Skip to content

Jak zachować wiadomości audio przed usunięciem na iPhonie?

20 de lipiec de 2021
img 58af38799f3f3 1024x469 1

Czy wysyłasz i odbierasz iMessages audio na swoim iPhonie (inne niż przez przypadek)? Zwykle nagrania audio wysyłane przez iMessages trwają dwie minuty, ale jeśli chcesz je zachować, możesz to zrobić na dwa sposoby.

Jak zachować wiadomości audio, ręcznie lub automatycznie?

Po pierwsze, możesz ręcznie zachować dowolną wiadomość audio, dotykając małego przycisku „Zachowaj” obok nich. Jeśli to zrobisz, Twój iPhone nie usunie go bez Twojej zgody.

1626798992 194 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Jeśli jednak nie chcesz za każdym razem naciskać przycisku „Zachowaj”, masz inną opcję: możesz zachować wszystkie wiadomości domyślnie, zmieniając ustawienie simpleMessages.

Najpierw otwórz aplikację Ustawienia, a następnie dotknij „Wiadomości”.

1626798992 821 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Stamtąd przewiń do Wiadomości audio i dotknij „Wygaśnięcie”.

1626798992 774 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Możesz teraz ustawić wiadomość dźwiękową tak, aby nigdy nie wygasała.

1626798993 766 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Za każdym razem, gdy zachowasz wiadomości dźwiękowe, nieuchronnie znikną one za wszystkimi nowszymi wiadomościami, które otrzymujesz. Nie chcesz przewijać i przewijać, aby je znaleźć. Na szczęście istnieje prostszy sposób.

Stuknij „i” w prawym górnym rogu okna wiadomości.

1626798993 290 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie


Następnie dotknij „Załączniki”, a znajdziesz wszystkie zachowane klipy audio.

1626798993 59 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Podczas odwracania tego ustawienia, technicznie rzecz biorąc, wiadomości dźwiękowe zostaną zachowane na zawsze, jeśli masz wszystko wiadomości ustawione na automatyczne usuwanie po 30 dniach lub roku, wiadomości audio również zostaną usunięte. Pamiętaj, że wiadomości allaudio, które przechowujesz, zajmą miejsce na dysku.

Najlepszym sposobem na obejście tych problemów jest usunięcie tych, których nie chcesz i zapisanie tych, które robisz.

Jak zapisać wiadomość dźwiękową w notatkach głosowych?

Chociaż możesz zostawić swoje wiadomości audio w samym iMessage, nieco łatwiej jest je zapisać w Notatkach głosowych na później — zwłaszcza jeśli masz ustawione wiadomości do usunięcia po pewnym czasie.

Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj wiadomość, a z wynikowego menu kontekstowego wybierz „Zapisz”.

1626798993 386 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Nie otrzymasz żadnego potwierdzenia, że ​​zadziałało. Zamiast tego klip audio pojawi się na liście odtwarzania notatek głosowych. Notatki głosowe można znaleźć na ekranie głównym w folderze Dodatki.

Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie1626798993 984 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie


Aby usunąć dowolne klipy audio z aplikacji Notatki głosowe, dotknij przycisku „Edytuj” w lewym górnym rogu, a następnie dotknij czerwonego przycisku minus obok każdego klipu, którego nie chcesz. Następnie dotknij „Usuń”.

Po zakończeniu dotknij przycisku „Gotowe” w lewym górnym rogu.

1626798994 941 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Jak udostępniać klipy audio z ekranu załączników

Pamiętasz ekran załączników, który pokazaliśmy na końcu pierwszej sekcji? Gdy odtwarzasz zachowany klip audio z tego ekranu, możesz go również udostępnić innym osobom lub aplikacjom. (Jest to szczególnie przydatne, jeśli wiadomość audio jest pochowana w wątku, ale chcesz ją zapisać w Notatkach głosowych).

Aby to zrobić, najpierw otwórz ekran załączników i dotknij jednego z klipów audio.

1626798993 59 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Następnie dotknij przycisku Udostępnij w lewym dolnym rogu.

1626798994 795 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Następnie udostępnij plik w dowolnym miejscu.

1626798994 430 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Chociaż ta metoda daje o wiele więcej opcji niż zapisywanie ich w notatkach głosowych, jest to również kilka dodatkowych kroków.

Jak ręcznie usunąć pojedynczą wiadomość dźwiękową

Na koniec, jeśli chcesz ręcznie usunąć wiadomość audio z aplikacji iMessage, naciśnij i przytrzymaj wiadomość, aż menu kontekstowe pojawi się od dołu. Następnie dotknij „Więcej”.

1626798993 386 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie


Teraz po prostu wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć, i dotknij ikony kosza w lewym dolnym rogu.

1626798994 973 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Na koniec potwierdź, że chcesz usunąć wiadomość.

1626798994 846 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Jak ręcznie usunąć klipy audio

Aby usunąć klip audio z ekranu załączników, umieść i przytrzymaj jeden palec, aż pojawi się czarne menu kontekstowe. Wybierz „Usuń”, aby usunąć pojedynczy załącznik.

1626798994 334 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Dotknij „Więcej”, aby wybrać wiele załączników i dotknij ikony kosza, aby je usunąć.

1626798994 783 Jak zachowac wiadomosci audio przed usunieciem na iPhonie

Daje to przynajmniej większą kontrolę nad tym, które wiadomości audio są faktycznie przechowywane, a które odrzucane, szczególnie w połączeniu z ustawieniem nigdy nie usuwaj.

Czy ten post był pomocny?