Skip to content

Utwórz skróty na pulpicie, aby uruchamiać programy jako root w Ubuntu 11.10

15 de lipiec de 2021
00 running program as root 1024x469 1

Programy, takie jak Nautilus lub gedit, umożliwiają przeglądanie lub przeglądanie wszystkich plików w systemie, ale pozwalają tylko na zmianę lub tworzenie nowych plików w katalogu domowym (np. /home/lori) i jego podfolderach.

Wcześniej pokazaliśmy, jak uzyskać dostęp do zaawansowanego menedżera plików, jeśli używasz Linux Mint 12. Jeśli używasz Ubuntu 11.10, łatwo jest ustawić skrót, który pozwala otworzyć dowolny program jako root lub inny użytkownik.

Aby móc utworzyć skrót w Ubuntu 11.10, musisz zainstalować kilka pakietów. Zobacz nasz artykuł o tworzeniu skrótów w Ubuntu 11.04 i 11.10, aby uzyskać instrukcje.

UWAGA: Kiedy powiemy ci, abyś wpisał lub wpisał tekst w polu edycji lub w wierszu polecenia, a tekst jest otoczony cudzysłowami, NIE wpisuj cudzysłowów, chyba że określono inaczej.

Po zainstalowaniu wymaganych pakietów naciśnij Ctrl + Alt + T, aby otworzyć okno terminala. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter.

gnome-desktop-item-edit –create-new ~/Desktop

1626363565 831 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w


UWAGA: Możesz także nacisnąć Alt + F2 i wprowadzić polecenie w wyświetlonym polu edycji.

1626363565 106 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Utwórz program uruchamiający. Wprowadź nazwę, taką jak Otwórz jako, w polu edycji Nazwa. Wpisz następujący tekst w polu edycji Polecenie:

/usr/bin/gksu

Możesz wprowadzić opis skrótu w polu edycji Komentarz, ale nie jest to wymagane. Kliknij OK, aby utworzyć skrót.

1626363565 374 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Wróciłeś do monitu w oknie Terminala. Aby zamknąć okno, wpisz „exit” w monicie i naciśnij Enter.

1626363566 963 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Na pulpicie zostanie wyświetlony nowy skrót Otwórz jako. Kliknij go dwukrotnie, aby go wywołać.

1626363566 398 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Uruchom program. Jeśli chcesz uruchomić Nautilusa jako root, wpisz „nautilus” w polu edycji Uruchom, upewnij się, że root jest wybrany na liście rozwijanej Jako użytkownik i kliknij OK.

1626363566 930 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w


Wprowadź swoje hasło w wyświetlonym oknie dialogowym i kliknij OK.

1626363566 162 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Poniższy błąd jest wyświetlany, ponieważ Nautilus używa katalogu w katalogu .config w katalogu domowym bieżącego użytkownika, który w tym przypadku jest rootem. Dlatego musimy utworzyć katalog „nautilus” w katalogu /root/.config. Aby to zrobić, musimy otworzyć okno Terminala jako root. W tym celu możemy użyć naszego nowego skrótu.

1626363566 901 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Gdy pojawi się okno dialogowe Uruchom program, wpisz „gnome-terminal” w polu edycji Uruchom i kliknij OK.

1626363566 388 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Otworzy się okno terminala ze znakiem krzyżyka (#) jako monitem. Oznacza to, że jesteś teraz rootem. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter, aby przejść do katalogu „.config” w katalogu „root”.

cd /root/.config

1626363566 72 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

W katalogu .config musimy utworzyć katalog „nautilus”. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter.

mkdir nautilus

1626363566 442 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Jeśli wpiszesz „ls” w monicie i naciśniesz Enter, zobaczysz nowy katalog nautilus na liście. Aby zamknąć okno Terminal, wpisz „exit” w monicie i naciśnij Enter.

1626363567 325 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w


Teraz, gdy wywołasz skrót Otwórz jako i wpiszesz „nautilus”, Nautilus otworzy się z uprawnieniami roota.

1626363567 880 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Możesz dodać skrót do programu uruchamiającego Unity, przeciągając go i upuszczając na program uruchamiający.

1626363567 635 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

Ikona jest dodawana w dolnej części wyrzutni.

1626363567 666 Utworz skroty na pulpicie aby uruchamiac programy jako root w

WAŻNA UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas zmieniania lub usuwania plików poza katalogiem domowym. Jeśli zmienisz nazwę lub usuniesz plik krytyczny, możesz zrujnować swój system i sprawić, że będzie bezużyteczny.

Możesz także uruchomić Firefoksa jako root, wpisując „firefox” w oknie dialogowym Uruchom program. Jeśli chcesz otworzyć folder domowy jako root, wpisz „nautilus / home” w oknie dialogowym Uruchom program. Aby otworzyć konsolę poleceń, wpisz „gnome-terminal” w oknie dialogowym Uruchom program. W ten sposób możesz uruchomić większość programów jako root, o ile znasz polecenie uruchomienia programu. Zobacz nasz artykuł na temat znajdowania plików i folderów w systemie Linux za pomocą wiersza poleceń, aby uzyskać informacje o poleceniach who i whereis, które mogą pomóc w znalezieniu plików wykonywalnych.

Czy ten post był pomocny?