Skip to content

Włącz potwierdzenie podczas usuwania plików i folderów za pomocą polecenia rm w Ubuntu

4 de sierpień de 2021
00 lead image rm confirmation

Domyślnie w Ubuntu 13.10, podczas usuwania plików w wierszu poleceń za pomocą polecenia „rm”, przed usunięciem pliku nie wyświetla się żadne potwierdzenie. Możesz jednak chcieć dodatkowej warstwy ochrony. Możesz łatwo włączyć potwierdzanie usunięcia plików.

Aby rozpocząć, naciśnij Ctrl + Alt + T, aby otworzyć okno terminala. Następnie wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter.

gedit ~/.bashrc

Spowoduje to otwarcie pliku bashrc w edytorze tekstu gedit.

Wlacz potwierdzenie podczas usuwania plikow i folderow za pomoca polecenia

Wprowadź następujący wiersz w sekcji „Definicje aliasów”:

alias rm=’rm –I’

Kliknij Zapisz, aby zapisać plik.

1628094427 5 Wlacz potwierdzenie podczas usuwania plikow i folderow za pomoca polecenia

Kliknij X w prawym górnym rogu okna gedit, aby je zamknąć.

1628094427 346 Wlacz potwierdzenie podczas usuwania plikow i folderow za pomoca polecenia

Ten sam plik musi zostać zmieniony dla użytkownika root. Aby to zrobić, wprowadź następujący wiersz w monicie.

sudo gedit /root/.bashrc

Po wyświetleniu monitu wpisz hasło i naciśnij klawisz Enter.

1628094427 36 Wlacz potwierdzenie podczas usuwania plikow i folderow za pomoca polecenia


Jeśli zapomnisz poprzedzić powyższe polecenie gedit słowem „sudo”, zobaczysz następujący komunikat w gedit. Zamknij gedit i ponownie wprowadź powyższe polecenie, zaczynając od „sudo”. Edytuj plik bashrc dla użytkownika root w taki sam sposób, jak opisano powyżej, zapisz plik i zamknij gedit.

1628094427 817 Wlacz potwierdzenie podczas usuwania plikow i folderow za pomoca polecenia

Teraz, gdy usuniesz plik za pomocą polecenia „rm”, pojawi się potwierdzenie, aby upewnić się, że chcesz usunąć plik. Naciśnij „y”, aby usunąć plik, lub „n”, aby go zachować.

1628094427 150 Wlacz potwierdzenie podczas usuwania plikow i folderow za pomoca polecenia

Po wpisaniu „rm –r”, aby usunąć folder, otrzymasz również potwierdzenie.

To proste zabezpieczenie może uratować system, jeśli przypadkowo usuniesz ważny plik lub folder.

Czy ten post był pomocny?