Skip to content

Jak otworzyć dokument Word jako tylko do odczytu

1 de sierpień de 2021
00 lead image read only

Otwarcie dokumentu programu Word w trybie tylko do odczytu pomaga zapobiec zapisaniu niezamierzonych zmian wprowadzonych w dokumencie. Tryb tylko do odczytu nie pozwala na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w dokumencie, zapobiegając przypadkowemu zapisaniu zmian. Pokażemy Ci, jak otworzyć dowolny dokument Word jako tylko do odczytu.

Lista „Ostatnie” wyświetla się na ekranie backstage po pierwszym otwarciu programu Word. Kliknij link „Otwórz inne dokumenty” u dołu listy „Ostatnie”.

UWAGA: Jeśli masz już otwarty nowy lub istniejący dokument i chcesz otworzyć inny dokument jako tylko do odczytu, kliknij kartę „Plik”, a następnie kliknij „Otwórz” na ekranie backstage. Szybkim sposobem uzyskania dostępu do ekranu „Otwórz” za kulisami jest naciśnięcie „Ctrl + O”.

1627821666 424 Jak otworzyc dokument Word jako tylko do odczytu

Na ekranie „Otwórz” kliknij „Komputer”, aby uzyskać dostęp do plików na komputerze, lub kliknij „OneDrive”, aby otworzyć plik z konta OneDrive jako tylko do odczytu.

1627821666 109 Jak otworzyc dokument Word jako tylko do odczytu

Poniżej listy „Ostatnie foldery”, po prawej stronie ekranu „Otwórz” kliknij przycisk „Przeglądaj”.

1627821666 8 Jak otworzyc dokument Word jako tylko do odczytu


Przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz otworzyć jako tylko do odczytu. Zamiast klikać główną część przycisku „Otwórz”, kliknij strzałkę w dół po prawej stronie przycisku „Otwórz”. Wybierz „Tylko do odczytu” z menu rozwijanego.

1627821666 13 Jak otworzyc dokument Word jako tylko do odczytu

Twój dokument jest otwierany jako tylko do odczytu, jak pokazano na obrazku na początku tego artykułu. Tryb tylko do odczytu jest podobny do trybu odczytu w programie Word.

Czy ten post był pomocny?