Skip to content

Jak wyświetlić klawisze skrótów w etykietkach ekranowych w pakiecie Microsoft Office

3 de sierpień de 2021
00 lead image show shortcut keys

Etykietki ekranowe to małe wyskakujące okienka wyświetlane po najechaniu myszą na przycisk lub polecenie na wstążce. Dają krótką wskazówkę wskazującą, co robi ten przycisk, a także mogą zawierać klawisz skrótu dla tego polecenia.

Zwróć uwagę na dwie etykietki ekranowe na powyższym obrazku. Jeden wyświetla skrót używany do pogrubienia tekstu, a drugi nie. Te klawisze skrótów w etykietkach ekranowych są zwykle domyślnie włączone. Jeśli jednak ich nie widzisz i chcesz je włączyć, pokażemy Ci, jak to zrobić.

Aby rozpocząć, otwórz Word, Excel lub Publisher i kliknij kartę „Plik”. W naszym przykładzie używamy programu Word, ale włączenie etykietek ekranowych w jednym z tych programów wpływa również na programy Excel i Publisher. Ta zmiana ma również wpływ na program Outlook, ale nie można jej wprowadzić w programie Outlook.

1627979457 554 Jak wyswietlic klawisze skrotow w etykietkach ekranowych w pakiecie Microsoft

Na ekranie backstage kliknij „Opcje” na liście elementów po lewej stronie.

1627979457 887 Jak wyswietlic klawisze skrotow w etykietkach ekranowych w pakiecie Microsoft

W oknie dialogowym „Opcje słów” kliknij „Zaawansowane” na liście elementów po lewej stronie.

1627979457 854 Jak wyswietlic klawisze skrotow w etykietkach ekranowych w pakiecie Microsoft


Przewiń w dół do sekcji „Wyświetlanie” i zaznacz pole wyboru „Pokaż klawisze skrótów w etykietkach ekranowych”, aby w polu znajdował się znacznik wyboru.

1627979457 36 Jak wyswietlic klawisze skrotow w etykietkach ekranowych w pakiecie Microsoft

Kliknij „OK”, aby zaakceptować zmianę i zamknąć okno dialogowe „Opcje słów”.

1627979457 586 Jak wyswietlic klawisze skrotow w etykietkach ekranowych w pakiecie Microsoft

Teraz, gdy najedziesz myszą na przycisk na wstążce, klawisz skrótu dla tego polecenia zostanie wyświetlony w etykietce ekranowej.

1627979457 744 Jak wyswietlic klawisze skrotow w etykietkach ekranowych w pakiecie Microsoft

Ta procedura dotyczy etykietek ekranowych wbudowanych w pakiet Office. Możesz także tworzyć własne niestandardowe etykietki ekranowe wyświetlane po najechaniu myszą na słowo, frazę lub obraz.

Czy ten post był pomocny?