Skip to content

Jak wyłączyć sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office?

28 de lipiec de 2021
00 lead image disable automatic spell check

Oprócz standardowego narzędzia do sprawdzania pisowni programy Word, PowerPoint i Outlook mogą również sprawdzać pisownię i gramatykę podczas pisania, wskazując błędy za pomocą kolorowych, falistych linii pod tekstem. Jeśli jednak wszystkie faliste linie są zbyt rozpraszające, możesz wyłączyć jedną lub obie te funkcje.

Załóżmy, że pracujesz nad dokumentem zawierającym wiele branżowego żargonu, skrótów lub wysoce specjalistycznych słów. Word oznaczy je wszystkie czerwonymi, falistymi liniami, nawet jeśli nie są one błędnie napisane. Jeśli piszesz dokumenty o charakterze prawnym, program Word może kwestionować gramatykę niektórych naprawdę długich, skomplikowanych zdań zwykle używanych podczas pisania „legalistycznego” i możesz nie chcieć widzieć wszystkich zielonych, falistych linii w dokumencie.

Pokażemy Ci, jak wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki w programach Word, PowerPoint i Outlook, a także jak wyłączyć sprawdzanie pisowni i gramatyki tylko dla niektórych akapitów, jeśli nie chcesz wyłączać tych funkcji dla cały dokument.

Zacznijmy od Worda i PowerPointa (proces ten jest nieco inny w przypadku Outlooka, więc omówimy to poniżej). Otwórz istniejący plik lub nowy plik. Następnie kliknij kartę „Plik”.

1627477891 470 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

Na ekranie backstage kliknij „Opcje” na liście elementów po lewej stronie.

1627477891 853 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office


W oknie dialogowym Opcje programu Word (lub Opcje programu PowerPoint) kliknij „Sprawdzanie” na liście elementów po lewej stronie.

1627477892 935 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

Aby wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni, kliknij pole wyboru „Sprawdź pisownię podczas pisania”. Kliknij pole wyboru „Oznacz błędy gramatyczne podczas pisania” w programie Word (lub pole wyboru „Ukryj błędy pisowni i gramatyki” w programie PowerPoint), aby wyłączyć automatyczne sprawdzanie gramatyki. Gdy opcje są wyłączone, pola wyboru są puste. Kliknij „OK”, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe Opcje.

1627477892 870 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

W programie Outlook kliknij kartę „Plik” w głównym oknie programu Outlook lub w oknie wiadomości i kliknij „Opcje” na liście elementów na wyświetlonym ekranie. Wyświetlone zostanie okno dialogowe „Opcje programu Outlook”. Jeśli otworzyłeś to okno dialogowe z okna wiadomości, aktywny będzie ekran Poczta. W przeciwnym razie kliknij „Poczta” na liście elementów po lewej stronie, aby aktywować ekran Poczta.

1627477892 833 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

W sekcji Utwórz wiadomości kliknij „Opcje edytora”.

1627477892 972 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

W oknie dialogowym Opcje edytora kliknij pole wyboru „Sprawdź pisownię podczas pisania” i pole wyboru „Oznacz błędy gramatyczne podczas pisania”, aby odpowiednio wyłączyć sprawdzanie pisowni i gramatyki. Kliknij „OK”, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe Opcje edytora.

1627477892 84 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

Wróciłeś do okna dialogowego Opcje programu Outlook. Kliknij „OK”, aby go zamknąć.

1627477892 312 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

Teraz błędy w dokumencie, prezentacji lub wiadomości e-mail nie są wywoływane za pomocą falistych linii. Jednak błędy nadal istnieją. Aby je znaleźć, musisz ręcznie uruchomić sprawdzanie pisowni i gramatyki, naciskając „F7”.

1627477892 136 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office


Jeśli chcesz wyłączyć sprawdzanie pisowni i gramatyki tylko dla niektórych akapitów, a nie całego dokumentu, prezentacji lub wiadomości e-mail, możesz to zrobić w programach Word, PowerPoint i Outlook (proces jest podobny we wszystkich trzech programach) . Może to być przydatne, jeśli tylko część dokumentu zawiera dużo żargonu, skrótów lub wysoce specjalistycznych słów, a reszta dokumentu ma być sprawdzana automatycznie.

UWAGA: W programie Outlook upewnij się, że okno wiadomości jest otwarte.

Najpierw zaznacz tekst, którego pisownia i gramatyka nie chcesz sprawdzać. Użyj klawisza „Ctrl”, aby wybrać wiele nieciągłych akapitów. Następnie kliknij zakładkę „Recenzja”.

1627477893 493 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

W sekcji Język kliknij przycisk „Język” i wybierz „Ustaw język sprawdzania” z menu rozwijanego.

1627477893 221 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

W oknie dialogowym Język zaznacz pole wyboru „Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki”, aby w polu znajdował się znacznik wyboru. Kliknij OK”.

1627477893 322 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office

Zauważ, że zaznaczony akapit na poniższym obrazku nadal zawiera błędy, ale nie są one podkreślone. Jednak błędy w drugim akapicie są.

1627477893 788 Jak wylaczyc sprawdzanie pisowni podczas pisania w pakiecie Microsoft Office


Program Word sprawdza również pod kątem niespójności formatowania i oznacza je niebieskimi, falistymi podkreśleniami. Możesz również wyłączyć tę funkcję. Jednak automatyczne narzędzia do sprawdzania pisowni, gramatyki i formatowania mogą ułatwić upewnienie się, że pisanie jest przynajmniej w większości wolne od błędów.

Czy ten post był pomocny?