Skip to content

Jak wymusić instalację pakietu MSI w trybie administratora?

26 de lipiec de 2021
00 lead image uac dialog for msi file

Gdy musisz zainstalować program jako administrator, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy plik .exe i wybrać Uruchom jako administrator. Jednak ta opcja nie jest dostępna dla pakietów MSI. Pokażemy Ci, jak dodać opcję Zainstaluj jako administrator dla pakietów MSI.

1627294421 527 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Aby dodać opcję Zainstaluj jako administrator do menu kontekstowego dla pakietów MSI, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz Uruchom z menu poleceń, jeśli używasz systemu Windows 8.1. Jeśli używasz systemu Windows 7 lub innej wcześniejszej wersji, wybierz opcję Uruchom z menu Start.

UWAGA: Możesz także nacisnąć klawisz Windows + R, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Uruchom.

1627294421 623 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Wpisz „regedit” (bez cudzysłowów) w polu edycji Otwórz i kliknij OK.

1627294422 945 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Tak, aby kontynuować.


UWAGA: To okno dialogowe może nie być wyświetlane, w zależności od ustawień Kontroli konta użytkownika.

1627294422 711 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Przejdź do następującego klucza:

HKEY_CLASSES_ROOTMsi.Pakietshell

Kliknij prawym przyciskiem myszy klawisz powłoki i wybierz Nowy | Klucz z menu podręcznego.

1627294422 8 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Nowy klucz jest dodawany jako podklucz w powłoce. Zmień jego nazwę na „runas” (bez cudzysłowów).

1627294422 591 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość domyślną w prawym okienku i wybierz Modyfikuj z menu podręcznego.

UWAGA: Możesz także dwukrotnie kliknąć Domyślny, aby edytować jego wartość.

1627294422 744 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

W oknie dialogowym Edytuj ciąg wpisz „Zainstaluj jako &administrator” (bez cudzysłowów) w polu edycji Dane wartości i kliknij OK.

1627294422 713 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora


Teraz musisz dodać podklucz do klucza runas. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz runas i wybierz Nowy | Klucz z menu podręcznego. Zmień nazwę podklucza „polecenie” (bez cudzysłowów).

1627294422 713 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Wybierz podklucz polecenia i kliknij dwukrotnie Domyślne w prawym okienku, aby edytować jego wartość. W oknie dialogowym Edytuj ciąg wprowadź następujące dane w polu edycji Dane wartości:

msiexec /i „% 1”

Kliknij OK.

1627294422 798 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Zamknij Edytor rejestru, wybierając Zakończ z menu Plik.

1627294423 714 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Teraz po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku pakietu instalacyjnego MSI dostępna jest opcja Zainstaluj jako administrator.

1627294423 893 Jak wymusic instalacje pakietu MSI w trybie administratora

Po wybraniu opcji Zainstaluj jako administrator może zostać wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, jak pokazano na początku tego artykułu, w zależności od ustawień UAC.

Czy ten post był pomocny?