Skip to content

Jak wyodrębnić obrazy, tekst i osadzone pliki z dokumentów Word, Excel i PowerPoint?

28 de lipiec de 2021
00 lead image extract images from word file 1

Załóżmy, że ktoś wysłał Ci dokument programu Word z dużą ilością obrazów i chcesz, abyś zapisał te obrazy na dysku twardym. Możesz wyodrębnić obrazy z dokumentu Microsoft Office za pomocą prostej sztuczki.

Jeśli masz plik Word (.docx), Excel (.xlsx) lub PowerPoint (.pptx) z osadzonymi obrazami lub innymi plikami, możesz je wyodrębnić (wraz z tekstem dokumentu) bez konieczności zapisywania każdego z nich osobno. A co najlepsze, nie potrzebujesz żadnego dodatkowego oprogramowania. Formaty plików Office oparte na XML – docx, xlsx i pptx – są w rzeczywistości skompresowanymi archiwami, które można otworzyć jak każdy normalny plik .zip w systemie Windows. Stamtąd możesz wyodrębnić obrazy , tekst i inne pliki osadzone. Możesz użyć wbudowanej obsługi .zip systemu Windows lub aplikacji takiej jak 7-Zip, jeśli wolisz.

Jeśli chcesz wyodrębnić pliki ze starszego dokumentu biurowego – takiego jak plik .doc, .xls lub .ppt – możesz to zrobić za pomocą małego bezpłatnego oprogramowania. Szczegółowo opiszemy ten proces na końcu tego przewodnika.

Jak wyodrębnić zawartość nowszego pliku pakietu Office (.docx, .xlsx lub .pptx)

Aby uzyskać dostęp do wewnętrznej zawartości dokumentu pakietu Office opartego na formacie XML, otwórz Eksplorator plików (lub Eksplorator Windows w systemie Windows 7), przejdź do pliku, z którego chcesz wyodrębnić zawartość, i wybierz plik.

1627491215 418 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Naciśnij „F2”, aby zmienić nazwę pliku i zmień rozszerzenie (.docx, .xlsx lub .pptx) na „.zip”. Pozostaw główną część nazwy pliku w spokoju. Po zakończeniu naciśnij „Enter”.

1627491215 823 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word


Poniższe okno dialogowe wyświetla ostrzeżenie o zmianie rozszerzenia nazwy pliku. Kliknij „Tak”.

1627491215 162 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

System Windows automatycznie rozpoznaje plik jako plik skompresowany. Aby wyodrębnić zawartość pliku, kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz „Wyodrębnij wszystko” z menu podręcznego.

1627491215 519 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

W oknie dialogowym „Wybierz miejsce docelowe i wyodrębnij pliki” ścieżka, do której zostanie wyodrębniona zawartość pliku .zip, wyświetla się w polu edycji „Pliki zostaną wyodrębnione do tego folderu”. Domyślnie folder o tej samej nazwie co nazwa pliku (bez rozszerzenia pliku) jest tworzony w tym samym folderze co plik .zip. Aby wyodrębnić pliki do innego folderu, kliknij „Przeglądaj”.

1627491215 998 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Przejdź do miejsca, w którym chcesz wyodrębnić zawartość pliku .zip, klikając „Nowy folder”, aby w razie potrzeby utworzyć nowy folder. Kliknij „Wybierz folder”.

1627491215 70 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Aby otworzyć okno Eksploratora plików (lub Eksploratora Windows) z folderem zawierającym wyodrębnione pliki wyświetlane po ich wyodrębnieniu, zaznacz pole wyboru „Pokaż wyodrębnione pliki po zakończeniu”, aby w polu znajdował się znacznik wyboru. Kliknij „Wyodrębnij”.

1627491215 47 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Jak uzyskać dostęp do wyodrębnionych obrazów

W wyodrębnionej zawartości znajduje się folder o nazwie „word”, jeśli oryginalny plik jest dokumentem Word (lub „xl” w przypadku dokumentu Excel lub „ppt” w przypadku dokumentu PowerPoint). Kliknij dwukrotnie folder „słowo”, aby go otworzyć.

1627491215 252 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Kliknij dwukrotnie folder „media”.

1627491215 553 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word


Wszystkie obrazy z oryginalnego pliku znajdują się w folderze „media”. Wyodrębnione pliki to oryginalne obrazy używane w dokumencie. Wewnątrz dokumentu może znajdować się zmiana rozmiaru lub inne ustawienia właściwości, ale wyodrębnione pliki to surowe obrazy bez zastosowania tych właściwości.

1627491216 190 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Jak uzyskać dostęp do wyodrębnionego tekstu

Jeśli nie masz zainstalowanego pakietu Office na komputerze i musisz wyodrębnić tekst z pliku Word (lub Excel lub PowerPoint), możesz uzyskać dostęp do wyodrębnionego tekstu w pliku „document.xml” w folderze „word” .

1627491216 652 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Możesz otworzyć ten plik w edytorze tekstowym, takim jak Notatnik lub WordPad, ale łatwiej go czytać w specjalnym edytorze XML, takim jak darmowy program, Notatnik XML. Cały tekst z pliku jest dostępny w kawałkach zwykłego tekstu, niezależnie od stylu i/lub formatowania zastosowanego w samym dokumencie. Oczywiście, jeśli zamierzasz pobrać darmowe oprogramowanie, aby wyświetlić ten tekst, równie dobrze możesz pobrać LibreOffice, który może czytać dokumenty Microsoft Office.

1627491216 268 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Jak wyodrębnić osadzone obiekty OLE lub załączone pliki

Aby uzyskać dostęp do osadzonych plików w dokumencie programu Word, gdy nie masz dostępu do programu Word, najpierw otwórz plik programu Word w programie WordPad (który jest wbudowany w system Windows). Możesz zauważyć, że niektóre z osadzonych ikon plików nie są wyświetlane, ale nadal tam są. Niektóre z osadzonych plików mogą mieć częściowe nazwy plików. WordPad nie obsługuje wszystkich funkcji programu Word, więc niektóre treści mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Ale powinieneś mieć dostęp do plików.

Jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy jeden z osadzonych plików w naszym przykładowym pliku Word, jedną z opcji jest „Otwórz obiekt PDF”. Spowoduje to otwarcie pliku PDF w domyślnym programie do odczytu plików PDF na komputerze. Stamtąd możesz zapisać plik PDF na dysku twardym.

1627491216 833 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Jeśli WordPad nie ma opcji otwierania pliku, zanotuj tutaj jego typ pliku. Na przykład nasz drugi plik w tym dokumencie to plik .mp3.


Następnie wróć do „Plików z [Document]” i kliknij dwukrotnie folder „embeddings” w folderze „word”.

1627491216 960 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Niestety typy plików nie są zachowywane w nazwach plików. Wszystkie mają zamiast tego rozszerzenie pliku „.bin”. Jeśli wiesz, jakie typy plików są osadzone w pliku, prawdopodobnie możesz wywnioskować, który plik jest który, na podstawie rozmiaru pliku. W naszym przykładzie mieliśmy plik PDF i plik MP3 osadzony w naszym dokumencie. Ponieważ plik MP3 jest najprawdopodobniej większy niż plik PDF, możemy dowiedzieć się, który plik jest, patrząc na rozmiary plików, a następnie zmienić ich nazwy, używając poprawnych rozszerzeń. Poniżej zmieniamy nazwę pliku MP3.

1627491216 841 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Zwróć uwagę, że nie wszystkie pliki będą otwierane za pomocą tego procesu – na przykład nasz plik PDF został poprawnie otwarty z programu WordPad, ale nie mogliśmy go otworzyć, zmieniając nazwę jego pliku .bin.

Po wyodrębnieniu zawartości skompresowanego pliku możesz przywrócić rozszerzenie oryginalnego pliku na .docx, .xlsx lub .pptx. Plik pozostanie nienaruszony i będzie można go normalnie otworzyć w odpowiednim programie.

Jak wyodrębnić obrazy ze starszych dokumentów pakietu Office (.doc, .xls lub .ppt)

Jeśli chcesz wyodrębnić obrazy z dokumentu pakietu Office 2003 (lub wcześniejszego), dostępne jest bezpłatne narzędzie o nazwie Kreator wyodrębniania obrazów biurowychto ułatwia to zadanie. Ten program umożliwia również jednoczesne wyodrębnianie obrazów z wielu dokumentów (tego samego lub różnych typów). Pobierz program i zainstaluj go (dostępna jest również wersja przenośna, jeśli wolisz nie instalować).

Uruchom program i wyświetli się ekran powitalny. Kliknij Następny”.

1627491216 911 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word


Najpierw musimy wybrać plik, z którego chcesz wyodrębnić obrazy. Na ekranie Wejście i wyjście kliknij przycisk „Przeglądaj” (ikona folderu) po prawej stronie pola edycji Dokument.

1627491216 412 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Przejdź do folderu zawierającego żądany dokument, wybierz go i kliknij „Otwórz”.

1627491216 182 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Folder zawierający wybrany plik automatycznie staje się folderem wyjściowym. Aby utworzyć podfolder w tym folderze o takiej samej nazwie, jak wybrany plik, kliknij pole wyboru „Utwórz folder tutaj”, aby w polu znajdował się znacznik wyboru. Następnie kliknij „Dalej”.

1627491216 753 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Na ekranie Ready to Start kliknij „Start”, aby rozpocząć wyodrębnianie obrazów.

1627491217 972 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Poniższy ekran wyświetla się podczas procesów ekstrakcji.

1627491217 892 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Na ekranie Zakończone kliknij „Kliknij tutaj, aby otworzyć folder docelowy”, aby wyświetlić wynikowe pliki obrazów.

1627491217 785 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Ponieważ zdecydowaliśmy się utworzyć podfolder, otrzymujemy folder zawierający pliki obrazów wyodrębnione z pliku.

1627491217 715 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Zobaczysz wszystkie obrazy jako ponumerowane pliki.

1627491217 135 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word


Możesz także wyodrębnić obrazy z wielu plików jednocześnie. Aby to zrobić, na ekranie Wejście i wyjście kliknij pole wyboru „Tryb wsadowy”, aby w polu znajdował się znacznik wyboru.

1627491217 324 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Zostanie wyświetlony ekran Wsadowe wejście i wyjście. Kliknij „Dodaj pliki”.

1627491217 9 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

W oknie dialogowym Otwórz przejdź do folderu zawierającego dowolne pliki, z których chcesz wyodrębnić obrazy, wybierz pliki za pomocą klawisza „Shift” lub „Ctrl”, aby wybrać wiele plików, i kliknij „Otwórz”.

Możesz dodać pliki z innego folderu, klikając ponownie „Dodaj pliki”, przechodząc do folderu w oknie dialogowym Otwórz, wybierając żądane pliki i klikając „Otwórz”.

1627491217 343 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Po dodaniu wszystkich plików, z których chcesz wyodrębnić obrazy, możesz utworzyć osobny folder dla każdego dokumentu w tym samym folderze, w którym zostaną zapisane pliki obrazów, klikając przycisk „Utwórz folder dla każdy dokument”, aby w polu znajdował się znacznik wyboru.

1627491217 616 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Możesz także określić folder wyjściowy jako „Taki sam jak folder wejściowy każdego pliku” lub wprowadzić lub wybrać folder niestandardowy za pomocą pola edycji i przycisku „Przeglądaj” poniżej tej opcji. Kliknij „Dalej” po wybraniu żądanych opcji.

1627491218 573 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Kliknij „Start” na ekranie Gotowy do startu.

1627491218 667 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Poniższy ekran wyświetla postęp ekstrakcji.

1627491218 22 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word


Liczba wyodrębnionych obrazów jest wyświetlana na ekranie Gotowe. Kliknij „Zamknij”, aby zamknąć Kreatora wyodrębniania obrazów pakietu Office.

1627491218 967 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Jeśli zdecydujesz się utworzyć osobny folder dla każdego dokumentu, zobaczysz foldery o takich samych nazwach, jak pliki zawierające obrazy, niezależnie od tego, który folder wyjściowy określiłeś.

1627491218 797 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Ponownie otrzymujemy wszystkie obrazy jako ponumerowane pliki dla każdego dokumentu.

1627491218 856 Jak wyodrebnic obrazy tekst i osadzone pliki z dokumentow Word

Teraz możesz zmieniać nazwy obrazów, przenosić je i używać we własnych dokumentach. Upewnij się tylko, że masz prawo do ich legalnego korzystania.

Czy ten post był pomocny?