Skip to content

Jak ponownie uruchomić Explorer.exe systemu Windows (wraz z paskiem zadań i menu Start)

4 de sierpień de 2021
wre top 650x300 1024x469 1

Jeśli działa pasek zadań, taca systemowa lub menu Start, możesz ulec pokusie ponownego uruchomienia komputera. Zamiast tego zwykle możesz po prostu ponownie uruchomić Eksploratora Windows – a system Windows bardzo to ułatwia.

Eksplorator Windows (Explorer.exe) to proces menedżera programów, który zapewnia interfejs graficzny używany do interakcji z większością systemów Windows — menu Start, pasek zadań, obszar powiadomień i Eksplorator plików. Czasami każdy z tych elementów tworzących powłokę graficzną systemu Windows może zacząć działać dziwnie lub nawet zawiesić się. Podobnie jak możesz zamknąć i ponownie uruchomić działającą aplikację, możesz również zamknąć i ponownie uruchomić Eksploratora Windows. Ponowne uruchomienie Eksploratora Windows może być również przydatne, jeśli właśnie zainstalowałeś nową aplikację lub zastosowałeś ulepszenie rejestru, które normalnie wymagałoby ponownego uruchomienia komputera. Ponowne uruchamianie Eksploratora nie zawsze działa w takich przypadkach, ale można go najpierw wypróbować, jeśli chcesz uniknąć pełnego ponownego uruchomienia. Oto kilka sposobów ponownego uruchomienia Eksploratora Windows.

Opcja pierwsza: uruchom ponownie Eksploratora z Menedżera zadań

Menedżer zadań oferuje tradycyjny sposób ponownego uruchomienia Eksploratora Windows. Został zmodernizowany dla Windows 8 i 10, więc mamy dla Ciebie instrukcje, niezależnie od tego, czy używasz tych, czy Windows 7.

Uruchom ponownie Eksploratora z Menedżera zadań w systemie Windows 8 lub 10

W systemie Windows 8 lub 10 otwórz Menedżera zadań, klikając prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie klikając „Menedżer zadań”. Możesz także nacisnąć Start i wyszukać „menedżer zadań”, co może być bardziej przydatne, jeśli patrzysz na ekran Start zamiast na pulpit w systemie Windows 8. A jeśli wolisz skróty klawiaturowe, po prostu naciśnij Ctrl + Shift + Wyjście.

1628084521 970 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

Jeśli okno Menedżera zadań wygląda jak w poniższym przykładzie, kliknij „Więcej szczegółów” u dołu, aby zobaczyć szczegółowy interfejs.

1628084521 158 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan


Zakładka „Proces” w oknie Menedżera zadań pokazuje aplikacje i procesy działające w tle aktualnie uruchomione na komputerze. Przewiń listę uruchomionych programów i znajdź „Eksplorator Windows”. Jeśli masz obecnie otwarte okno Eksploratora plików, zobaczysz je u góry w sekcji „Aplikacje”. W przeciwnym razie znajdziesz go u dołu sekcji „Procesy w tle”. Aby ponownie uruchomić, po prostu wybierz „Eksplorator Windows”, a następnie kliknij przycisk „Uruchom ponownie”.

1628084521 416 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

To wszystko, co powinieneś zrobić. Może to potrwać kilka sekund, a elementy takie jak pasek zadań i menu Start mogą chwilowo zniknąć, ale po ponownym uruchomieniu wszystko powinno działać lepiej i możesz wyjść z Menedżera zadań.

Uruchom ponownie Eksploratora z Menedżera zadań w systemie Windows 7

Windows 7 nie oferuje prostego polecenia ponownego uruchomienia, takiego jak Windows 8 i 10. Zamiast tego musisz zakończyć proces, a następnie uruchomić go ponownie w dwóch oddzielnych krokach. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar paska zadań i wybierz „Menedżer zadań”.

1628084521 648 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

W oknie Menedżera zadań przejdź do zakładki „Procesy”. Wybierz proces „explorer.exe”, a następnie kliknij przycisk „Zakończ proces”.

1628084521 669 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

W wyskakującym oknie alertu kliknij „Zakończ proces”.

1628084521 965 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

Twój pasek zadań i obszar powiadomień (a także wszystkie otwarte okna Eksploratora plików) powinny zniknąć z widoku. Czasami system Windows automatycznie ponownie uruchamia proces po około minucie, ale najłatwiej jest po prostu ponownie uruchomić go samodzielnie. W oknie Menedżera zadań kliknij menu „Plik”, a następnie kliknij „Nowe zadanie (Uruchom…)”.

1628084521 485 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan


W oknie Utwórz nowe zadanie wpisz „explorer.exe” w polu „Otwórz”, a następnie kliknij „OK”.

1628084522 20 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

Twój pasek zadań i obszar powiadomień powinny pojawić się ponownie i miejmy nadzieję, że jakikolwiek problem, który masz, zostanie rozwiązany. Możesz zamknąć Menedżera zadań.

Opcja druga: wyjdź z Eksploratora z paska zadań i menu Start

Istnieje również przydatny mały skrót do zakończenia procesu Eksploratora Windows. W Windows 8 i 10 możesz przytrzymać Ctrl + Shift, klikając prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar paska zadań. W zmodyfikowanym menu kontekstowym kliknij polecenie „Exit Explorer”.

1628084522 77 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

W systemie Windows 7 kliknij Start, a następnie przytrzymaj Ctrl + Shift, klikając dowolny otwarty obszar w menu Start, aby wyświetlić polecenie „Wyjdź z Eksploratora”.

1628084522 722 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

Po wybraniu tych poleceń nie uruchamiają one ponownie Eksploratora Windows w żadnej wersji systemu Windows — po prostu kończą proces. System Windows często automatycznie ponownie uruchamia proces po około minucie, ale jeśli tak się nie stanie, musisz to zrobić ręcznie. Po prostu naciśnij Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć Menedżera zadań. Kliknij menu Plik, a następnie wybierz „Uruchom nowe zadanie” w systemie Windows 8 lub 10 (lub „Utwórz nowe zadanie” w systemie Windows 7). Wpisz „explorer.exe” w polu uruchamiania i naciśnij „OK”, aby ponownie uruchomić Eksploratora Windows.

1628084522 20 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

Opcja trzecia: uruchom ponownie Eksploratora za pomocą pliku wsadowego

Jeśli wolisz mieć możliwość szybszego ponownego uruchomienia Eksploratora Windows i całkowicie uniknąć korzystania z Menedżera zadań, możesz utworzyć prosty plik wsadowy, aby wykonać zadanie.


Uruchom Notatnik lub wybrany edytor tekstu. Skopiuj następujący tekst i wklej go w trzech oddzielnych wierszach w pustym dokumencie tekstowym.

taskkill /f /IM explorer.exe
start explorer.exe
exit

1628084522 69 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

Następnie musisz zapisać plik z rozszerzeniem „.bat” zamiast „.txt”. Kliknij menu „Plik”, a następnie kliknij „Zapisz jako”. W oknie „Zapisz jako” wybierz swoją lokalizację, a następnie w rozwijanym menu „Zapisz jako typ” wybierz „Wszystkie pliki (*.*).” Nazwij swój plik, jak chcesz, a następnie dodaj rozszerzenie „.bat”, a następnie kliknij „Zapisz”.

1628084522 389 Jak ponownie uruchomic Explorerexe systemu Windows wraz z paskiem zadan

Przechowuj plik wsadowy w dowolnym miejscu. Następnie możesz utworzyć skrót do pliku wsadowego, który możesz umieścić w dowolnym miejscu — na pulpicie, w menu Start, na pasku zadań, a nawet dodać go do menu Użytkownicy zaawansowani, które otrzymasz po naciśnięciu Windows + X.

Po umieszczeniu skrótu masz dostęp za pomocą jednego kliknięcia do ponownego uruchomienia Eksploratora Windows, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Czy ten post był pomocny?