Skip to content

Jak zabezpieczyć hasłem notatniki i sekcje programu OneNote

22 de lipiec de 2021
00 lead image locked section onenote 1024x469 1

OneNote 2016 to świetny program do robienia, przechowywania i synchronizowania notatek, ale jak chronić prywatne informacje przechowywane w tych notesach? Bez obaw – możesz je zabezpieczyć hasłem.

Sekcje notesu chroniące hasłem to jedna z tych przydatnych funkcji programu OneNote, których Evernote nie ma. Nie można chronić hasłem całych notesów w programie OneNote, tylko sekcje w notesach. Jeśli jednak chronisz każdą sekcję w notatniku, zasadniczo chroniony jest cały notatnik.

UWAGA: Bezpłatna wersja programu OneNote dostarczana z systemem Windows 10 umożliwia wyświetlanie chronionych sekcji notesu, ale nie można stosować haseł do niechronionych sekcji za pomocą tej aplikacji. Musisz użyć pełnego programu komputerowego, OneNote 2016. Możesz go pobrać, klikając łącze „Pulpit Windows” na ta strona.

Aby zabezpieczyć hasłem sekcję notesu, otwórz notes zawierający sekcję, którą chcesz chronić. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz chronić, i wybierz „Chroń hasłem tę sekcję” z menu podręcznego. Gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, ta sekcja automatycznie stanie się sekcją aktywną, jeśli wcześniej tak nie było, a tego właśnie chcemy.

1626961780 530 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Okienko Ochrona hasłem jest wyświetlane po prawej stronie okna programu OneNote. Upewnij się, że aktywna sekcja jest tą, którą chcesz chronić, a następnie kliknij „Ustaw hasło”.

1626961780 594 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote


W oknie dialogowym Ochrona hasłem wprowadź hasło, którego chcesz użyć, dwukrotnie, a następnie kliknij „OK”.

1626961780 868 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Po zastosowaniu hasła do sekcji ta sekcja nie jest automatycznie blokowana od razu. Aby zablokować wszystkie sekcje, które zabezpieczyłeś hasłem, kliknij „Zablokuj wszystko”. Domyślnie sekcje chronione hasłem są blokowane po pięciu minutach bezczynności. Tę ilość czasu można zmienić, a w dalszej części tego artykułu pokażemy, jak to zrobić.

1626961780 690 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Gdy sekcja jest zablokowana, po kliknięciu karty tej sekcji zobaczysz komunikat informujący, że sekcja jest chroniona hasłem. Kliknij stronę sekcji lub naciśnij Enter, aby ją odblokować.

1626961781 844 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

W oknie dialogowym Sekcja chroniona wprowadź hasło i kliknij „OK”.

1626961781 17 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Jeśli kiedykolwiek chcesz zmienić hasło w notebooku, kliknij kartę sekcji, dla której chcesz zmienić hasło, i kliknij „Zmień hasło” w okienku Ochrona hasłem.

1626961781 761 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Wprowadź swoje stare hasło w pierwszym polu, a następnie wprowadź nowe hasło w drugim i trzecim polu i kliknij „OK”.

1626961781 458 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote


Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już chronić określonego hasła sekcji, możesz również usunąć hasło. Aby to zrobić, upewnij się, że karta sekcji jest aktywna, a następnie kliknij „Usuń hasło” w okienku Ochrona hasłem.

1626961781 91 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Wprowadź hasło do tej sekcji w oknie dialogowym Usuń hasło i kliknij „OK”.

1626961781 527 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

W dolnej części okienka Ochrona hasłem znajduje się kilka wskazówek, o których powinieneś wiedzieć. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji haseł, kliknij link „Opcje hasła” u dołu panelu.

1626961781 706 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Zostanie wyświetlony ekran Zaawansowane w oknie dialogowym Opcje programu OneNote. Przewiń w dół do sekcji Hasła. Wspomnieliśmy wcześniej, że sekcje chronione hasłem są automatycznie blokowane, gdy nie pracujesz w nich przez pięć minut. Aby zmienić ten czas, wybierz inną opcję z listy rozwijanej po prawej stronie pola wyboru „Zablokuj sekcje chronione hasłem po tym, jak nie pracowałem w nich przez następujący czas”.

Możesz także zablokować sekcje chronione hasłem natychmiast po kliknięciu innej karty sekcji, zaznaczając pole „Zablokuj sekcje chronione hasłem, gdy tylko odejdę od nich”.

1626961781 819 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Po wprowadzeniu zmian kliknij „OK”, aby je zaakceptować i zamknąć okno dialogowe Opcje programu OneNote.


Jeśli skończyłeś pracę z okienkiem Ochrona hasłem, możesz go zamknąć, klikając „X” w prawym górnym rogu okienka. Zawsze możesz otworzyć go ponownie, klikając prawym przyciskiem myszy dowolną kartę sekcji i wybierając „Chroń hasłem tę sekcję” z menu podręcznego.

1626961782 679 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Jedną z zalet używania programu OneNote do przechowywania informacji jest to, że informacje są dostępne na innych urządzeniach, takich jak urządzenia z systemem iOS i Android, a także w systemie Windows. Możesz uzyskać dostęp do zablokowanych sekcji notesu w programie OneNote dla systemów iOS i Android, po prostu dotykając ekranu na karcie sekcji.

1626961782 478 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Następnie wprowadź swoje hasło i dotknij „Odblokuj” w prawym górnym rogu ekranu.

1626961782 3 Jak zabezpieczyc haslem notatniki i sekcje programu OneNote

Pamiętaj, że nie możesz stosować haseł do sekcji za pomocą aplikacji mobilnych OneNote. Musisz użyć klasycznej wersji programu OneNote 2016 dla systemu Windows lub Mac.

Czy ten post był pomocny?