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem otwierać okna dialogowego Symbol ani zapamiętywać wielu kodów liczbowych.

1625667882 616 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Istnieją dwa sposoby przypisywania klawiszy skrótów do symboli. Jedna metoda polega na kliknięciu prawym przyciskiem myszy tytułu sekcji na dowolnej karcie na Wstążce i wybraniu opcji Dostosuj wstążkę z menu podręcznego.

1625667882 477 Jak uzywac symboli w programie Word 2013


Na ekranie Dostosuj Wstążkę w oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij Dostosuj obok Skróty klawiaturowe poniżej listy poleceń po lewej stronie.

1625667883 932 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

W oknie dialogowym Dostosuj klawiaturę przewiń w dół listy Kategorie i wybierz Typowe symbole. Następnie wybierz symbol, do którego chcesz zastosować klawisz skrótu na liście Wspólne symbole. Kliknij pole edycji Naciśnij nowy klawisz skrótu i ​​naciśnij klawisze odpowiedniego skrótu. Kliknij Przypisz. Klawisz skrótu zostanie dodany do pola Bieżące klawisze.

Okno dialogowe Dostosuj klawiaturę nie zamyka się automatycznie po przypisaniu klawisza skrótu. Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij Zamknij.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania klawiszy skrótów w programie Word, zobacz nasz artykuł.

1625667883 204 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Kliknij OK w oknie dialogowym Opcje programu Word, aby je zamknąć.

1625667883 111 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Możesz także przypisać klawisz skrótu z okna dialogowego Symbol, klikając przycisk Klawisz skrótu.

1625667883 118 Jak uzywac symboli w programie Word 2013


Daje to bezpośredni dostęp do okna dialogowego Dostosuj klawiaturę, w którym możesz przypisać klawisz skrótu do wybranego symbolu, jak opisano powyżej. W przypadku tej metody jedynym symbolem dostępnym w oknie dialogowym Dostosuj klawiaturę jest ten wybrany w oknie dialogowym Symbol.

1625667883 362 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Ponownie, po przypisaniu klawiszy skrótu do symbolu, kliknij Zamknij.

1625667883 865 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Okno dialogowe Symbol umożliwia również wstawianie dodatkowych znaków i symboli za pomocą karty Znaki specjalne, takich jak specjalne typy spacji, myślników i łączników. Aby wstawić znak specjalny, wybierz żądany znak i kliknij Wstaw.

Możesz także przypisać lub zmienić klawisze skrótów dla znaków specjalnych za pomocą przycisku Klawisz skrótu.

1625667884 528 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Przypisz klawisze skrótów w oknie dialogowym Dostosuj klawiaturę, jak opisano wcześniej.

1625667884 629 Jak uzywac symboli w programie Word 2013

Sprawdź trzy czcionki Wingdings w oknie dialogowym Symbol, aby uzyskać przydatne symbole, znaki i małe obrazy.

Czy ten post był pomocny?