Skip to content

Jak używać symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013

2 de sierpień de 2021
00 lead image search button

Word zawiera bardzo zaawansowaną funkcję wyszukiwania, która pozwala znaleźć informacje na podstawie prawie każdego rodzaju warunków. Istnieją specjalne symbole wieloznaczne, które umożliwiają wyszukiwanie informacji na podstawie określonych wzorców i sekwencji znaków.

Wyszukiwanie z użyciem symboli wieloznacznych jest dostępne w standardowym oknie dialogowym Znajdź i zamień przy użyciu specjalnego ustawienia. Pokażemy Ci podstawy korzystania z tej funkcji, aby pomóc Ci dowiedzieć się, jak znaleźć prawie wszystko w dokumentach programu Word.

W dokumencie Word naciśnij „Ctrl + H”, aby otworzyć okno dialogowe „Znajdź i zamień”. Kliknij „Więcej”, aby rozwinąć okno dialogowe i uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

UWAGA: Jeśli przycisk „Mniej” jest dostępny w miejscu, w którym powinien znajdować się przycisk „Więcej”, nie musisz nic robić. Okno dialogowe jest już rozwinięte.

Jak uzywac symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013

Zaznacz pole wyboru „Użyj symboli wieloznacznych”, aby w polu znajdował się znacznik wyboru. Zauważ, że opcja „Użyj symboli wieloznacznych” wyświetla się poniżej pola edycji „Znajdź co”.


UWAGA: Gdy zaznaczone jest pole wyboru „Użyj symboli wieloznacznych”, program Word znajdzie tylko dokładnie określony tekst. Pola wyboru „Dopasuj wielkość liter” i „Znajdź tylko całe wyrazy” są niedostępne (wyszarzone), aby wskazać, że te opcje są automatycznie włączone i nie można ich wyłączyć, dopóki opcja „Użyj symboli wieloznacznych” nie zostanie wyłączona.

1627929965 703 Jak uzywac symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013

Jako przykład znajdowania tekstu za pomocą symbolu wieloznacznego, wyszukamy wszystkie wystąpienia dowolnego tekstu rozpoczynającego się na „t” i kończącego się na „e”, ze zmienną liczbą znaków pomiędzy nimi. Aby to zrobić, wpisz „t” w polu edycji „Znajdź co”, a następnie kliknij przycisk „Specjalne” u dołu okna dialogowego. Wybierz „0 lub więcej znaków” lub „*” z wyskakującego menu.

UWAGA: Jeśli znasz znak specjalny, który musisz wprowadzić, możesz wpisać go bezpośrednio w polu edycji „Znajdź co”. Przycisk „Specjalne” zapewnia odniesienie w przypadku, gdy nie pamiętasz dostępnych znaków specjalnych i ich znaczenia.

1627929965 560 Jak uzywac symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013

Następnie wpisz „e” po gwiazdki i kliknij „Znajdź następny”.

1627929966 371 Jak uzywac symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013

Wyszukiwany termin z symbolem wieloznacznym jest oceniany i zostaje znalezione pierwsze wystąpienie. Klikaj dalej „Znajdź następny”, aby znaleźć każdą część tekstu, która pasuje do wyszukiwanego hasła.

1627929966 812 Jak uzywac symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013

Aby znaleźć tekst zawierający dowolny znak, użyj „?”. Na przykład wpisanie „d?g” w polu edycji „Znajdź co” spowoduje znalezienie wszystkich trzech literowych słów zaczynających się od „d” i kończących się na „g”, takich jak „kopać”, „wykopać” i „pies”. ”

1627929966 273 Jak uzywac symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013


Możesz także określić pewne litery, które będą się różnić podczas wyszukiwania za pomocą „[]”. Na przykład wpisując „b[aeiou]t” w polu edycji „Znajdź co” znajdzie „nietoperz”, „zakład”, „bit”, „bot” i „ale”.

1627929966 469 Jak uzywac symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013

Jeśli masz włączoną opcję „Użyj symboli wieloznacznych” i chcesz wyszukać jeden z symboli wieloznacznych, użyj ukośnika („/”) przed znakiem, aby go znaleźć. Na przykład, aby znaleźć znak zapytania, gdy włączone jest „Użyj symboli wieloznacznych”, wpisz „/?” w polu edycji „Znajdź co”.

1627929966 861 Jak uzywac symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013

Możesz również zastąpić tekst za pomocą symboli wieloznacznych. Na przykład możesz użyć symbolu wieloznacznego n („n” jest zastępowane liczbą), aby wyszukać wyrażenie, a następnie zastąpić je wyrażeniem o zmienionym układzie. Na przykład wpisaliśmy „(Kaufman) (Lori)” w polu edycji „Znajdź co” i „2 1” (wprowadź spację między „2” a drugim „”) w polu „Zamień na” pole edycji. Program Word znajduje „Kaufman Lori” i zastępuje go „Lori Kaufman”.

1627929966 167 Jak uzywac symboli wieloznacznych podczas wyszukiwania w programie Word 2013

Tam są dodatkowe symbole wieloznaczne i kody możesz użyć do wyszukiwania odmian słów, wielu słów naraz lub podobnych grup słów.

Czy ten post był pomocny?