Skip to content

Zainstaluj dodatki gości do maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux w VirtualBox

29 de lipiec de 2021
1menu

VirtualBox firmy Sun to świetna darmowa maszyna wirtualna, która umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych na komputerze. Dzisiaj przyjrzymy się instalacji funkcji Guest Additions, która zapewnia zwiększoną wydajność systemu operacyjnego gościa.

Uwaga: w tym artykule używamy wersji 3.0.2 w systemie gościa Windows 7 (32-bitowego).

Zainstaluj dodatki dla gości dla systemu Windows

Dodatki dla gości są instalowane w systemie gościa i zawierają sterowniki urządzeń i aplikacje systemowe, które optymalizują wydajność urządzenia. Uruchom system operacyjny gościa w VirtualBox i kliknij Urządzenia i zainstaluj dodatki dla gości.

W systemie-gościu otworzy się okno Autoodtwarzania i kliknij plik wykonywalny Run VBox Windows Additions.

2 autoodtwarzanie

Kliknij tak, gdy pojawi się ekran UAC.

3 ZAK

Teraz po prostu postępuj zgodnie z kreatorem instalacji.

4 zainstaluj kreator

Podczas kreatora instalacji możesz wybrać akcelerację Direct3D, jeśli chcesz. Pamiętaj, że zajmie to więcej zasobów systemu operacyjnego hosta i nadal jest eksperymentalne, prawdopodobnie powodując niestabilność gościa.

5 zainstaluj wsparcie 3d


Po rozpoczęciu instalacji należy zezwolić na zainstalowanie kart graficznych firmy Sun.

6 potwierdź

Po zakończeniu wszystkiego wymagane jest ponowne uruchomienie.

Wymagane ponowne uruchomienie 7

Zainstaluj dodatki dla gości dla Ubuntu

Uwaga: w tej sekcji używamy wersji 3.0.2 na Ubuntu 8.10(32-bitowa) wersja.

Jeśli masz Ubuntu działającego na maszynie wirtualnej, instalacja dodatków dla gości jest również łatwa. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej Ubuntu kliknij Urządzenia i zainstaluj dodatki dla gości.

1627568294 278 Zainstaluj dodatki gosci do maszyn wirtualnych z systemem Windows i

Spowoduje to zamontowanie ISO i wyświetlenie ikony na pulpicie oraz wyświetlenie następującego okna komunikatu, w którym po prostu klikasz Uruchom.

1627568294 588 Zainstaluj dodatki gosci do maszyn wirtualnych z systemem Windows i

Wprowadź hasło administratora i kliknij OK.

1627568294 366 Zainstaluj dodatki gosci do maszyn wirtualnych z systemem Windows i

Następnie zobaczysz trwającą instalację, a po zakończeniu zostaniesz poproszony o kliknięcie Enter.

1627568294 535 Zainstaluj dodatki gosci do maszyn wirtualnych z systemem Windows i

Do ukończenia instalacji wymagane jest ponowne uruchomienie systemu-gościa.

1627568294 563 Zainstaluj dodatki gosci do maszyn wirtualnych z systemem Windows i

Instalacja wiersza poleceń


Jeśli powyższy proces nie działa lub chcesz użyć wiersza poleceń do zainstalowania dodatków dla gości, najpierw otwórz sesję terminala.

1627568294 414 Zainstaluj dodatki gosci do maszyn wirtualnych z systemem Windows i

Teraz wpisz następujące polecenia.

cd /media/cdrom

ls

sudo ./VBoxLinuxAdditions-x86.run

1627568294 972 Zainstaluj dodatki gosci do maszyn wirtualnych z systemem Windows i

Ponownie wymagane jest ponowne uruchomienie Ubuntu z GUI lub wpisanie „ponowne uruchomienie sudo” (bez cytatów) w wierszu poleceń.

1627568294 395 Zainstaluj dodatki gosci do maszyn wirtualnych z systemem Windows i

Istnieje wiele fajnych funkcji zawartych w dodatkach dla gości, takich jak udostępnianie schowka i folderów, lepsza obsługa wideo i integracja wskaźnika myszy, która umożliwia nawigację w systemie gościa bez konieczności przechwytywania wskaźnika.

Powiązane artykuły VirtualBox:

Wypróbuj nowy system operacyjny w łatwy sposób dzięki VirtualBox

Użyj VirtualBox do przetestowania Linuksa na komputerze z systemem Windows

Czy ten post był pomocny?