Skip to content

Jak wsadowo zmieniać rozmiar obrazów za pomocą Automatora na Macu?

31 de lipiec de 2021
resize lede

Konieczność otwarcia całej masy obrazów tylko po to, aby zmienić ich rozmiar i ponownie je zapisać, jest uciążliwa. Na szczęście wbudowane narzędzie Automator firmy Apple może usprawnić ten proces, pozwalając wybrać grupę obrazów i zmienić ich rozmiar jednocześnie — automatycznie.

Krok pierwszy: skonfiguruj nową usługę

Najpierw uruchom Automatora (Command + Spacja, a następnie wpisz „Automator”) i utwórz nową usługę.

1627719028 666 Jak wsadowo zmieniac rozmiar obrazow za pomoca Automatora na Macu

Usługi są jak małe programy, które można uruchomić, klikając plik prawym przyciskiem myszy lub z menu aplikacji.

Pierwszą rzeczą, którą musisz skonfigurować, jest wejście, a naszym wejściem będą pliki graficzne.

1627719028 33 Jak wsadowo zmieniac rozmiar obrazow za pomoca Automatora na Macu

Teraz, gdy już ustawiłeś dane wejściowe, powiesz Automatorowi, co ma zrobić z plikami.


W polu wyszukiwania u góry lewego panelu wpisz „Skaluj obrazy”, a następnie przeciągnij akcję „Skaluj obrazy” do panelu głównego. Automator wyświetli monit o dodanie bloku do skopiowania plików przed zmianą rozmiaru, co jest przydatne, aby zapobiec przypadkowej zmianie rozmiaru, takiej jak brak 0 i utrata całej jakości obrazu. Domyślnie akcja po prostu tworzy kopie obrazów o zmienionym rozmiarze i zapisuje je na pulpicie (lub w innym wybranym folderze). Jeśli chcesz zmienić ich rozmiar i zastąpić oryginały, pozostaw tę blokadę kopii.

1627719029 580 Jak wsadowo zmieniac rozmiar obrazow za pomoca Automatora na Macu

Powinieneś mieć teraz dwie akcje w usłudze. Aby to zadziałało, kliknij „Opcje” w usłudze Skaluj obrazy i wybierz „Pokaż tę akcję po uruchomieniu przepływu pracy”.

1627719029 707 Jak wsadowo zmieniac rozmiar obrazow za pomoca Automatora na Macu

Spowoduje to, że usługa otworzy okno dialogowe z pytaniem o rozmiar obrazu. Jeśli wolisz trzymać się jednego rozmiaru, możesz pozostawić to niezaznaczone i wpisać rozmiar, którego zawsze chcesz używać.

Kiedy skończysz, zapisz usługę i nazwij ją, jak chcesz — wybierzemy opcję „Zmień rozmiar”.

Krok drugi: użyj nowej usługi

1627719029 311 Jak wsadowo zmieniac rozmiar obrazow za pomoca Automatora na Macu

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny obraz, wskaż opcję „Usługi” u dołu menu kontekstowego, a następnie wybierz „Zmień rozmiar” – lub cokolwiek nazwałeś swoją usługą.

1627719029 120 Jak wsadowo zmieniac rozmiar obrazow za pomoca Automatora na Macu

Powinieneś zobaczyć, że kopiuje plik, a następnie zmienia jego rozmiar. Pamiętaj, że funkcja skalowania zmienia rozmiar w zależności od proporcji. Jeśli obraz jest zorientowany poziomo, zmieni jego szerokość; jeśli jest zorientowany pionowo, zmieni rozmiar.

1627719029 185 Jak wsadowo zmieniac rozmiar obrazow za pomoca Automatora na Macu


Możesz także przypisać skrót klawiaturowy do usługi, jeśli chcesz, wybierając Preferencje systemowe> Klawiatura> Skróty> Usługi.

Czy ten post był pomocny?