Skip to content

Wszystkie najlepsze skróty klawiaturowe Microsoft PowerPoint

30 de lipiec de 2021
keyboard with ppt logo

Nawet jeśli znasz program Microsoft PowerPoint, możesz być zaskoczony liczbą i różnorodnością skrótów klawiaturowych, których możesz użyć, aby przyspieszyć pracę i ogólnie uczynić wszystko wygodniejszym.

Czy ktoś oczekuje, że zapamiętasz te wszystkie kombinacje klawiszy? Oczywiście nie! Potrzeby każdego są inne, więc niektóre będą dla Ciebie bardziej przydatne niż inne. A nawet jeśli zdobędziesz kilka nowych sztuczek, warto. Staraliśmy się również, aby lista była przejrzysta i prosta, więc śmiało wydrukuj ją, co pomoże!

Ponadto, mimo że nasza lista skrótów tutaj jest dość długa, w żadnym wypadku nie jest to pełna lista wszystkich kombinacji klawiatur dostępnych w programie PowerPoint. Staraliśmy się trzymać go na bardziej ogólnie przydatnych skrótach. Z przyjemnością dowiesz się, że prawie wszystkie te skróty są dostępne od dłuższego czasu, więc powinny być przydatne niezależnie od używanej wersji programu PowerPoint.

Notatka: Prezentujemy kombinacje klawiszy w następującej konwencji. Plus oznacza, że ​​należy nacisnąć te klawisze razem. Przecinek oznacza, że ​​należy kolejno naciskać klawisze. Na przykład „Ctrl + N” oznacza przytrzymanie klawisza Ctrl podczas naciskania klawisza N, a następnie zwolnienie obu klawiszy. Z drugiej strony „Alt + N, P” oznacza, że ​​powinieneś przytrzymać klawisz Alt, nacisnąć klawisz N, zwolnić klawisz N, nacisnąć klawisz P, a następnie zwolnić wszystkie klawisze.

Ogólne skróty do programu

Najpierw przejrzyjmy kilka ogólnych skrótów klawiaturowych służących do otwierania, zamykania i przełączania prezentacji, a także poruszania się po Wstążce.

 • Ctrl+N: Utwórz nową prezentację
 • Ctrl+O: Otwórz istniejącą prezentację
 • Ctrl+S: Zapisz prezentację
 • F12 lub Alt+F2: Otwórz okno dialogowe Zapisz jako
 • Ctrl+W lub Ctrl+F4: Zamknij prezentację
 • Ctrl+Q: Zapisz i zamknij prezentację
 • Ctrl+Z: Cofnij czynność
 • Ctrl+Y: Ponów czynność
 • Ctrl+F2: Podgląd wydruku
 • F1: Otwórz okienko pomocy
 • Alt+Q: Przejdź do pola „Powiedz mi, co chcesz zrobić”
 • F7: Sprawdź pisownię
 • Alt lub F10: Włącz lub wyłącz kluczowe wskazówki
 • Ctrl+F1: Pokaż lub ukryj wstążkę
 • Ctrl+F: Wyszukaj w prezentacji lub użyj funkcji Znajdź i zamień
 • Alt+F: Otwórz menu zakładki Plik
 • Alt+H: Przejdź do zakładki Strona główna
 • Alt+N: Otwórz kartę Wstaw
 • Alt+G: Otwórz kartę Projekt
 • Alt+K: Przejdź do zakładki Przejścia
 • Alt+A: Przejdź do zakładki Animacje
 • Alt+S: Przejdź do zakładki Pokaz slajdów
 • Alt+R: Przejdź do zakładki Recenzja
 • Alt+W: Przejdź do zakładki Widok
 • Alt+X: Przejdź do zakładki Dodatki
 • Alt+Y: Przejdź do zakładki Pomoc
 • Ctrl+Tab: Przełączaj się między otwartymi prezentacjami

Zaznaczanie i poruszanie się po tekście, obiektach i slajdach

Możesz używać skrótów klawiaturowych, aby łatwo poruszać się po prezentacji. Wypróbuj te skróty, aby szybko i łatwo zaznaczyć tekst w polach tekstowych, obiektach na slajdach lub slajdach w prezentacji.

 • Ctrl+A: Zaznacz cały tekst w polu tekstowym, wszystkie obiekty na slajdzie lub wszystkie slajdy w prezentacji (w tym drugim przypadku najpierw kliknij miniaturę slajdu)
 • Patka: Wybierz lub przejdź do następnego obiektu na slajdzie
 • Shift+Tab: Wybierz lub przejdź do poprzedniego obiektu na slajdzie
 • Dom: Przejdź do pierwszego slajdu lub z pola tekstowego przejdź na początek wiersza
 • Koniec: Przejdź do ostatniego slajdu lub z pola tekstowego przejdź na koniec wiersza
 • PgDn: Przejdź do następnego slajdu
 • Strona w górę: Przejdź do poprzedniego slajdu
 • Ctrl+strzałka w górę/w dół: Przenieś slajd w górę lub w dół w prezentacji (najpierw kliknij miniaturę slajdu)
 • Ctrl+Shift+strzałka w górę/w dół: Przenieś slajd na początek lub koniec prezentacji (najpierw kliknij miniaturę slajdu)

Formatowanie i edycja

Poniższe skróty klawiaturowe pozwolą Ci zaoszczędzić czas, dzięki czemu możesz edytować i formatować w mgnieniu oka!

 • Ctrl+X: Wytnij zaznaczony tekst, wybrane obiekty lub wybrane slajdy
 • Ctrl+C lub Ctrl+Insert: Skopiuj zaznaczony tekst, wybrane obiekty lub wybrane slajdy
 • Ctrl+V lub Shift+Insert: Wklej zaznaczony tekst, wybrane obiekty lub wybrane slajdy
 • Ctrl+Alt+V: Otwórz okno dialogowe Wklej specjalnie
 • Usunąć: Usuń zaznaczony tekst, wybrane obiekty lub wybrane slajdy
 • Ctrl+B: Dodaj lub usuń pogrubienie zaznaczonego tekstu
 • Ctrl+I: Dodaj lub usuń kursywę do zaznaczonego tekstu
 • Ctrl+U: Dodaj lub usuń podkreślenie do zaznaczonego tekstu
 • Ctrl+E: Wyśrodkuj akapit
 • Ctrl+J: Uzasadnij akapit
 • Ctrl+L: Wyrównaj akapit do lewej
 • Ctrl+R: Wyrównaj akapit do prawej
 • Ctrl+T: Otwórz okno dialogowe Czcionka, gdy zaznaczony jest tekst lub obiekt
 • Alt+W,Q: Otwórz okno dialogowe Powiększenie, aby zmienić powiększenie slajdu
 • Alt+N,P: Wstaw zdjęcie
 • Alt+H,S,H: Wstaw kształt
 • Alt+H,L: Wybierz układ slajdu
 • Ctrl+K: Wstaw hiperłącze
 • Ctrl+M: Wstaw nowy slajd
 • Ctrl+D: Zduplikuj wybrany obiekt lub slajd (w tym drugim przypadku najpierw kliknij miniaturę slajdu)

Przydatne skróty do pokazu slajdów

Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia prezentacji, przydadzą się następujące kombinacje klawiszy.

 • F5: Rozpocznij prezentację od początku
 • Shift+F5: Rozpocznij prezentację od bieżącego slajdu (to jest świetne, gdy chcesz sprawdzić, jak slajd, nad którym obecnie pracujesz, będzie wyglądał w prezentacji)
 • Ctrl+P: Opisywanie za pomocą narzędzia Pióro podczas pokazu slajdów
 • N lub Page Down: Przejdź do następnego slajdu podczas pokazu slajdów
 • P lub Page Up:Wróć do poprzedniego slajdu podczas pokazu slajdów
 • B: Zmień ekran na czarny podczas pokazu slajdów; naciśnij ponownie B, aby powrócić do pokazu slajdów
 • Wyjście: Zakończ pokaz slajdów

Im częściej używasz skrótów klawiaturowych, tym łatwiej je zapamiętać. I nikt nie oczekuje, że zapamiętasz je wszystkie. Mamy nadzieję, że znalazłeś kilka nowych, dzięki którym Twoje życie w programie Excel będzie trochę lepsze.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy ze skrótami klawiszowymi? W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do Pomocy, naciskając klawisz F1. Spowoduje to otwarcie okienka pomocy i umożliwi wyszukanie pomocy na dowolny temat. Wyszukaj „skróty klawiaturowe”, aby dowiedzieć się więcej.

Czy ten post był pomocny?