Skip to content

Wyczyść pamięć podręczną adresów e-mail z automatycznym uzupełnianiem w programie Outlook

10 de sierpień de 2021

Program Outlook 2003 ma automatyczne uzupełnianie dla dowolnego adresu e-mail, który próbujesz wpisać w polach Do lub DW. Ta funkcja nie pobiera danych z kontaktów ani książki adresowej, ponieważ być może próbowałeś wysłać wiadomość e-mail do kogoś, kto nie był na Twojej liście kontaktów, a mimo to doda to do listy autouzupełniania.

Problem pojawia się, gdy wpisujesz zły adres, a następnie za każdym razem, gdy idziesz do wpisywania adresu e-mail, niepoprawny pojawia się na liście autouzupełniania.

Aby rozwiązać ten problem, można to obejść na dwa sposoby. Najprostszy sposób jest taki:

  • Zacznij wpisywać adres, który wyświetla się nieprawidłowo.
  • Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać automatycznie uzupełniony adres.
  • Naciśnij klawisz Delete, aby usunąć adres autouzupełniania

Innym sposobem jest otwarcie folderu profilu i usunięcie pliku .nk2.

  • Otwórz Eksploratora Windows i wklej następujące informacje w pasku adresu:

    %APPDATA%MicrosoftOutlook

  • Usuń plik Outlook.NK2 znajdujący się w tym folderze.

Czy ten post był pomocny?