Skip to content

Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla swojego konta Google za pomocą Google Authenticator

1 de sierpień de 2021
00 lead image google authenticator logo

Google Authenticator chroni Twoje konto Google przed keyloggerami i kradzieżą haseł. W przypadku uwierzytelniania dwuskładnikowego, aby się zalogować, potrzebujesz zarówno hasła, jak i kodu uwierzytelniającego. Aplikacja Google Authenticator działa na urządzeniach z Androidem, iPhonie, iPodzie, iPadzie i BlackBerry.

W przeszłości wspominaliśmy o korzystaniu z uwierzytelniania dwuskładnikowego z wiadomością tekstową lub głosową, ale aplikacja Google Authenticator może być wygodniejsza. Wyświetla kod, który zmienia się co trzydzieści sekund. Kod jest generowany na Twoim urządzeniu, dzięki czemu możesz korzystać z aplikacji nawet wtedy, gdy Twoje urządzenie jest offline.

Aktywacja uwierzytelniania dwuetapowego

Przejdź do strona ustawień konta i zaloguj się na swoje konto Google. W sekcji Logowanie i zabezpieczenia kliknij link „Logowanie się do Google”.

1627847637 629 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

W sekcji Hasło i metoda logowania kliknij „Weryfikacja dwuetapowa”.

1627847637 555 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Wyświetli się ekran wprowadzający z informacją o weryfikacji dwuetapowej. Kliknij „Rozpocznij”, aby kontynuować.

1627847638 217 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca


Wprowadź hasło do swojego konta Google i naciśnij Enter lub kliknij „Zaloguj się”.

1627847638 460 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Google zmusza nas do skonfigurowania weryfikacji telefonicznej, mimo że będziemy korzystać z aplikacji. Wprowadzony teraz numer telefonu stanie się później naszym zapasowym numerem telefonu. Kod możesz otrzymać za pomocą wiadomości tekstowej lub połączenia głosowego. Kliknij „Wypróbuj”, aby wysłać kod na swój telefon.

1627847638 129 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Jeśli masz na telefonie skonfigurowane powiadomienia dla wiadomości tekstowych, zobaczysz powiadomienie z kodem weryfikacyjnym.

1627847638 429 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Jeśli nie masz włączonych powiadomień dla wiadomości tekstowych, możesz przejść do aplikacji do obsługi wiadomości tekstowych i wyświetlić tam kod weryfikacyjny.

1627847638 941 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego wprowadź go na ekranie Potwierdź, że działa i kliknij „Dalej”.

1627847638 18 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Powinieneś zobaczyć ekran z informacją, że to zadziałało. Kliknij „Włącz”, aby zakończyć włączanie weryfikacji dwuetapowej.

1627847639 203 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca


Jak dotąd wiadomość głosowa lub SMS jest domyślnym drugim krokiem. Zmienimy to w następnej sekcji.

1627847639 176 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Teraz wyloguj się ze swojego konta Google, a następnie zaloguj się ponownie. Zostaniesz poproszony o podanie hasła…

1627847639 61 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

…a potem otrzymasz sms z 6-cyfrowym kodem tak jak poprzednio. Wpisz ten kod na wyświetlonym ekranie weryfikacji dwuetapowej.

1627847639 463 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Włączanie Google Authenticator

Teraz, gdy włączyliśmy weryfikację dwuetapową i połączyliśmy Twój telefon z kontem Google, skonfigurujemy Google Authenticator. Na stronie weryfikacji dwuetapowej w przeglądarce kliknij „Konfiguracja” w aplikacji Authenticator.

1627847639 78 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz typ posiadanego telefonu i kliknij „Dalej”.

1627847639 665 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Ekran „Konfiguruj aplikację Authenticator” wyświetla się z kodem QR lub kodem kreskowym. Musimy to zeskanować za pomocą aplikacji Google Authenticator…

1627847639 963 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca


… więc teraz zainstaluj aplikację Google Authenticator na swoim telefonie, a następnie otwórz aplikację.

1627847640 205 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Na głównym ekranie aplikacji Authenticator dotknij znaku plus u góry.

1627847640 398 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Następnie dotknij „Skanuj kod kreskowy” w wyskakującym okienku u dołu ekranu.

1627847640 903 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Twoja kamera jest aktywna i zobaczysz zieloną ramkę. Skieruj zielone pole na kod QR na ekranie komputera. Kod QR jest odczytywany automatycznie.

1627847640 178 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Zobaczysz swoje nowo dodane konto Google w aplikacji Authenticator. Zanotuj kod dodanego właśnie konta.

1627847640 401 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Po dodaniu konta do Google Authenticator będziesz musiał wpisać wygenerowany kod. Jeśli kod wkrótce wygaśnie, poczekaj, aż się zmieni, aby mieć wystarczająco dużo czasu na jego wpisanie.


Teraz wróć do komputera i kliknij „Dalej” w oknie dialogowym Skonfiguruj Authenticator.

1627847640 398 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Wprowadź kod z aplikacji Authenticator w oknie dialogowym Skonfiguruj Authenticator i kliknij „Zweryfikuj”.

1627847641 203 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Gotowe. Kliknij „Gotowe”, aby je zamknąć.

1627847641 599 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Aplikacja Authenticator zostanie dodana do listy drugich kroków weryfikacji i stanie się domyślna.

1627847641 511 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Wprowadzony wcześniej numer telefonu stanie się Twoim zapasowym numerem telefonu. Możesz użyć tego numeru, aby otrzymać kod uwierzytelniający w przypadku utraty dostępu do aplikacji Google Authenticator lub ponownego sformatowania urządzenia.

Logowanie

Przy następnym logowaniu musisz podać aktualny kod z aplikacji Google Authenticator w taki sam sposób, w jaki podałeś kod otrzymany w wiadomości tekstowej we wcześniejszej części tego artykułu.

1627847641 79 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Generowanie i drukowanie kodów zapasowych

Google oferuje kody zapasowe do wydrukowania, za pomocą których można się logować, nawet jeśli utracisz dostęp zarówno do aplikacji mobilnej, jak i zapasowego numeru telefonu. Aby skonfigurować te kody, kliknij „Konfiguracja” w sekcji Kody zapasowe w sekcji Skonfiguruj alternatywny drugi krok.

1627847641 8 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca


Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz kody zapasowe z listą 10 kodów zapasowych. Wydrukuj je i zabezpiecz – utracisz dostęp do swojego konta Google, jeśli utracisz wszystkie trzy metody uwierzytelniania (hasło, kody weryfikacyjne w telefonie i kody zapasowe). Każdy kod zapasowy może być użyty tylko raz.

1627847641 427 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Jeśli Twoje kody zapasowe zostały w jakikolwiek sposób naruszone, kliknij „Pobierz nowe kody”, aby wygenerować nową listę kodów.

Teraz zobaczysz Kody zapasowe na liście w sekcji Drugi krok na ekranie Weryfikacja dwuetapowa.

1627847642 136 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Tworzenie haseł aplikacji

Uwierzytelnianie dwuetapowe łamie klienty poczty e-mail, programy do czatowania i wszystko inne, co wykorzystuje hasło do Twojego konta Google. Będziesz musiał utworzyć hasło specyficzne dla aplikacji dla każdej aplikacji, która nie obsługuje uwierzytelniania dwuetapowego.

Powrót na Ekran logowania i zabezpieczeń, kliknij „Hasła aplikacji” w sekcji Hasło i metoda logowania.

1627847642 212 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca


Na ekranie haseł aplikacji kliknij listę rozwijaną „Wybierz aplikację”.

1627847642 378 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Wybierz opcję z listy rozwijanej Wybierz aplikację. Wybraliśmy „Inne”, aby dostosować nazwę hasła aplikacji.

1627847642 158 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Jeśli wybierzesz Poczta, Kalendarz, Kontakty lub YouTube, wybierz urządzenie z listy rozwijanej „Wybierz urządzenie”.

1627847642 957 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Jeśli wybierzesz „Inne” z listy rozwijanej Wybierz aplikację, lista rozwijana Wybierz urządzenie zostanie pominięta. Wprowadź nazwę aplikacji, dla której chcesz wygenerować hasło, a następnie kliknij „Generuj”.

1627847642 923 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wygenerowane hasło aplikacji z hasłem aplikacji, którego możesz użyć do skonfigurowania aplikacji i programów konta Google, takich jak poczta e-mail, kalendarz i kontakty. Wpisz podane hasło do aplikacji, a nie standardowe hasło do tego konta Google. Po zakończeniu wprowadzania hasła kliknij „Gotowe”, aby zamknąć okno dialogowe. Nie musisz pamiętać tego hasła; zawsze możesz utworzyć nowy później.

1627847643 764 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Wszystkie nazwy wygenerowanych haseł do aplikacji są wyświetlane na ekranie Hasła do aplikacji. Jeśli hasło do aplikacji zostanie naruszone, możesz je unieważnić na tej stronie, klikając „Unieważnij” obok nazwy aplikacji na liście.

1627847643 987 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca


Na Ekran logowania i zabezpieczeń, w sekcji Hasło i metoda logowania znajduje się liczba utworzonych haseł do aplikacji. Możesz ponownie kliknąć Hasła aplikacji, aby utworzyć nowe hasła lub unieważnić istniejące.

1627847643 189 Jak wlaczyc uwierzytelnianie dwuskladnikowe dla swojego konta Google za pomoca

Te hasła zapewniają dostęp do całego konta Google i pomijają uwierzytelnianie dwuskładnikowe, więc zachowaj je w bezpiecznym miejscu.

Aplikacja Google Authenticator to otwarte źródło i oparte na otwartych standardach. Inne projekty oprogramowania, takie jak LastPass, zaczęły nawet używać Google Authenticator do wdrażania własnego uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Możesz także skonfigurować nowe, bezkodowe uwierzytelnianie dwufabryczne Google dla swojego konta, jeśli wolisz nie wprowadzać kodu.

Czy ten post był pomocny?