Skip to content

Jak wydrukować ukryty tekst w programie Word

31 de lipiec de 2021
00 lead image printing hidden text

Program Word ułatwia formatowanie tekstu jako ukrytego, dzięki czemu nie można go wyświetlić ani wydrukować. Co zrobić, jeśli chcesz, aby jakiś tekst był ukryty na ekranie, ale chcesz mieć możliwość wydrukowania ukrytego tekstu? Bez obaw, łatwo to zrobić.

UWAGA: Aby ukryć tekst sformatowany jako ukryty, aby nie był widoczny na ekranie, upewnij się, że karta „Strona główna” jest aktywna i kliknij przycisk „Pokaż / ukryj” w sekcji „Akapit”.

1627738606 561 Jak wydrukowac ukryty tekst w programie Word

Drukowanie ukrytego tekstu jest tak proste, jak włączenie opcji. Aby rozpocząć, kliknij kartę „Plik”.

1627738606 358 Jak wydrukowac ukryty tekst w programie Word

Na ekranie backstage kliknij „Opcje” na liście elementów po lewej stronie.

1627738606 382 Jak wydrukowac ukryty tekst w programie Word

W oknie dialogowym „Opcje słów” kliknij „Wyświetl” na liście elementów po lewej stronie.

1627738606 263 Jak wydrukowac ukryty tekst w programie Word


W sekcji „Opcje drukowania” zaznacz pole wyboru „Drukuj ukryty tekst”, aby w polu znajdował się znacznik wyboru.

1627738606 817 Jak wydrukowac ukryty tekst w programie Word

Kliknij „OK”, aby zaakceptować zmianę i zamknąć okno dialogowe „Opcje słów”.

1627738607 452 Jak wydrukowac ukryty tekst w programie Word

Możesz także szybko usunąć cały ukryty tekst z dokumentu programu Word, jeśli nie chcesz, aby widział go ktoś inny, kto ma dostęp do dokumentu.

Czy ten post był pomocny?