Skip to content

Jak zmienić lokalizację domyślnego folderu zrzutów ekranu w Windows 8 i 10?

25 de lipiec de 2021
00 lead image screenshots folder orig

System Windows przeprojektował funkcję zrzutu ekranu w systemie Windows 8 i nie trzeba już uruchamiać narzędzia do wycinania ani uruchamiać żadnego narzędzia do zrzutów ekranu innej firmy, takiego jak Greenshot. Możesz łatwo uchwycić wszystko na ekranie za pomocą jednej kombinacji klawiszy.

Domyślnie zrzuty ekranu wykonane za pomocą nowo zaprojektowanego narzędzia do tworzenia zrzutów ekranu są zapisywane w C:Users<user name>PicturesScreenshots informator. Możesz jednak przenieść domyślną lokalizację do innego folderu, aby na przykład uprościć tworzenie kopii zapasowych. Pokażemy Ci, jak zmienić domyślny folder zrzutów ekranu na wybraną lokalizację i jak przywrócić go do domyślnej lokalizacji.

Otwórz Eksploratora Windows i przejdź do C:Users<user name>PicturesScreenshots katalog, zamieniając twoją nazwę użytkownika na <user name> . Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Zrzuty ekranu i wybierz Właściwości z menu podręcznego.

1627233547 0 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8

Kliknij kartę Lokalizacja w oknie dialogowym Właściwości, a następnie kliknij przycisk Przenieś.

1627233547 881 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8

Przejdź do folderu, którego chcesz użyć jako domyślnego folderu Zrzuty ekranu, i kliknij Wybierz folder.

1627233547 424 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8


Ścieżka do nowego folderu zostanie wstawiona do pola edycji. Kliknij OK, aby zaakceptować zmianę.

1627233547 696 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Przenieś folder z pytaniem, czy chcesz przenieść wszystkie pliki ze starej lokalizacji do nowej. Zaleca się to zrobić, więc kliknij Tak.

1627233547 781 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8

Możesz łatwo przywrócić domyślny folder Zrzuty ekranu. Aby to zrobić, przejdź do niestandardowego folderu Zrzuty ekranu, który zmieniłeś, kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz Właściwości z menu podręcznego.

1627233547 651 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8

Na karcie Lokalizacja kliknij opcję Przywróć domyślne.

1627233547 754 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8

Oryginalna domyślna ścieżka folderu Screenshots jest wstawiana do pola edycji. Kliknij OK.

1627233548 551 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8

Ponieważ wcześniej przeniesiono (nie skopiowano) folder Zrzuty ekranu, nie istnieje już w pierwotnej lokalizacji. W związku z tym zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz folder z pytaniem, czy chcesz utworzyć folder Zrzuty ekranu. Kliknij Tak.

1627233548 577 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8

Ponownie pojawi się pytanie, czy chcesz przenieść wszystkie pliki ze starej lokalizacji (lokalizacja niestandardowa) do nowej lokalizacji (z powrotem do pierwotnej lokalizacji domyślnej). Kliknij Tak.

1627233548 37 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8


Ponieważ masz otwarty niestandardowy folder Screenshots w Eksploratorze Windows, możesz zobaczyć następujące okno dialogowe z ostrzeżeniem, że wybrana lokalizacja jest niedostępna. Kliknij OK. Jeśli Eksplorator ulegnie awarii z tego powodu, możesz łatwo ponownie uruchomić proces Eksploratora Windows.

1627233548 462 Jak zmienic lokalizacje domyslnego folderu zrzutow ekranu w Windows 8

Ta procedura działa zarówno w systemie Windows 8, jak i 10, a także w systemie Windows RT.

Czy ten post był pomocny?