Skip to content

Jak wybrać całą sekcję w programie Word

1 de sierpień de 2021
00 lead image selecting a section

Możesz użyć podziałów sekcji w programie Word, aby zastosować inny układ lub formatowanie dla części dokumentu, numerów stron lub stylu numeru strony, nagłówków lub stopek itp. Jeśli chcesz zaznaczyć całą zawartość w sekcji, nie ma skrótu do zrobienia ten.

Mamy jednak obejście, za pomocą którego można wybrać całą zawartość w jednej sekcji.

Umieść kursor na początku sekcji, którą chcesz wybrać i naciśnij „F8”, aby włączyć tryb rozszerzania. Naciśnij „F5”, aby otworzyć okno dialogowe „Znajdź i zamień” i kliknij kartę „Przejdź do”. Wybierz „Sekcja” na liście „Przejdź do czego”.

1627810236 79 Jak wybrac cala sekcje w programie Word

Aby wybrać całą zawartość w bieżącej sekcji, kliknij „Dalej”.

UWAGA: Nie wpisuj niczego w polu edycji „Wprowadź numer sekcji”.

1627810236 551 Jak wybrac cala sekcje w programie Word


Wybrana jest cała sekcja, ale okno dialogowe „Znajdź i zamień” pozostaje otwarte. Kliknij „Zamknij”, aby go zamknąć.

1627810236 122 Jak wybrac cala sekcje w programie Word

Ta procedura nie działa podczas wybierania ostatniej sekcji dokumentu lub wybierania całego dokumentu, gdy w dokumencie jest tylko jedna sekcja. Jeśli chcesz zaznaczyć cały dokument, po prostu naciśnij „Ctrl + A”.

Czy ten post był pomocny?