Skip to content

Microsoft PowerPoint ma nową funkcję listy w Internecie

25 de marzec de 2023
microsoft powerpoint logo new

Logo programu Microsoft PowerPoint

Microsoft 365 zawiera aplikacje dla systemów Windows, Mac i dla sieci Web, ale te wersje różnią się na kilka sposobów. Firma Microsoft aktualizuje teraz internetową wersję programu PowerPoint o funkcję, którą aplikacje komputerowe mają od jakiegoś czasu.

Firma Microsoft ogłosiła dziś w poście na blogu, że PowerPoint dla sieci Web ma teraz automatyczne formatowanie punktorów w polach tekstowych. Do tej pory, aby utworzyć listę, trzeba było kliknąć przycisk listy na pasku narzędzi wstążki i wybrać styl. Teraz możesz to zrobić nawet nie sięgając myszką, po prostu wpisując odpowiedni symbol, a następnie naciskając spację.

Wpisanie * i spacji przekonwertuje bieżące pole tekstowe na normalną • listę wypunktowaną. Te same kroki spowodują utworzenie listy myślników (-), zamiany myślników em (—) na listę bloków ( ▀ ) lub > na listę strzałek ( ➢ ). Wpisanie cyfry lub litery, po której następuje kropka lub nawias zamykający, również spowoduje rozpoczęcie listy w określonym stylu. Jeśli nie chcesz, aby program PowerPoint konwertował tekst na listę, naciśnięcie klawisza Backspace po konwersji spowoduje cofnięcie tej czynności.


Microsoftu

Automatyczne formatowanie punktorów powinno być już dostępne dla wszystkich w internetowej wersji programu PowerPoint i było już w aplikacjach komputerowych.

źródło: Microsoft

Czy ten post był pomocny?