Skip to content

Szyfruj ruch między Outlookiem a Exchange

28 de lipiec de 2021
toolsemails

Jeśli używasz programu Outlook 2003 z serwerem Microsoft Exchange do obsługi poczty e-mail, zazwyczaj w środowisku korporacyjnym, możesz zainteresować się tym, że możesz zaszyfrować całą komunikację sieciową między klientem programu Outlook a serwerem, aby chronić się przed potencjalnymi hakerami podsłuchującymi Twoją ruch e-mail.

Najpierw wybierz Narzędzia, a następnie Konta e-mail z menu rozwijanego:

Domyślnie pojawi się ekran kreatora z domyślnie wybraną opcją „Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail”. Wybierz dalej na tym ekranie.

1627490213 142 Szyfruj ruch miedzy Outlookiem a

Zobaczysz tutaj ekran ze swoimi kontami e-mail. Wybierz ten, który mówi „Microsoft Exchange Server”, a następnie kliknij przycisk Zmień:

1627490214 374 Szyfruj ruch miedzy Outlookiem a

Kliknij przycisk Więcej ustawień na następnej stronie:

1627490214 756 Szyfruj ruch miedzy Outlookiem a

Kliknij kartę Bezpieczeństwo na następnej stronie, a zobaczysz ten ekran:

1627490214 354 Szyfruj ruch miedzy Outlookiem a


Upewnij się, że zaznaczyłeś pole wyboru „Szyfruj dane”. Zapewni to szyfrowanie całej komunikacji między klientem Outlook a serwerem Exchange.

Czy ten post był pomocny?