Skip to content

Jak rozpocząć nowy wiersz w komórce w Arkuszach Google

5 de maj de 2022
Google Sheets Logo Lede 1024x575 1

Dzięki możliwości tworzenia przez Arkusze Google nowych wierszy w jednej komórce możesz zapobiec przepełnieniu zawartości komórki. Twoja dodatkowa zawartość komórki jest umieszczana w nowym wierszu, a oto dwa sposoby, aby to zrobić w arkuszach kalkulacyjnych.

Użyj nowej linii w komórce w Arkuszach Google

Szybkim sposobem na wprowadzenie nowego wiersza w komórce jest użycie skrótu klawiaturowego Arkuszy Google. Ten skrót dodaje nową linię, kiedy tylko chcesz.

Aby z niego skorzystać, najpierw umieść kursor w komórce i wpisz zawartość pierwszego wiersza.

Wybierz komórkę i wpisz zawartość.

Aby dodać nowy wiersz, naciśnij skrót klawiaturowy Ctrl+Enter (Windows, Linux, Chromebook) lub Command+Enter (Mac).

Dodaj nową linię w komórce.

Kursor przesunie się do nowej linii w tej samej komórce. Możesz teraz wpisać treść drugiej linii. Aby dodać trzecią linię, ponownie użyj tego samego skrótu klawiaturowego.

Wpisz treść drugiej linii.

I w ten sposób zapobiegasz przepełnieniu tekstu i utrzymujesz go w granicach szerokości komórki.

Umieść istniejącą zawartość komórki w nowych wierszach w Arkuszach Google

Jeśli arkusz kalkulacyjny zawiera już przepełniony tekst i chcesz umieścić go w nowych wierszach, użyj funkcji zawijania tekstu w Arkuszach.

Najpierw wybierz komórki, w których chcesz umieścić przepełnioną zawartość w nowych wierszach.

Wybierz komórki z przepełnionym tekstem.

Gdy komórki są zaznaczone, z paska menu Arkuszy Google wybierz Format > Zawijanie > Zawijaj.

1651747519 848 Jak rozpoczac nowy wiersz w komorce w Arkuszach Google Zawijanie > Zawijaj z paska menu.” width=”650″ height=”321″ src2=”/pagespeed_static/1.JiBnMqyl6S.gif” onload=”pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon(this);” onerror=”this.onerror=null;pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon(this);”>

Przepełniona zawartość komórki pasuje teraz do domyślnej szerokości komórki.

Tekst zawinięty w Arkusze.

I wszystko gotowe.

Jeśli używasz programu Excel, możesz również zawijać tekst w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel.

Czy ten post był pomocny?