Skip to content

Zarządzaj kontami użytkowników w systemie Windows Home Server

27 de lipiec de 2021
10add

Po skonfigurowaniu systemu Windows Home Server zechcesz dodać użytkowników i kontrolować zawartość, do której mają dostęp. Tutaj przyjrzymy się, jak dodać nowego użytkownika, określić jego dostęp do folderów współdzielonych oraz jak wyłączyć lub usunąć użytkownika.

Dodaj nowego użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika do systemu Windows Home Server (WHS), otwórz konsolę Home Server i wybierz Konta użytkowników. Pojawi się ekran z informacją o kontach użytkowników, umożliwienie włączenia konta gościa i ustawienie polityki haseł. Aby zapobiec pojawianiu się za każdym razem, kliknij pole obok Nie pokazuj ponownie tej wiadomości następnie kliknij OK.

Teraz kliknij Dodaj i pojawi się ekran Dodaj konto użytkownika. Wpisz nazwę użytkownika, nazwę logowania i określ, czy chcesz włączyć dostęp zdalny. Dostęp zdalny umożliwia użytkownikowi łączenie się z serwerem przez Internet. Jeśli wybierzesz Dostęp zdalny, możesz wybrać, czy mają dostęp do folderów współdzielonych i komputerów domowych, tylko do folderów współdzielonych, czy tylko do komputerów domowych, a następnie kliknij Dalej.

1dodaj użytkownika

Wpisz hasło dla użytkownika dwukrotnie i upewnij się, że spełnia wymagania dotyczące hasła.

2dodaj użytkownika

Następnie wybierz typ praw, jakie mają do każdego z folderów współdzielonych: Pełne, Odczyt lub Brak.

  • Pełny – umożliwia użytkownikowi tworzenie, zmianę i usuwanie plików w folderach współdzielonych.
  • Czytaj – umożliwia użytkownikowi tylko odczyt plików. Nie mogą tworzyć, zmieniać ani usuwać żadnych plików w udostępnionych folderach.
  • Brak – nie pozwala użytkownikowi na dostęp do plików w folderach współdzielonych.

3dodaj użytkownika


Wybrane ustawienia zostaną skonfigurowane i dodane zostanie nowe konto.

1627379105 841 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Teraz, gdy spojrzysz na listę użytkowników, zobaczysz nowe konto na liście.

1627379105 945 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Gdy użytkownik zaloguje się na swoim komputerze i spróbuje uzyskać dostęp do folderów udostępnionych, zostanie poproszony o zalogowanie się przy użyciu utworzonej dla niego nazwy użytkownika i hasła.

1627379105 105 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Jeśli nie zezwoliłeś użytkownikowi na dostęp do określonego folderu, jeśli spróbuje uzyskać do niego dostęp, otrzyma następujący komunikat o błędzie sieci.

1627379106 763 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Jeśli użytkownik ma tylko prawa do odczytu, może uzyskać dostęp do plików, ale nie może wprowadzać w nich żadnych zmian. Podobnie jak w tym przykładzie, użytkownik mający tylko prawa do odczytu do udziału muzycznego, próbował usunąć plik i otrzymał komunikat o błędzie Odmowa dostępu do pliku.

1627379106 318 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Hasła

Jeśli chcesz zachować prostotę dla użytkownika, możesz chcieć upewnić się, że hasło na komputerze i koncie serwera są takie same. Ułatwia im to, aby nie musieli wpisywać hasła serwera za każdym razem, gdy chcą uzyskać dostęp do folderów współdzielonych. Jeśli hasła nie są takie same, po zalogowaniu się na swoim komputerze zobaczą następujące powiadomienie.

1627379106 650 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server


Mogą kliknąć wiadomość w dymku lub kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę konsoli Home Server i wybrać opcję Aktualizuj hasło.

1627379106 158 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Następnie wybierz przycisk radiowy obok Aktualizuj hasło i kliknij OK.

1627379106 649 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Teraz użytkownik musi tylko wybrać Zachowaj moje hasło na serwerze domowym lub Zachowaj moje hasło na tym komputerze (niezależnie od tego, jakie chcą) i wpisz hasło do komputera i hasło do serwera, a następnie kliknij OK.

1627379106 370 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Następnie otrzymają wiadomość, że została pomyślnie zmieniona.

1627379106 889 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Wyłącz konto użytkownika

Czasami możesz chcieć wyłączyć konto użytkownika, aby nie mógł uzyskać dostępu do plików na serwerze. Zamiast całkowicie usunąć konto, łatwiejszą metodą jest jego wyłączenie. Tymczasowo uniemożliwi to użytkownikowi dostęp do folderów udostępnionych na serwerze. W obszarze Konta użytkowników kliknij prawym przyciskiem myszy użytkownika i wybierz Wyłącz konto.

1627379107 290 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Następnie kliknij Tak, gdy pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy jesteś pewien.

1627379107 916 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server


Teraz, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do folderów współdzielonych na serwerze, otrzyma komunikat informujący, że konto jest obecnie wyłączone.

1627379107 580 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Usuń konto użytkownika

Czasami może być konieczne całkowite usunięcie konta użytkownika. W obszarze Konta użytkowników kliknij prawym przyciskiem myszy użytkownika, którego chcesz usunąć i wybierz and Usunąć.

1627379107 531 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Zostaniesz poproszony o zachowanie folderu udostępnionego lub jego usunięcie. Jeśli uważasz, że możesz je dodać w przyszłości, prawdopodobnie zechcesz zachować folder udostępniony. W tym przykładzie zamierzamy go usunąć.

1627379107 419 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Następnie pojawia się komunikat z informacją, że zamierzasz je usunąć, a w tym przypadku usunąć folder udostępniony.

1627379107 524 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Otóż ​​to. Wszystko zostanie usunięte, a po zamknięciu kreatora nie będą już wyświetlane w obszarze Konta użytkowników.

1627379108 353 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Zarządzaj właściwościami konta użytkownika

Czasami może być konieczna zmiana hasła użytkownika lub zmiana folderów, do których ma on dostęp. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika i wybierz Zmień hasło jeśli to wszystko, co musisz zrobić, lub Nieruchomości aby zmienić dostęp do folderu lub inne właściwości.

1627379108 735 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server


W oknie Właściwości na karcie Ogólne możesz zmienić ich nazwę logowania, dostęp zdalny i stan konta.

1627379108 736 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Na karcie Dostęp do folderu współdzielonego możesz przeglądać i zmieniać typ dostępu, jaki mają do każdego z folderów współdzielonych.

1627379108 693 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Pamiętaj, że wszelkie wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać dopiero po wylogowaniu użytkownika i ponownym włączeniu.

1627379108 462 Zarzadzaj kontami uzytkownikow w systemie Windows Home Server

Wniosek

Powinno to pomóc w zarządzaniu użytkownikami w sieci domowej lub małej sieci biurowej. Pamiętaj, że maksymalna dozwolona liczba kont w WHS to 10… nie wliczając Konta Gościa. Zarządzanie użytkownikami to świetny sposób na administrowanie rodzajem treści, do których mają dostęp, i zapobieganie usuwaniu ważnych danych.

Czy ten post był pomocny?