Skip to content

Przejmij na własność klucz rejestru w systemie Windows 7

25 de lipiec de 2021
00 taking ownership of key

Wcześniej pisaliśmy o tym, jak przejąć na własność pliki i foldery w systemie Windows 7, ale może się zdarzyć, że trzeba będzie przejąć na własność lub przypisać pełne uprawnienia do niektórych kluczy rejestru. W tym artykule dowiesz się, jak to zrobić.

UWAGA: Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze upewnij się, że: wykonaj kopię zapasową rejestru. Zalecamy również utworzenie punktu przywracania, którego można użyć do przywrócenia systemu, jeśli coś pójdzie nie tak.

Aby przejąć na własność klucz rejestru, otwórz edytor rejestru, jeśli nie jest jeszcze otwarty. Wpisz „regedit” w polu wyszukiwania w menu Start i naciśnij klawisz Enter, gdy regedit.exe jest podświetlony w wynikach wyszukiwania. Możesz także kliknąć link regedit.exe, aby otworzyć edytor rejestru.

1627212116 3 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7

Jeśli Kontrola konta użytkownika pojawi się okno dialogowe, kliknij TAk kontynuować.

NOTATKA: Możesz nie widzieć tego okna dialogowego, w zależności od twojego Ustawienia kontroli konta użytkownika.

1627212116 939 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7


Przejdź do klucza, który chcesz przejąć na własność. W tym przykładzie wybraliśmy następujący klucz:

HKEY_CLASSES_ROOTDesktopBackgroundShellDisplay

Kliknij prawym przyciskiem myszy żądany klucz i wybierz Uprawnienia z menu podręcznego.

1627212116 30 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7

W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij Zaawansowane.

1627212116 551 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7

Kliknij kartę Właściciel w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń. Wybierz nazwę właściciela w polu listy Zmień właściciela na. Jeśli chcesz przejąć na własność wszystkie podkontenery i obiekty, zaznacz pole wyboru Zastąp właściciela podkontenerów i obiektów.

1627212116 298 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7

Jeśli chcesz, aby każdy obiekt podrzędny (podklucze) wybranego obiektu nadrzędnego miał uprawnienia dziedziczone z obiektu nadrzędnego, zaznacz pole wyboru Uwzględnij uprawnienia dziedziczone z obiektu nadrzędnego tego obiektu. Jeśli chcesz, aby uprawnienia wybranego obiektu nadrzędnego zastępowały uprawnienia jego obiektów podrzędnych, zaznacz pole wyboru Zamień wszystkie uprawnienia obiektu podrzędnego uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij Zastosuj, aby zastosować zmiany.

1627212116 209 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem, że wszystkie podklucze obiektu, w tym przypadku klucz Display, odziedziczą uprawnienia z obiektu. Kliknij Tak, jeśli chcesz to zaakceptować i kontynuować.

1627212117 120 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7

Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń.

1627212117 307 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7


Wróciłeś do okna dialogowego Uprawnienia. Wybierz żądaną nazwę użytkownika z listy Nazwy grupy lub użytkownika i zaznacz pole wyboru w kolumnie Zezwalaj dla wiersza Pełna kontrola. Kliknij OK.

1627212117 415 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7

Aby zamknąć Edytor rejestru, wybierz Zakończ z menu Plik.

1627212117 707 Przejmij na wlasnosc klucz rejestru w systemie Windows 7

UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas przejmowania na własność kluczy rejestru i ich zmieniania. Jeśli nie masz pewności, co robisz w rejestrze, najlepiej nie eksperymentować ze zmianą kluczy rejestru.

Czy ten post był pomocny?