Skip to content

Jak wstawić wbudowane i niestandardowe zaawansowane właściwości do dokumentu programu Word?

1 de sierpień de 2021
00 lead image insert custom property

Niedawno pokazaliśmy, jak ustawić zaawansowane lub wbudowane właściwości i tworzyć niestandardowe właściwości w dokumencie programu Word. Te właściwości można wstawiać do dokumentów za pomocą pól. Jest to przydatne, jeśli masz popularne słowa, wyrażenia lub wartości, których często używasz w swoich dokumentach.

Jeśli często używane słowa, wyrażenia i wartości zmieniają się między pierwszą a ostatnią wersją roboczą dokumentu, pomocne jest użycie wbudowanej lub niestandardowej właściwości. Możesz zmienić wartość właściwości w jednym miejscu i zmieni się ona w całym dokumencie.

Aby wstawić wartość wbudowanej lub niestandardowej właściwości do dokumentu, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić wartość, i kliknij kartę „Wstaw”.

UWAGA: Podczas wstawiania niestandardowej właściwości do dokumentu wstawiana jest tylko wartość. Jeśli chcesz odwołać się do wartości z nazwą właściwości, wpisz odpowiedni tekst przed wstawieniem wartości właściwości.

1627832101 923 Jak wstawic wbudowane i niestandardowe zaawansowane wlasciwosci do dokumentu programu

W sekcji „Tekst” na karcie „Wstaw” kliknij przycisk „Szybkie części”.


UWAGA: Tekst na przyciskach może nie być wyświetlany, w zależności od rozmiaru okna programu Word. Jeśli nie widzisz tekstu obok przycisku, poszukaj ikony wskazanej na obrazku poniżej.

1627832101 280 Jak wstawic wbudowane i niestandardowe zaawansowane wlasciwosci do dokumentu programu

Wybierz „Pole” z menu rozwijanego.

1627832102 90 Jak wstawic wbudowane i niestandardowe zaawansowane wlasciwosci do dokumentu programu

Wybierz „Informacje o dokumencie” z rozwijanej listy „Kategorie”.

1627832102 854 Jak wstawic wbudowane i niestandardowe zaawansowane wlasciwosci do dokumentu programu

Z listy „Nazwy pól” wybierz „DocProperty”. Lista wszystkich właściwości niestandardowych (zarówno wbudowanych, jak i dodanych) zostanie wyświetlona na liście „Właściwość” w sekcji „Właściwości pola” w środku okna dialogowego. Wybierz z listy właściwość niestandardową, którą chcesz wstawić do dokumentu, i kliknij „OK”.

1627832102 201 Jak wstawic wbudowane i niestandardowe zaawansowane wlasciwosci do dokumentu programu

Wartość jest wstawiana w miejscu, w którym znajduje się kursor.

1627832102 468 Jak wstawic wbudowane i niestandardowe zaawansowane wlasciwosci do dokumentu programu

Jeśli zmienisz wartość właściwości niestandardowej, możesz zaktualizować pola w dokumencie, aby odzwierciedlić zmianę, zaznaczając wszystkie pola, co można łatwo zrobić, zaznaczając całą zawartość dokumentu i naciskając klawisz F9. Możesz również aktualizować jedno pole na raz, wybierając pole lub umieszczając kursor w polu i naciskając klawisz F9.

Czy ten post był pomocny?