Skip to content

XP Tweak Wyłącz plik strony

28 de lipiec de 2021
16

UWAGA: Ty nie powinien wyłączać pliku strony chyba że naprawdę wiesz, co robisz.

Jeśli komputer ma 1 GB pamięci RAM lub więcej, wyłączenie pliku stronicowania może przyspieszyć XP, umożliwiając szybsze zarządzanie pamięcią i dostęp. Plik strony działa jak pamięć wirtualna na twoim komputerze. Zasadniczo po wyczerpaniu fizycznej pamięci RAM system Windows wykorzystuje dysk twardy do dodatkowej pamięci. Systemy z mniej niż 1 GB nie powinny używać tej poprawki… Używam 1 GB jako podstawowej wytycznej, w zależności od systemu, a wyniki uruchomione aplikacji będą się różnić.

Kliknij prawym przyciskiem myszy Właściwości mojego komputera i kliknij kartę Zaawansowane. W ramach wydajności kliknij przycisk ustawień.

Teraz w oknie Opcje wydajności kliknij kartę Zaawansowane i w obszarze Pamięć wirtualna kliknij przycisk Zmień.

1627490463 861 XP Tweak Wylacz plik strony

Teraz w oknie Pamięć wirtualna kliknij Brak pliku stronicowania, a następnie naciśnij przycisk Ustaw. Następnie zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera, aby ta zmiana zaczęła obowiązywać.

1627490463 246 XP Tweak Wylacz plik strony

Czy ten post był pomocny?