Skip to content

Naucz się regulować kontrast jak profesjonalista w Photoshopie, GIMP i Paint.NET

25 de lipiec de 2021
sshot 262

Narzędzia jasności i kontrastu są przeznaczone dla początkujących! Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie programy graficzne oferują zaawansowanym użytkownikom, aby ich zdjęcia miały duży zakres wartości? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o poziomach, krzywych i histogramach w trzech głównych programach.

Krzywe i poziomy nie są tak intuicyjne, jak bardziej podstawowe suwaki jasności i kontrastu, które współdzielą programy Photoshop, GIMP i Paint.NET. Oferują jednak znacznie większą kontrolę nad obrazami, której będą wymagać profesjonaliści i wykwalifikowani edytorzy obrazów. Połącz te narzędzia z wiedzą o tym, jak działają podstawowe histogramy, a będziesz na dobrej drodze do edycji kontrastu jak profesjonalista!

Co to jest histogram?

1627224523 358 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i1627224523 225 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Histogramy są mylącymi zbiorami informacji i nie są oczywiście zrozumiałe, chyba że zostaną wyjaśnione. Po lewej stronie znajduje się narzędzie histogram w Photoshopie (Okno> Histogram), po prawej narzędzie Histogram w GIMP (Kolory> Informacje> Histogram). Po wyjęciu z pudełka Paint.NET nie ma samodzielnego narzędzia Histogram, ale ma je wbudowane w inne narzędzia, które omówimy później.

1627224523 598 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Możesz myśleć o histogramie jako o rodzaju prostego algebraicznego odwzorowania informacji na obrazie. Twoja pozioma (oś x) reprezentuje zakres wartości, od najciemniejszych czerni po lewej stronie do najjaśniejszych bieli po prawej stronie. Twoja pionowa (oś y) pokazuje koncentrację tej wartości na obrazie. Im wyższe szczyty, tym więcej tego koloru jest na twoim obrazie. Wysokie piki po prawej stronie reprezentują dużą ilość wartości światła, przebłysków i bieli, podczas gdy wysokie piki po lewej stronie reprezentują wysoką koncentrację ciemnych, czarnych i niskich wartości światła.

1627224524 617 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i1627224524 270 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Histogramy można tworzyć dla dowolnego kanału kolorów lub dla kombinacji tych kanałów, chociaż w zależności od tego, na który patrzysz, możesz zobaczyć zupełnie inne informacje. Pamiętaj, że wszystkie zdjęcia składają się z kanałów obrazu, z których każdy ma swój własny zakres wartości, ale można je również łączyć w celu stworzenia pełnego obrazu. Niezależnie od tego możesz dowiedzieć się wielu przydatnych informacji, sprawdzając, jak wartości są rozłożone na twoich obrazach.

Narzędzia jasności i kontrastu

1627224524 693 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i1627224524 425 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Jasność i kontrast, jak wspomnieliśmy, są łatwymi do zrozumienia metodami edycji zdjęć. Dają ci tylko podstawowe zmiany w zakresie wartości, niezgrabne wzdęcia, rozciąganie i zniekształcanie zakresu wartości, dając mniej niż doskonałą kontrolę nad częściami histogramu, które chcesz zmienić. Powyżej pokazano narzędzia jasności i kontrastu dla Paint.NET (po lewej) i GIMP (po prawej).

1627224524 925 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i


Idealnie, dobry, zrównoważony obraz powinien mieć dobre szczegóły w jasnych i ciemnych światłach, a także dobry zakres wartości w całym zakresie, bez wielu dynamicznych wysokich szczytów w jakimkolwiek obszarze. Narzędzia jasności i kontrastu po prostu „rozciągają” cały zakres, aby tworzyć jaśniejsze obrazy, pozostawiając luki w histogramie bez uwydatniania szczegółów w obszarach jasnych i ciemnych.

Praca z poziomami

1627224524 759 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i1627224524 812 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Poziomy to doskonałe narzędzie do dostosowywania histogramów i wydobywania na obrazie bogatych zakresów wartości. Narzędzie Poziomy GIMP (po lewej) i Photoshop (po prawej) wyglądają bardzo podobnie. Mają dwa podstawowe suwaki, jeden dla Poziomy wejściowe, a drugi dla Poziomy wyjściowe.

1627224524 970 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i1627224524 675 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Poziomy wejściowe pozwalają dostosować zakres wartości, dostosowując trzy punkty na osi poziomej. Przesunięcie punktu „Darks” sprawi, że wszystkie twoje ciemności będą cięższe i czarniejsze. Dostosowanie punktu „Światła” sprawi, że wszystkie podświetlenia będą jaśniejsze i jaśniejsze. A dostosowanie punktu środkowego spowoduje, że zakres wartości będzie pochylony w taki czy inny sposób, jaśniej lub ciemniej, skutecznie kompresując tę ​​część starego histogramu, jednocześnie rozciągając szczegóły w innych częściach.

1627224525 598 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i1627224525 52 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Poziomy wyjściowe zapewniają bezpośrednią kontrolę nad osią Y histogramu i pozwalają ustawić sufit, aby określić, jak ciemne mogą być twoje ciemności i jak jasne mogą być twoje światła. Używany w połączeniu z korektami poziomów wejściowych, szczegóły można wydobyć nawet z upartych obrazów.

1627224525 980 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Warto zauważyć, że narzędzie Poziomy Paint.NET jest nieco inne niż Photoshop lub GIMP. Nie jest to bardziej skomplikowane niż jedno, a podstawowe zrozumienie histogramów i odrobina cierpliwości pozwolą ci wprowadzić dowolne zmiany, które możesz wprowadzić w Photoshopie lub GIMP.

Jak korzystać z krzywych

1627224525 741 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i1627224525 227 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Krzywe to kolejny sposób patrzenia na dopasowywanie tych samych informacji o kolorze, z wyjątkiem tego, że jest to znacznie bardziej złożone narzędzie, umożliwiające precyzyjne dostrajanie i mikrodopasowywanie obrazów.

1627224525 397 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i1627224525 593 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i


Na krzywej podstawowej oś pionowa reprezentuje poziomy wyjściowe, które w pewnym sensie obracają twój histogram na głowie. W stanie naturalnym linia „krzywych” reprezentuje stosunek 1:1 lub prostą linię ukośną wzniosu/biegu. Oznacza to, że najciemniejsze części wartości oznaczonych poziomo powinny mieć równą odpowiednią wartość na osi pionowej. Co to wszystko znaczy? Zasadniczo masz możliwość subtelnego umieszczenia sufitu na swoich światłach i ciemnościach, jednocześnie tworząc potencjalnie złożone korekty innych części obrazu.

1627224525 5 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Poprzez zniekształcanie krzywych można tworzyć drastycznie różne obrazy. Półcienie można przekształcić w rozjaśnienia, ciemności w światła, światła w półcienie, a wszystko to za pomocą tego samego podstawowego zestawu narzędzi.

1627224526 701 Naucz sie regulowac kontrast jak profesjonalista w Photoshopie GIMP i

Nawet dalej komplikacji, krzywe można regulować na kanał, np. Poziomy. Pozwala to na imponujący poziom dostosowania, pozwalając zaawansowanym użytkownikom grafiki na uzyskanie lepszych, bogatszych informacji poprzez edycję kanałów niezależnie i razem. Może to pozwolić ci, być może, zmienić podświetlenie na bardziej żółte lub szare, a cienie bardziej czerwone lub niebieskie. Krzywe mogą okazać się niezbędnym zestawem narzędzi dla każdego fotografa, od amatora po wytrawnego profesjonalistę.

Chociaż efekty wizualne programu mogą się nieznacznie różnić od Photoshopa, GIMP-a do Paint.NET, można oczekiwać, że moc tych narzędzi pozostanie taka sama. Spodziewaj się niewielkich różnic w interfejsie użytkownika, z nienaruszoną podstawową funkcjonalnością.

Źródło obrazu: Wszystkie obrazy autorstwa Guillaume Boppe, dostępny pod Creative Commons.

Czy ten post był pomocny?