Skip to content

Jak włączyć Ochronę aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge?

18 de lipiec de 2021
img 5b3aad39afaa4 1024x469 1

Funkcja Windows Defender Application Guard systemu Windows 10 uruchamia przeglądarkę Microsoft Edge w izolowanym, zwirtualizowanym kontenerze. Nawet jeśli złośliwa strona internetowa wykorzysta lukę w Edge, nie zdoła narazić komputera na szwank. Ochrona aplikacji jest domyślnie wyłączona.

Począwszy od aktualizacji z kwietnia 2018 r. każdy, kto korzysta z systemu Windows 10 Professional, może teraz włączyć Ochronę aplikacji. Wcześniej ta funkcja była dostępna tylko w systemie Windows 10 Enterprise. Jeśli masz system Windows 10 Home i chcesz Ochronę aplikacji, musisz uaktualnić do wersji Pro.

wymagania systemowe

Ochrona aplikacji Windows Defender, znana również jako Ochrona aplikacji lub WDAG, działa tylko z przeglądarką Microsoft Edge. Po włączeniu tej funkcji system Windows może uruchomić Edge w chronionym, izolowanym kontenerze.

W szczególności system Windows korzysta z technologii wirtualizacji Hyper-V firmy Microsoft. Dlatego Application Guard wymaga komputera ze sprzętem do wirtualizacji Intel VT-X lub AMD-V. Microsoft wymienia również inne wymagania systemowe, w tym 64-bitowy procesor z co najmniej 4 rdzeniami, 8 GB pamięci RAM i 5 GB wolnego miejsca.

Jak włączyć Ochronę aplikacji Windows Defender

Aby włączyć tę funkcję, wybierz Panel sterowania> Programy> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

1626590429 940 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge


Zaznacz opcję „Windows Defender Application Guard” na liście tutaj, a następnie kliknij przycisk „OK”.

Jeśli nie widzisz tej opcji na tej liście, używasz domowej wersji systemu Windows 10 lub nie uaktualniono jeszcze do aktualizacji z kwietnia 2018 r.

Jeśli widzisz tę opcję, ale jest wyszarzona, Twój komputer nie obsługuje tej funkcji. Być może nie masz komputera ze sprzętem Intel VT-x lub AMD-V lub może być konieczne włączenie Intel VT-X w BIOS-ie komputera. Opcja będzie również wyszarzona, jeśli masz mniej niż 8 GB pamięci RAM.

1626590429 13 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

System Windows zainstaluje funkcję Windows Defender Application Guard. Po zakończeniu zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera. Aby móc korzystać z tej funkcji, musisz ponownie uruchomić komputer.

1626590429 247 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

Jak uruchomić Edge w Ochronie aplikacji

Edge nadal domyślnie działa w normalnym trybie przeglądania, ale teraz możesz teraz otworzyć okno bezpiecznego przeglądania chronionego funkcją Application Guard.

Aby to zrobić, najpierw uruchom normalnie Microsoft Edge. W Edge kliknij Menu > Nowe okno Ochrona aplikacji.

1626590429 869 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge


Otworzy się nowe, oddzielne okno przeglądarki Microsoft Edge. Pomarańczowy tekst „Application Guard” w lewym górnym rogu okna informuje, że okno przeglądarki jest zabezpieczone przez Application Guard.

Możesz stąd otwierać dodatkowe okna przeglądarki — nawet dodatkowe okna InPrivate do przeglądania prywatnego — i będą one również miały pomarańczowy tekst „Application Guard”.

1626590429 250 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

Okno Application Guard ma również oddzielną ikonę na pasku zadań od zwykłej ikony przeglądarki Microsoft Edge. Posiada niebieskie logo Edge „e” z szarą ikoną tarczy nad nim.

Podczas pobierania i otwierania niektórych typów plików Edge może uruchamiać przeglądarki dokumentów lub inne typy aplikacji w trybie Ochrona aplikacji. Jeśli aplikacja działa w trybie Ochrona aplikacji, zobaczysz tę samą szarą ikonę tarczy nad jej ikoną na pasku zadań.

1626590429 74 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

W trybie Ochrona aplikacji nie można korzystać z funkcji Ulubionych ani Listy do przeczytania w Edge. Utworzona przez Ciebie historia przeglądarki zostanie również usunięta po wylogowaniu się z komputera. Wszystkie pliki cookie z bieżącej sesji zostaną również wyczyszczone, gdy będziesz śpiewać ze swojego komputera. Oznacza to, że za każdym razem, gdy zaczniesz korzystać z trybu Application Guard, będziesz musiał ponownie logować się do swoich witryn.

Pobieranie również jest ograniczone. Odizolowana przeglądarka Edge nie może uzyskać dostępu do normalnego systemu plików, więc nie można pobierać plików do systemu ani przesyłać plików z normalnych folderów do witryn internetowych w trybie Ochrona aplikacji. Nie można pobierać i otwierać większości typów plików w trybie Ochrona aplikacji, w tym plików .exe, chociaż można wyświetlać pliki PDF i inne typy dokumentów. Pobrane pliki są przechowywane w specjalnym systemie plików Application Guard i są usuwane po wylogowaniu się z komputera.


Inne funkcje, w tym kopiowanie i wklejanie oraz drukowanie, są również wyłączone w oknach Application Guard.

Microsoft dodał kilka opcji, aby usunąć te ograniczenia, jeśli chcesz, ale są to ustawienia domyślne.

1626590429 702 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

Jak skonfigurować Ochronę aplikacji Windows Defender

Możesz skonfigurować Windows Defender Application Guard i jego ograniczenia za pomocą zasad grupy. Jeśli używasz Application Guard na własnym samodzielnym komputerze z systemem Windows 10 Professional, możesz uruchomić Edytor lokalnych zasad grupy, klikając przycisk Start, wpisując „gpedit.msc”, a następnie naciskając Enter.

(Edytor zasad grupy nie jest dostępny w domowych wersjach systemu Windows 10, ale nie jest też dostępna funkcja Windows Defender Application Guard).

1626590429 363 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

Przejdź do Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Ochrona aplikacji Windows Defender.

1626590430 873 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

Aby włączyć „utrwalanie danych” i pozwolić aplikacji Application Guard zapisywać ulubione, historię przeglądarki i pliki cookie, kliknij dwukrotnie ustawienie „Zezwalaj na trwałość danych dla ochrony aplikacji Windows Defender”, wybierz „Włączone” i kliknij „OK”. Application Guard nie usunie swoich danych po wylogowaniu się z komputera.

1626590430 77 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge


Aby umożliwić Edge pobieranie plików do normalnych folderów systemowych, kliknij dwukrotnie ustawienie „Zezwalaj na pobieranie i zapisywanie plików w systemie operacyjnym hosta z programu Windows Defender Application Guard”, ustaw je na „Włączone” i kliknij „OK”.

Pliki pobrane w trybie Ochrona aplikacji zostaną zapisane w folderze „Niezaufane pliki” w normalnym folderze Pobrane na koncie użytkownika systemu Windows.

1626590430 745 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

Aby dać Edge dostęp do normalnego schowka systemowego, kliknij dwukrotnie opcję „Konfiguruj ustawienia schowka Windows Defender Application Guard”. Kliknij „Włączone” i dostosuj ustawienia schowka, korzystając z instrukcji tutaj. Na przykład możesz włączyć operacje schowka z przeglądarki Application Guard do normalnego systemu operacyjnego, z normalnego systemu operacyjnego do przeglądarki Application Guard lub na oba sposoby. Możesz także wybrać, czy chcesz zezwolić na kopiowanie tekstu, kopiowanie obrazów, czy jedno i drugie. Po zakończeniu kliknij „OK”.

Firma Microsoft zaleca, aby nie zezwalać na kopiowanie z systemu operacyjnego hosta do sesji Application Guard. Jeśli to zrobisz, zhakowana sesja przeglądarki Application Guard może odczytać dane ze schowka komputera.

1626590430 545 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

Aby włączyć drukowanie, kliknij dwukrotnie opcję „Konfiguruj ustawienia drukowania Windows Defender Application Guard”. Kliknij „Włączone” i dostosuj ustawienia drukarki, korzystając z dostępnych tutaj opcji. Na przykład możesz wpisać „4”, aby umożliwić drukowanie tylko na drukarkach lokalnych, „2”, aby umożliwić drukowanie tylko do plików PDF, lub „6”, aby umożliwić drukowanie tylko na drukarkach lokalnych i plikach PDF. Po zakończeniu kliknij „OK”.

Jeśli włączysz drukowanie do plików PDF lub XPS, Application Guard umożliwi zapisanie tych plików w normalnym systemie plików systemu operacyjnego hosta.

1626590430 591 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge


Po zmianie tych ustawień musisz ponownie uruchomić komputer. Nie wejdą w życie, dopóki tego nie zrobisz.

1626590430 934 Jak wlaczyc Ochrone aplikacji Windows Defender dla Microsoft Edge

Pomimo tego, że edytor zasad grupy twierdzi, że te ustawienia wymagają systemu Windows 10 Enterprise, okazało się, że działają doskonale w systemie Windows 10 Professional z aktualizacją z kwietnia 2018 r. Ktoś w Microsoft prawdopodobnie zapomniał zaktualizować dokumentację.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, co robią te ustawienia zasad grupy, skonsultuj się z Microsoft Dokumentacja zasad grupy Windows Defender Application Guard.

A jeśli interesują Cię funkcje zabezpieczeń systemu Windows 10, zapoznaj się z Kontrolowanym dostępem do folderów, który pomaga chronić Twoje pliki przed oprogramowaniem ransomware. Ta funkcja jest również domyślnie wyłączona.

Czy ten post był pomocny?