Skip to content

Jak wyłączyć weryfikację podpisu sterownika w 64-bitowym systemie Windows 8 lub 10 (aby można było zainstalować niepodpisane sterowniki)

17 de lipiec de 2021
img 581ce8d47e541 1024x469 1

64-bitowe wersje systemu Windows 10 i 8 zawierają funkcję „wymuszania podpisu sterownika”. Załadują tylko sterowniki podpisane przez Microsoft. Aby zainstalować mniej niż oficjalne sterowniki, stare niepodpisane sterowniki lub sterowniki, które samodzielnie opracowujesz, musisz wyłączyć wymuszanie podpisu sterownika.

Dzięki rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10 Microsoftdokręcił śrubynawet dalej. Możesz jednak uniknąć bardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących podpisywania sterowników, wyłączając Bezpieczny rozruch.

Egzekwowanie podpisu kierowcy to funkcja bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz, pamiętaj: Microsoft nie tylko stara się utrudnić Ci życie tutaj. Egzekwowanie podpisywania sterowników gwarantuje, że tylko sterowniki, które zostały wysłane do firmy Microsoft w celu podpisania, zostaną załadowane do jądra systemu Windows. Zapobiega to zakopywaniu się złośliwego oprogramowania w jądrze systemu Windows.

Wyłącz podpisywanie sterowników, a będziesz mógł zainstalować sterowniki, które nie zostały oficjalnie podpisane. Upewnij się, że wiesz, co robisz! Powinieneś instalować tylko zaufane sterowniki.

Opcja pierwsza: Włącz tryb podpisywania testowego

System Windows zawiera funkcję trybu „Test Mode” lub „Test Signing”. Włącz ten tryb, a wymuszanie podpisu kierowcy zostanie wyłączone, dopóki nie opuścisz trybu testowego. Zobaczysz znak wodny „Tryb testowy” w prawym dolnym rogu pulpitu w pobliżu zegara, informujący, że tryb testowy jest włączony.


Aby to zrobić, musisz uruchomić polecenie z wiersza polecenia administratora. Aby go uruchomić, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start lub naciśnij Windows + X i wybierz „Wiersz polecenia (administrator)”.

1626541998 294 Jak wylaczyc weryfikacje podpisu sterownika w 64 bitowym systemie Windows 8

Wklej następujące polecenie w oknie wiersza polecenia i naciśnij Enter:

bcdedit /set testsigning on

Jeśli zobaczysz komunikat informujący, że wartość jest „chroniona przez zasady bezpiecznego rozruchu”, oznacza to, że Bezpieczny rozruch jest włączony w oprogramowaniu UEFI komputera. Aby włączyć tryb podpisywania testów, musisz wyłączyć Bezpieczny rozruch w oprogramowaniu UEFI komputera (znanym również jako BIOS).

1626541998 719 Jak wylaczyc weryfikacje podpisu sterownika w 64 bitowym systemie Windows 8

Uruchom ponownie komputer, aby przejść do trybu testowego. Zobaczysz znak wodny „Tryb testowy” w prawym dolnym rogu pulpitu i będziesz mógł zainstalować dowolne niepodpisane sterowniki.

Aby wyjść z trybu testowego, ponownie otwórz okno wiersza polecenia jako Administrator i uruchom następujące polecenie:

bcdedit /set testsigning off

1626541998 17 Jak wylaczyc weryfikacje podpisu sterownika w 64 bitowym systemie Windows 8

Opcja druga: użyj zaawansowanej opcji rozruchu

Jest też inny sposób na zrobienie tego. Możesz użyć menu zaawansowanych opcji rozruchu, aby uruchomić system Windows 10 z wyłączonym wymuszaniem podpisu sterownika. To nie jest trwała zmiana konfiguracji. Przy następnym ponownym uruchomieniu systemu Windows uruchomi się on z włączonym wymuszaniem podpisu sterownika – chyba że ponownie przejdziesz przez to menu.


Aby to zrobić, przejdź do menu zaawansowanych opcji rozruchu systemu Windows 8 lub 10. Na przykład możesz przytrzymać klawisz Shift, klikając opcję „Uruchom ponownie” w systemie Windows. Twój komputer uruchomi się ponownie w menu.

1626541998 484 Jak wylaczyc weryfikacje podpisu sterownika w 64 bitowym systemie Windows 8

Wybierz kafelek „Rozwiązywanie problemów” na wyświetlonym ekranie Wybierz opcję.

1626541998 538 Jak wylaczyc weryfikacje podpisu sterownika w 64 bitowym systemie Windows 8

Wybierz „Opcje zaawansowane”.

1626541998 854 Jak wylaczyc weryfikacje podpisu sterownika w 64 bitowym systemie Windows 8

Kliknij kafelek „Ustawienia uruchamiania”.

1626541998 26 Jak wylaczyc weryfikacje podpisu sterownika w 64 bitowym systemie Windows 8

Kliknij przycisk „Uruchom ponownie”, aby ponownie uruchomić komputer na ekranie Ustawienia uruchamiania.

1626541998 376 Jak wylaczyc weryfikacje podpisu sterownika w 64 bitowym systemie Windows 8

Wpisz „7” lub „F7” na ekranie Ustawienia uruchamiania, aby aktywować opcję „Wyłącz wymuszanie podpisu kierowcy”.

1626541998 131 Jak wylaczyc weryfikacje podpisu sterownika w 64 bitowym systemie Windows 8

Twój komputer uruchomi się z wyłączonym wymuszaniem podpisu sterownika i będziesz mógł zainstalować niepodpisane sterowniki. Jednak przy następnym ponownym uruchomieniu komputera wymuszanie podpisu sterownika zostanie wyłączone – chyba że ponownie przejdziesz przez to menu. Możesz teraz zainstalować sterowniki, które nie zostały oficjalnie podpisane przez firmę Microsoft.

Czy ten post był pomocny?